Fredrikstad sparebank 1843 - 1943. Bankens historie og dens menn gjennom hundre år. Utarbeidet ved redaktør Haakon Gjerløw. Tegninger av Søren Begby

Frdrikstad 1943. 4to. 142 s. Fotoplansjar og andre illustrasjonar. Vedlegg: Trykt helding frå banken 1943. Originalbind. Permen er litt gulna langs kantane og med nokre mindre, brune plettar. Elles eit fint eksemplar. 1943.
#Bedriftshistorie