Røde Fane. Nr. 4. 3. årgang. 1974. Utgitt av AKP(m-l). Tema: Sovjet i dag. Sosialisme i ord - Kapitalisme og imperialisme i handling

8vo. 80 sider. Hefta, originalt omslag.
#Verdshistorie