Valdres ungdomslag 100 år 1899 - 1999. Redaktør: Knut Lauvrud

(1999). 8vo. 64 s. Illustrert. Vedlegg: Tre avisklypp, tre nekrologar over Knut Lauvrud og songhefte frå gravferda åt Lauvrud i 2002. Hefta, originalt omslag. Helsing frå Knut (Lauvrud) til Asbjørn (Thomassen) 1999.
#Ungdomslag