(Rasch, Lars)  Lars Rasch. Prosten, Karl den 12. og Hobøl. Dokumenter til prost Lars Rasch's livshistorie. Redigert av Einar Lundeby i samarbeid med Lars Aslak Egeberg og Asbjørn Hjorthaug
Forfattar:  (Rasch, Lars)

Hobøl 2000. 8vo. 146 s. Illustrert. Originalbind med vareomslag. Nokre mindre slitasjespor på omslaget. 2000.
#Norsk