I storm og stille hav. Festskrift til Redningsselskapets 95 år. Redaktør: Oddvar Nilsen

Ålesund 1986. Forlaget Nordvest. 4to. 160 sider. Gjennomillustrert. Originalbind.
#Sjøfart