Sportsboken 77-78. 25 år 1953-1977. Redaktør: Einar Munthe-Kaas. Billedredaktør: Jan Greve

Dreyer Bok, Stavanger 1977. Stor 8v. 325 s. Illustrert. Innlima på bakre forsats: Avisklypp, adelskalenderen hurtigløk på skeider. Originalbind. 1977.
#Sport