Byen og menneskene. Tromsø-billeder 1915-1960. Redaktør: Roar Eilertsen

Tromsø bymuseum 1979. 4to. 176 s. Fotobok med unik dokumentasjon. Originalbind.
#Lokalhistorie