Oslo, Forlagshuset utan år. 8vo. 133 s. Originalbind. Omslag: Sten Nilsen. Nummer 38 i serien.
NOK: 85,00  Boknr: 157838
Forlagshuset, Oslo utan år. 8vo. 142 s. Originalbind. Nr. 49 i serien.
NOK: 115,00  Boknr: 109839
Forlagshuset, Oslo utan år. 8vo. 134 s. Originalbind. Nokre mindre slitasjespor på permen. Elles fin. Nr. 3 i serien. Omsalg av Sten Nilsen.
NOK: 125,00  Boknr: 109838
Forlagshuset, Oslo utan år. 8vo. 134 s. Originalbind. Namnetrekk på forsatsen. Omslag av Sten Nilsen. Nummer tre i serien.
NOK: 135,00  Boknr: 303390
Forlagshuset, Oslo utan år. 8vo. 139 s. Originalbind. Nr. 2 i serien. Omslag av Sten Nilsen.
NOK: 165,00  Boknr: 109840
Forlagshuset, Oslo utan år. 8vo. 150 s. Originalbind. Ryggteksta er litt svekka. Nokre mindre plettar, elles eit fint eksemplar av dette nummeret i serien. Omslag av Sten Nilsen. Nummer ein i serien.
NOK: 160,00  Boknr: 303877
Oslo, Forlagshuset (utan år, men truleg førsteutgåve). 8vo. 142 s. Originalbind. Namnetrekk. Nokre mindre teikn til bruk. Omslag: Sten Nilsen. Nummer 27 i serien.
NOK: 95,00  Boknr: 170219