Hundre års ensomhet? Norge og Sverige 1905-2005. Red. Ragnhild Bore

Utgjevar: Statistisk sentralbyrå, Oslo og Kongsvinger 2005. Tverr stor 8vo. 160 s. Rikt illustrert. Hefta, originalt omslag.
#Norsk