Den norske skipskontrolls regler. Sjødyktighetsloven med tilhørende forskrifter og endel andre bestemmelser om skips lastning m.v. Forsynt med forklarende anmerkninger

Utarbeidet av Sjøfartskontoret, Oslo 1949. Stor 8vo. 393 s. Originalbind. Permen er litt bleika og med nokre bruksspor. Namnetrekk. 1949.
#Sjøfart