Scenic wonders of America

New York, Reader's Digest 1973. 4to. 575 sider, inkludert ca. 50 siders register. Originalbind med vareomslag og plastomslag.
#Reiser