Oppdrift. Av Berit Metlid, Per Erik Hagen og Johanne Thorseth

Oslo 1992. Liten 4to. 136 s. Illustrert i svartkvitt. Originalbind. Stikkord: Torsken, Bærum, Sunndal, Lillehammer, Tynset 1992.
#Jordbruk