Minde fra Haugetun. Borgarsyssels kr. Ungdomsskole

Minnebok frå kring 1920. Mange handskrivne helsingar frå denne tida. Fire småe vedlegg. Originalbind. Namnetrekk. 1920.
#Ungdomslag