Norsk tro og tanke. Ettbindsutgaven. Redaktør: Jan-Erik Ebbestad Hansen

TANO, Oslo 1999. 8vo. 731 s. Originalbind. 1999.
#Filosofi