Utgjevar: Ikea AS utan år. Stor 8vo. 221 s. Illustrert. Originalbind.
NOK: 200,00  Boknr: 214228
Oslo, Tryggve Juul Møller forlag 1967. Smal stor 8vo. 285 s. Illustrert. Med eit grundig register. Originalbind. Forord av Johan Borgen. Største delen av boka inneheld magister Bjørn Sverre Pedersen: Gatens arkitekturhistorie. Boka er ei gåve frå Forsikrings- Aktieselskabet Norden i jubileumsåret 1967.
NOK: 180,00  Boknr: 228383
Oslo 1990. 4to. 128 s. Rikt illustrert. Originalbind. Eigarstempel.
NOK: 190,00  Boknr: 212706
Oslo 1992. Liten 4to. 128 s. Rikt illustrert med fotografi og tekniske teikningar. Originalbind. Bokeigarmerke.
NOK: 180,00  Boknr: 224075
Utgiver: Norsk Arkitekturmuseum og Bonytt A/S, Oslo 1993. 4to. 128 s. Rikt illustrert. Originalbind. Inneheld m.a. Per Jonas Nordhagen: Leif Grungs funksjonalistiske trevillaer.
NOK: 190,00  Boknr: 212714
Oslo 1988. 4to. 123 sider + lysingar. Rikt illustrert. Originalbind. Bokeigarmerke.
NOK: 200,00  Boknr: 213285
Oslo 1989. Liten 4to. 124 s. Rikt illustrert med fotografi og tekniske teikningar. Originalbind. Med bokeigarmerke etter ein avdød kulturjournalist.
NOK: 190,00  Boknr: 232960
Bonytt, Oslo 1989. 4to. 124 sider. Gjennomillustrert. Originalbind. 1989.
NOK: 195,00  Boknr: 209928
London, Academy Editions 1983. New edition. Stor 4to. 332 s. Gjennomillustrert praktverk. Originalbind med vareomslag. Med bokeigarmerket etter ein kulturjournalist frå Bergen.
NOK: 275,00  Boknr: 237521
2000. Liten 4to. 120 sider. Hefta, originalt omslag. 2000.
NOK: 245,00  Boknr: 197823
Utgjevar: Norsk Form i samarbeid med Messel forlag, Oslo 1995. Stor 8vo. 80 s. Rikt illustrert. Originalbind med vareomslag. Dedikasjon åt ein bergensjournalist frå Widar (Halén).
NOK: 225,00  Boknr: 228247
Noregs bondelag/Landbruksforlaget 1971. 8vo. 24 sider. Hefta, originalt omslag. Små bruksspor. 1971.
NOK: 95,00  Boknr: 197059
Bilaga till Slutbetänkande av Bostadspolitiska utredningen, Stockholm 1996. Stor 8vo. 325 s. Hefta, originalt omslag. 1996.
NOK: 175,00  Boknr: 247227
Utgjevar: Bergen og omegn boligbyggelag 1991. Stor 8vo. 206 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag. 1991.
NOK: 145,00  Boknr: 138981
Utgjevar: Bergen og omegn boligbyggelag 1991. Liten 4to. 206 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Nokre mindre teikn til bruk.
NOK: 180,00  Boknr: 228257
Oslo, Dreyers Forlag 1963. 4to. 331 s. Illustrert. Originalbind. Med bokeigarmerke etter ein norsk kulturjournalist.
NOK: 360,00  Boknr: 232922
Oslo, Dreyer forlag 1975. Stor 8vo. 94 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag.
NOK: 140,00  Boknr: 240285
Oslo 1975. Stor 8vo. 94 s. Hefta, originalt omslag. Namnetrekk. Ryggen bleika og med lesestriper. Litt bruksslitasje på omslaget elles.
NOK: 130,00  Boknr: 228255
Utgjevar: Fagforlaget utan år (1960-talet). 8vo. 125 s. Illustrert. Originalbind. Bærum Sparebank trykt i gullskrift på frampermen.
NOK: 150,00  Boknr: 140040
Stockholm 1977. Stor 8vo. 407 s. Illustrert. Originalbind med vareomslag. Helsing på forsatsbladet. 1977.
NOK: 175,00  Boknr: 411889
Oslo 1974. Stor 8vo. 77 s. Illustr. Vedlegg: studiehefte 16 s. Orig. omsl. 1974.
NOK: 125,00  Boknr: 102347
København, Henrik Koppels Forlag 1922. Første bind: Sjælland. Stor 4to (folio). 480 sider. Samtidig, profesjonelt utført skinn halvbind med fem opphøgde bind og tekst i gull på ryggen. Nokre mørkare flekkar på ryggen. Litt slitasje på permen. Elles eit fint eksemplar.
NOK: 300,00  Boknr: 210654
Utgjevar: Finansdepartementet Oslo 2006. Tverr 8vo. 95 s. Gjennomillustrert. Originalbind med vareomslag. Helsing på smusstittelsida, elles fint eksemplar. Forfattarar: Stephan Tschudi-Madsen, Francis Sejersted, Einar Lie og Tore Eriksen. Redaktør: Runar Malkenes. Fotograf: Jiri Havran.
NOK: 175,00  Boknr: 200690
Oslo 2003. 4to. 192 sider. Gjennomillustrert. Originalbind med vareomslag. 2003.
NOK: 225,00  Boknr: 207096
Oslo 1993. Stor 8vo. 216 s. Gjennomillustrert praktbok. Originalbind med vareomslag.
NOK: 250,00  Boknr: 241836
Utgitt av Bergens arkitektforening 1941. Folioformat. L, (4) sider. Hefta, originalt omslag. Nokre mindre bruksspor på omslaget. Bokeigarmerke og ein liten merknad skrive med blyant på forsatsbladet. 1941.
NOK: 375,00  Boknr: 200747
Bergen 1943. Folioformat. L, (12) sider. Hefta, originalt omslag. Omslaget er noko bleika langs kantane og på ryggen. Elles eit fint eksemplar. 1943.
NOK: 375,00  Boknr: 200748
Utgitt av Riksantikvaren og Fortidsminneforeningen, Oslo 1994. Tverr stor 8vo. 285 s. Rikt illustrert. Originalbind med vareomslag. Tekster av m.a. Hild Sørby, Ola Storsletten, Sigrid Christie, Øystein Ekroll, Hans-Emil Lidén, Arne Berg.
NOK: 350,00  Boknr: 231234
Enebakk 196. Tverr 8vo. 72 s. Hefta, originalt omslag.
NOK: 140,00  Boknr: 211361
Dreyer, Oslo 1977. Stor 8vo . 155 s. Illustrert. Originalbind med vareomslag. Ufriskt omslag. Namnetrekk. 1977.
NOK: 125,00  Boknr: 209943
Utgitt av Riksantikvaren 1982. 4to. 89 s. Rikt illustrert med foto i svartkvitt og tekniske teikningar. Hefta, originalt omslag. 1982.
NOK: 160,00  Boknr: 207145
Stockholm 1909. Stor 4to. 59 s. Rikt illustrert. Originalt omslag. OMslaget er noko ufriskt, mellom anna ppå ryggen. 1909.
NOK: 140,00  Boknr: 107416
Utgjevar: Fylkeskonservatoren i Hordaland og Historisk Museum 1972. 4to. 56 s. Hefta, originalt omslag. Ryggen litt bleika. Handskriven ryggtekst. Vedlegg: Femten avisklypp og eit handskrive brev. Bygningshistorie 1972.
NOK: 400,00  Boknr: 188258
Bergen 1977. Andre opplag. 4to. 56 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Vedlegg: Ti avisklypp. Bygningshistorie 1977.
NOK: 350,00  Boknr: 188260
Utgjevar: Bergens Tidende 1980. Stor 8vo. 64 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag.
NOK: 120,00  Boknr: 212629
Utgitt av Riksantikvaren, Oslo 1963. Stor 8vo. 464 s. Illustrert. Gulldekorert originalbind. I Norske minnesmerker.
NOK: 600,00  Boknr: 214592
Utgejve av Lars Müller Publishers 2010. Stor 8vo. 251 s. Originalbind. Litteratur, arkitektur, landskap.
NOK: 225,00  Boknr: 232095
Oslo, Nasjonalmuseet i samarbeid med Orkana forlag, Stamsund 2022. 4to. 208 s. Illustrert. Tekst på samisk, norsk og engelsk. Hefta, originalt omslag. Frå innhaldet: Randi Sjølie: Byggeskikk i samiske landskap, Ivar Bjørklund: Gjenreising og fornorsking, Bente Aass Solbakken: En unasjonal byggeskikk, Sunniva Skålnes: Samisk gjennom bruk. Bustaden i Guovdageaidnu.
NOK: 230,00  Boknr: 230759
Oslo, Pax forlag 2005. 4to. 199 s. Illustrert. Originalbind med vareomslag. Ulesen. 2005.
NOK: 235,00  Boknr: 148542
Oslo 2002. Stor 8vo. 160 s. Illustrert. Originalbind.
NOK: 225,00  Boknr: 213092
Oslo, Hjemmenes forlag 1978. Andre reviderte utgåve. Folioformat. 284 s. Originalbind med vareomslag. 1978.
NOK: 290,00  Boknr: 209926
Oslo 1978 (Hjemmenes forlag). Folioformat. 284 s. Gjennomillustrert. Originalbind med vareomslag. 1978.
NOK: 300,00  Boknr: 209925
Oslo, Forlaget Land og Kirke 1962. 4to. 326 s. Illustrert. Originalbind. Ei helsing til ein tidlegare statsråd på forsatsbladet. I serien «Norske minnesmerker. Norges kirker».
NOK: 450,00  Boknr: 162870
Oslo, Grøndahl Dreyer 193. 4to. 143 s. Rikt illustrert. Originalbind med vareomslag. Frå innhaldet: Sverre Fehn: Villa Busk, Brevik, Gunnar Granberg: Drammen Museum, ØKAW AS arkitekter: Lysgårdsbakkene hoppanlegg, Lillehammer.
NOK: 260,00  Boknr: 224108
Köln, Taschen 1997. New edition. 4to. 240 s. Gjennomillustrert praktbok. Originalbind med vareomslag.
NOK: 240,00  Boknr: 232929