Oslo 1945. Mittet & co. Fotofolder med 4 bilete (av 10). «Hjemmestyrkene utenfor slottet, 9. mai». «De første engelske tropper, 10. mai». «Norske topper hjem fra Sverige, 11. mai». «Kromrins Olavs ankomst, 13 mai» 1945.
NOK: 125,00  Boknr: 137310
Utgitt av Andresen & Butenschøn for Akershus Slotts Venner, Oslo 2001. 4to. 374 sider. Med emneregister til biografien og forfattarregister til biografien. Register til artiklane. Originalbind med vareomslag.
NOK: 275,00  Boknr: 228384
Oslo 1982. Solum forlag. 8vo. 236 sider. Hefta, originalt omslag. 1982.
NOK: 125,00  Boknr: 196954
Utgjeve av Bamble historielag 2020. 8vo. 216 s. Illustrert. Originalbind. Inneheld mange artiklar om andre verdskrigen, m.a. Kjell Woje: Arrestasjoner i frigjøringsdagene 1945, Kåre Johnsen: Nils Andreas Nilsens krigsseilas. Elles finst m.a. Jostein Søreide: Fra nødhavn til ladested - Langesunds byutvikling fra 1550 til 1770, Pål Berg Svenungsen: Nedenunder og undergang - en utvandringshistorie fra Langesund til Australia på 1800-tallet.
NOK: 125,00  Boknr: 229059
Utgjevar: Hardanger forlag 1986 - 1988. 4to. 296, 424 s. Rikt illustrert praktverk. Originalbind med originale vareomslag. To vedlegg: Brosjyre frå foralget då første bandet kom og salsbrevet då andre bandet kom.
NOK: 750,00  Boknr: 213266
Bergen 1911. 8vo. 72 s. Bibliotekbind. Litt reparert i den indre falsen. Stempel "Utgått". Fleire andre stempel og. Nokre mindre spor etter bruk. 1911.
NOK: 100,00  Boknr: 181271
Oslo, Cappelen 1966. 8vo. 294 s. Originalbind med vareomslag. Nokre mindre bruksspor på omslaget. Tekster av m.a. Leonid Andrejev, D.H. Lawrence, Anton Tsjechov, Stefan Zweig og Johan borgen.
NOK: 160,00  Boknr: 207528
Oslo, DnB 2009. Andre opplag. (Verdens hellige skrifter). Liten 8vo. 335 s. Originalbind med vareomslag. Ei brosjyre frå forleggjaren ligg ved. Omslag og bokutstyr: Aud Gloppen.
NOK: 200,00  Boknr: 237127
Oslo, J.M. Sten ersens forlag 1941. 8vo. 119 s. Illustrert. Originalbind. Samtidig påskehelsing. Nokre mindre teikn til bruk på permen. Frå innhaldslista: Mors hånd ordner verden, Morsmålet, Mors steme, Hva andre folk sier, Hva sier de norske diktere, Vi trenger mødre, av sekretær O.H. Langeland, Vi trenger erkjennelsen av et nytt verdensbillede, I mors sted, av res.kap. Ingv. B. Carlsen, Hvorledes samfunnet hjelper mødrene. Dikt med notar 1941.
NOK: 145,00  Boknr: 142498
København 1981. 8vo. 414 s. Illustrert. Originalt omslag. 1981.
NOK: 130,00  Boknr: 413758
Oslo, Grøndahl & Søn Forlag 1987. 8vo. 181 s. Illustrert. Originalbind med vareomslag. Om norske krigsseglarar under andre verdskrigen.
NOK: 200,00  Boknr: 237292
Oslo, Forlaget Spektrum 2008. 4to. 256 s. Gjennomillustrert. Originalbind med vareomslag.
NOK: 280,00  Boknr: 224333
Oslo 2008. Stor 4to (folioformat). 256 s. Gjennomillustrert praktbok. Originalbind med vareomslag.
NOK: 275,00  Boknr: 232183
Utgjevar: Krigsinvaliden utan år. 8vo. 136 s. Hefta, originalt omslag. Tittelsida er reve ut. Elles fin.
NOK: 95,00  Boknr: 150146
Utarbeidet av Sjøfartskontoret, Oslo 1949. Stor 8vo. 393 s. Originalbind. Permen er litt bleika og med nokre bruksspor. Namnetrekk. 1949.
NOK: 175,00  Boknr: 162044
Oslo 1992 (Den norske turistforening). 4to. 143 s. Gjennomillustrert. Originalbind. 1992.
NOK: 150,00  Boknr: 107203
Fem programhefte frå mellom 1947 og 1958. I lite format og kring 30 sider på kvart program. Eitt på fire sider frå slutten av 1930-talet eller andre verdskrigen. I programmet står det «Etter ordre fra Det sivile luftvern blir forestillingen avbrutt allerede ved forvarsel som gis pr. telefon. På den måten kan publikum komme seg heim i god tid før eventuell flyalarm. Billettene kan i tilfelle byttes innen en uke. Carl Johan-Scenen».
NOK: 500,00  Boknr: 177563
Bonnier, (København) 2011. 4to. 126 s. Gjennomillustrert. Originalbind. I serien «Historiens vendepunkter» 2 2011.
NOK: 140,00  Boknr: 132624
Oslo, Novus Press 2001. 8vo. 269 s. Hefta, originakt omslag. Essays in Honour of Andrew K. Kennedy on his 70th Birthday.
NOK: 140,00  Boknr: 214393
Utgitt av Foreningen av politiske fanger 1940 - 1945. Stor 8vo. 200 s. Originalbind. Namnetrekk overklussa, elles fin.
NOK: 190,00  Boknr: 234959
Førde 1978. 8vo. 413 s. Hefta, originalt omslag. Namnetrekk, elles fin. Tidsskrift for Historielaget for Sogn nr 26 1978.
NOK: 165,00  Boknr: 168384
Tidsskrift utgjeve av Historielaget for Sogn - nummer 26. Trykt på Øens Prent, Førde 1978. 8vo. 413 s. Hefta, originalt omslag.
NOK: 200,00  Boknr: 210837
Folioformat. Enkelt, samtidig skinnryggbind. Ein del skadar og bruksslitasje på permen. Fuktflekkar på dei første 21 numra. Småpletta (brune prikkar) på dei fleste numra. Siste vel 20 numra likevel i bra stand. To eldre avisklypp følgjer, det eine frå Gula Tidend, det andre frå Aftenposten.
NOK: 5 000,00  Boknr: 220930
Utgjevar: Stockholms stadsfullmäktiges presidium, 1945. Magasinformat. Upaginert fotoblad. Hefta, originalt omslag.
NOK: 150,00  Boknr: 230849
Rotterdam 2014. Stor 8vo. 353 s. Gjennomillustrert praktverk. Tekst på nederlandsk og norsk. Originalbind.
NOK: 240,00  Boknr: 232397
Oslo, Pax forlag 1983. Andre utgåve. Smal 4to. 286 s. Originalbind.
NOK: 150,00  Boknr: 167848
Utgjevar: Nationalmuseet, København 1972. 8vo. 200 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Med helsing frå ein av forfattarane åt den norske professor Andreas Ropeid.
NOK: 160,00  Boknr: 234067
Oslo, Kjeldeskriftfondet og Solum Forlag 1992. Stor 8vo. 496 s. Originalbind med vareomslag.
NOK: 280,00  Boknr: 234734
Frdrikstad 1943. 4to. 142 s. Fotoplansjar og andre illustrasjonar. Vedlegg: Trykt helding frå banken 1943. Originalbind. Permen er litt gulna langs kantane og med nokre mindre, brune plettar. Elles eit fint eksemplar. 1943.
NOK: 200,00  Boknr: 161941
Utgiver: Frogner menighetsråd, Lier 1944. 8vo. 142 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Omslaget er litt småpletta, elles fin. 1944.
NOK: 150,00  Boknr: 182132
Published by J.M. Dent & Sons (Canada), Toronto and Vancouver 1943. 8vo. 158 s. Illustrert. Originalbind. Nokre mindre teikn til bruk på permen, elles fin.
NOK: 375,00  Boknr: 228507
Bergen 1977. Andre opplag. 4to. 56 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Vedlegg: Ti avisklypp. Bygningshistorie 1977.
NOK: 350,00  Boknr: 188260
Vallset 1995. 8vo. 150 s. Illustrert. Originalbind. Mange artiklar om tida under den andre verdskrigen.
NOK: 125,00  Boknr: 224608
Oslo 1991. 8vo. 92, (1) sider. Originalbind. Av Liv Marie Austrem, Arnt Birkedal, Sissel Solbjørg Bjugn, Oskar Stein Bjørlykke, Helga Gunerius Eriksen, Leiv Arne Grimstad, Sigbjørn Heie, Marit Kaldhol, Ingvar Moe, Erna Osland, Arne Ruset, Ove Røsbak og Einar Økland 1991.
NOK: 95,00  Boknr: 137808
Oslo, Halvorsen & Larsen Forlag 1953. Stor 8vo. 29 s. Fotoplansjar. Hefta, originalt omslag. To eldre avisklypp følgjer.
NOK: 190,00  Boknr: 228531
Forlagt av Erik Gunleikson, Risør 1921. Liten 8vo. Andre oplaget. 48 s. Hefta, originalt omslag. Ein liten støytskade i nedre hjørne. Omslaget falma langs kanten. Truleg det mest sjeldne skodespelet hans. 1921.
NOK: 115,00  Boknr: 190157
Skien 1938. 8vo. 72 sider + lysingar. Hefta, originalt omslag. Frå innhaldet: Catgo Aall: Aallgaarden i Porsgrund, Chr. C. Bruun: Bryggevannet i Skien med tilliggende landområde fra de eldste tider, Inger Aashus, skildrer Andreas Usgaard Hersleb og hans slekt.
NOK: 160,00  Boknr: 210760
Skien 1938. 8vo. 70 sider + lysingar. Hefta, originalt omslag. Frå innhaldet: Catgo Aall: Aallgaarden i Porsgrund, Chr. C. Bruun: Bryggevannet i Skien med tilliggende landområde fra de eldste tider, Inger Aashus, skildrer Andreas Usgaard Hersleb og hans slekt.
NOK: 160,00  Boknr: 210744
Kjøbenhavn, Fr. Wøldikes Forlag 1876. 8vo. 476, 80 sider. Begge binda samla i ei bok. Frå andre bandet dei første 80 sidene. Samtidig profesjonelt utført skinnryggbind med tekst og dekor i gull på ryggen. Nokre mindre bruksspor på permen, ryggen litt bleika. Namnetrekk. Dei aller første sidene litt brunpletta, elles eit fint eksemplar. Frå innhaldet: General Robert Lee. Ved V. Lemvigh, Middelalderens fejder. Ved O. Furu. 1876.
NOK: 325,00  Boknr: 201261
Oslo 1998. Stor 8vo. 262 s. Originalbind. Litt bølgut på sju-åtte sider, kanskje etter litt kontakt med fukt. Elles fin. Frå innhaldet: Peter Andreas Munch: Olafs Bestræbelser for Landets Opkomst. Folkets lykkelige Stilling, Absalon Pederssøn Beyer: Norgis aldre.
NOK: 150,00  Boknr: 223062
Hurum 1972. 88 sider. A5-format. Hefta, originalt omslag. Mange samtidige annonser, mellom andre for Golden Power 1972.
NOK: 125,00  Boknr: 187267
Oslo, Schibsted 1950. Andre opplag. 8vo. 393 s. Originalbind.
NOK: 150,00  Boknr: 177937
Privat utgjeving utan år. Tver 8vo. 120 s. Originalbind med vareomslag. Ein original CD følgjer.
NOK: 175,00  Boknr: 243057
Stockholm, Åhlen & Åkerlunds fotogravyranstalt 1942. Fotoblad i magasinformat. Upaginert. Hefta, originalt omslag. Noko falma. Litt bruksspor.
NOK: 180,00  Boknr: 230851