Den svenska litteraturen. 2. Upplysning och romantik. 1718 - 1830. Redaksjon: Lars Lönroth og Sven Delblanc

Stockholm 1988. Stor 8vo. 319 sider. Originalbind.
#Om