Mine foreldre. Anetavle i listeform. Et arbeidshefte. Med veiledning ved Cato Krag-Rønne

Oslo, Grøndahl 1959. Andre oplaget. 8vo. 48 s. Hefta, originalt omslag. Ubruka.
#Personalia