Norroena et islandica. Utvalde artiklar av Hallvard Magerøy. Festskrift til Hallvard Magerøy på 75-årsdagen den 15. januar 1991

Alvheim & Eide Akademisk Forlag, Øvre Ervik 1991. 8vo. 297 s. Portrett. Hefta, Originalt omslag.
#Norrønt