Voss folkehøgskule 1895-1955

Utgjeve av Elevlaget ved Voss folkehøgskule 1955. 8vo. 80 s. Vedlegg: Ei trykt helsing frå skriftsstyret og ei kvittering.
#Ungdomslag