Oslo 1956. Stor 8vo. 162 s. Hefta, originalt omslag. Namnetrekk. Merke etter prislapp på foromslaget. 1956.
NOK: 140,00  Boknr: 104131
Oslo, Samlaget 1996. Liten 8vo. 121, (2) sider. Illustrert. Hefta, originalt omslag. 1996.
NOK: 125,00  Boknr: 177076
Kristiania, Olaf Norlis forlag 1924. 8vo. 255 s. Eit profesjonelt utført privatbind. Ein liten skade på smusstittelsida. Eigarstempel. Elles fin. 1924.
NOK: 200,00  Boknr: 170075
Olaf Norlis forlag, Oslo 1928. 8vo. 260 s. Dekorert originalbind med marmorerte snitt. Nokre småe flekkar i papiret på fremre og bakre forsats. Ryggen er litt missfarga. Elles eit fint eksemplar. 1928.
NOK: 350,00  Boknr: 139193
Olaf Norlis forlag, Oslo 1928. 8vo. 260 s. Dekorert originalbind med marmorerte snitt. Bortsett frå flekkar på nokre sider inni boka eit fint eksemplar. 1928.
NOK: 195,00  Boknr: 301819
Oslo, Olaf Norlis forlag 1932. 8vo. 214 s. Vedlegg: Vaskesetelen frå forlaget. Hefta, originalt omslag. Litt skeiv. Ryggen litt falma. Elles fin.
NOK: 260,00  Boknr: 177426
Olaf Norlis forlag, Oslo 1932. 8vo. 214 s. Hefta, originalt omslag. Omslaget er litt misfarga, elles fin. 1932.
NOK: 200,00  Boknr: 304133
Oslo, Olaf Norlis forlag 1932. 8vo. 214 s. Hefta, originalt omslag. Litt gulna langs ryggen og ørlite grann skeiv. Elels eit fint eksemplar. 1932.
NOK: 370,00  Boknr: 182259
Oslo, Olaf Norlis forlag 1935. 8vo. 291 s. Vedlegg: Vaskesetelen frå forlaget. Hefta, originalt omslag. Ein aning bruna på ryggen og litt skeiv.
NOK: 450,00  Boknr: 177427
Oslo, Olaf Norlis forlag 1935. 8vo. 291 s. Hefta, originalt omslag. Omslaget er litt småpletta, elles eit bra eksemplar.
NOK: 165,00  Boknr: 181480
Olaf Norlis forlag, Kristiania 1912. 8vo. 220 s. Hefta, originalt omslag. Omslaget er noko falma og ufriskt. Materien er fin. 1912.
NOK: 350,00  Boknr: 304132
Olaf Norlis forlag, Kristiania 1912. 8vo. 220 s. Hefta, originalt omslag. Omslaget er misfarga og pletta, lesestripe på ryggen. Ryggen er brunare enn den skulle ha vore. Materien er bra. 1912.
NOK: 395,00  Boknr: 304147
Kristiania, Olaf Norlis forlag 1919. 2dre opplage. 8vo. 285 s. Dekorert blått originalbind med marmorerte snitt. Blåfarga er bleika over delar av permen. Fin materie. 1919.
NOK: 200,00  Boknr: 141333
Kristiania, Olaf Norlis Forlag 1921. Andre upplage. 8vo. 219 s. Dekorert, raudt originalbind med marmorerte snitt. Ryggen litt bleika, elles eit fint eksemplar.
NOK: 390,00  Boknr: 229022
Kristiania, Olaf Norlis forlag 1923. 3. opplage. 8vo. 253 s. Dekorert originalbind med marmorerte snitt. Eigarstempel. I serien om Juvikfolet 1923.
NOK: 200,00  Boknr: 141957
Kristiania, Olaf Norlis forlag 1923. Fjorde opplage. 8vo. 253 s. Dekorert originalbind med marmorerte snitt. Eit fint eksemplar. Førsteopplag: 3000 eks 1923.
NOK: 195,00  Boknr: 150056
Olaf Norlis forlag, Kristiania 1923. 3. oplage. 8vo. 253 s. Originalbind med marmorerte snitt. Nokre bruksspor på forsatsbladet. 1923.
NOK: 125,00  Boknr: 302206
Kristiania, Olaf Norlis forlag 1922. 8vo. 266 s. Eit profesjonelt utført privatbind. Namnetrekk. Ei lita strime spor etter fukt øvst på dei fire første sidene. Ryggen litt småpletta. Elles eit greitt eksemplar. 1922.
NOK: 195,00  Boknr: 170076
Oslo, Olaf Norlis Forlag 1926. Andre opplage. 8vo. 155 s. Dekorert originalbind med marmorerte snitt. Eit fint eksemplar. 1926.
NOK: 400,00  Boknr: 183301
Oslo, Olaf Norlis Forlag 1926. 8vo. 155 s. Originalbind. Nokre bruksspor. 1926.
NOK: 140,00  Boknr: 197769
Olaf Norlis forlag, Kristiania 1908. 8vo. 160 s. Eit samtidig privatbind. Somme sider er litt pletta. Den indre falsen er litt svekka mellom side atten og side nitten. Nokre bruksspor på bandet. Likevel eit bra eksemplar av denne uvanlege tittelen. Den andre boka Olav Duun gav ut 1908.
NOK: 2 000,00  Boknr: 131559
Oslo, Olaf Norlis forlag 1929. 8vo. 225 s. Originalbind med marmorerte snitt.
NOK: 400,00  Boknr: 160397
Oslo, Olaf Norlis Forlag 1929. 8vo. 225 s. Originalbind. Namnetrekk. Fremre forsatsblad og perm litt pletta. 1929.
NOK: 200,00  Boknr: 193861
Oslo 1938. 8vo. 331 s. Hefta, originalt omslag. Helsing på forsatsbladet. Omslaget er litt småpletta. 1938.
NOK: 150,00  Boknr: 181481
Olaf Norlis forlag, Oslo 1927. 8vo. 199 s. Dekorert originalbind (grønt). Namnetrekk. For- og ettersatsen er noko misfarga. Svært fint band. 1927.
NOK: 450,00  Boknr: 131556
Olaf Norlis forlag, Oslo 1931. 6. - 7. tusen. 8vo. 227 s. Dekorert originalbind med marmorerte snitt. 1931.
NOK: 285,00  Boknr: 131745
Oslo, Olaf Norlis forlag 1931. 8vo. 227 s. Dekorert originalbind med marmorerte snitt. Eit fint eksemplar av denne førsteutgåva. Opplag: 5000 eks 1931.
NOK: 365,00  Boknr: 150054
Oslo, Olaf Norlis forlag 1931. 8vo. 227 s. Vedlegg: Eit avisklypp. Dekorert originalbind med marmorerte snitt. Nokre småflekkar på permen. Elles fin. 1931.
NOK: 275,00  Boknr: 162494
Oslo, Olaf Norlis forlag 1931. 8vo. 227 s. Dekorert, raudt originalbind. Ryggen litt bleika. Namnetrekk. 1. utgåve.
NOK: 280,00  Boknr: 228908
Oslo 1936. 8vo. 239 sider. Falma rygg. Originalt dekorert heilsjirtingbind. 1936.
NOK: 125,00  Boknr: 167178
Oslo, Samlaget 1936. 8vo. 83 s. Hefta, originalt omslag. Vedlegg: Tri eldre avisklypp 1936.
NOK: 160,00  Boknr: 188139
Kristiania, Olaf Norlis forlag 1913. 8vo. 181 s. Dekorert Originalbind. Litt skeiv. Namnetrekk. Ein brun flekk på dei første tjue sidene, størst fremst, liten på dei siste. 1913.
NOK: 1 000,00  Boknr: 162497
Olaf Norlis forlag, Oslo 1933. 8vo. 191 s. Hefta, originalt omslag. Falma omslag. 1933.
NOK: 125,00  Boknr: 131020
Olaf Norlis forlag, Oslo 1933. 8vo. 191 s. Dekorert originalbind med marmorerte snitt. Litt skeiv. Ryggen er litt bleika. 1933.
NOK: 175,00  Boknr: 303660
Oslo 1933. 8vo. 191 s. Orig.bd. Ryggen er litt bleika. 1933.
NOK: 270,00  Boknr: 406670
Oslo 1933 (Olaf Norlis forlag). 8vo. 191 s. Dekorert originalbind med marmorerte snitt. Fin kvalitet på bandet. Den indre falsen er litt svekka. 1933.
NOK: 200,00  Boknr: 414299
Oslo, Olaf Norlis forlag 1933. 8vo. 191 s. Dekorert grønt originalbind med marmorerte snitt. Namnetrekk.
NOK: 270,00  Boknr: 207587
Oslo 1976. 8vo. Originalbind med vareomslag. 1976.
NOK: 495,00  Boknr: 105615
Oslo, Tanum-Norli, 1976. 8vo. Originalbind med vareomslag. Ei rift i omslaget på andre bandet. Ulese og i topp stand elles. 1976.
NOK: 460,00  Boknr: 408842
Kristiania, Olaf Norlis forlag 1920. 2dre opplage. 8vo. 237 s. Hefta, originalt omslag. Omslaget litt gulna rundt ryggen og med nokre få mindre bruksspor. Elles fin.
NOK: 275,00  Boknr: 214438
Kristiania, Olaf Norlis Forlag 1920. 8vo. 237 s. Dekorert, raudt originalbind med marmorerte snitt. Ryggen litt bleika, elles eit fint eksemplar.
NOK: 500,00  Boknr: 229021
Oslo, Olaf Norlis forlag 1926. 8vo. 247 s. Dekorert, grønt originalbind med marmorerte snitt. Namnetrekk. Eigarmerke.
NOK: 250,00  Boknr: 162495
Oslo 1926. 8vo. 247 s. Dekorert originalbind med marmorerte snitt. Namnetrekk. 1926.
NOK: 250,00  Boknr: 162496
Olaf Norlis forlag, Oslo 1926. 8vo. 247 s. Dekorert originalbind med marmorerte snitt. Nokre mindre teikn til bruk på dei seks første sidene. Bandet er perfekt, heilt utan solbleiking.
NOK: 250,00  Boknr: 196376
Oslo, Olaf Norlis forlag 1926. 8vo. 247 s. Dekorert blått originalbind med marmorerte snitt. Sprekk i den fremre, indre falsen. Litt småpletta somme stader.
NOK: 175,00  Boknr: 228635
Olaf Norlis forlag, Kristiania 1914. 2dre upplage. 8vo. 313 s. Hefta, originalt omslag. Omslaget er litt falma, elles eit fint eksemplar. 1914.
NOK: 500,00  Boknr: 130852
Oslo, Olaf Norlis Forlag 1930. 8vo. 267 s. Hefta, originalt omslag. Omslaget falma, litt skeiv. Omslagsdesign ved Albert Jærn. 1930.
NOK: 150,00  Boknr: 191098
Oslo, Vidarforlaget 2019. 8vo. 269 s. Originalbind med vareomslag. Restar etter ein prislapp på framomslaget. Elles fin. Juvikfolke band 2.
NOK: 160,00  Boknr: 232858
Oslo, Vidarforlaget 2022. 8vo. 248 s. Originalbind med vareomslag. Juvikfolke 5.
NOK: 160,00  Boknr: 232861
Oslo, Olaf Norlis forlag 1933. 8vo. 191 s. Grønt originalbind med marmorerte snitt. Ein liten fuktflekk nedst på dei første ca. åtti sidene.
NOK: 280,00  Boknr: 240022