London, Heath Cranton & Ousley (1914). 8vo. 264 s. Med register. Dekorert originalbind. Har tilhøyrd eit britisk bibliotek. Eigarmerke og eigarstempelt. Ryggen er ein aning misfarga. Det nedrehjørnet på frampermen er litt støytt. Nokre brune parti på forsatsen. Elles fin. Skildringar også frå Noreg. Thorshavn, Reykjavik, Trondheim, Christiania, Roskilde, København, Visby, Uppsala, Stockholm, St. Petersburg 1914.
NOK: 350,00  Boknr: 160117
Stockholm, Liber Förlag 1984. 8vo. 144 s. Illustrert. Originalbind med vareomslag. Solstriper på ryggen og langs kantane av omslaget. Elles fin. 1984.
NOK: 160,00  Boknr: 187995
Oslo 1955. 8vo. 62 s. Hefta, originalt omslag.
NOK: 200,00  Boknr: 220629
Oslo 1979. 8vo. 77 s. Hefta, originalt omslag. Forlagsstempel og namnestempel. 1979.
NOK: 115,00  Boknr: 139152
Oslo 1959. 8vo. Dels uspretta. 59 s. Orig. omsl. Ein liten brett i framomslagt. Elles fin. 1959.
NOK: 180,00  Boknr: 100304
Oslo 1993. 8vo. 67 s. Originalbind med vareomslag. 1993.
NOK: 115,00  Boknr: 401114
Oslo 1962. 8vo. 83 s. Orig. omslag. 1962.
NOK: 125,00  Boknr: 405954
Oslo 1976. 8vo. 54 s. Orig. omsl. Bokeigarmerke. Dedikasjon frå forfattaren 1976.
NOK: 180,00  Boknr: 100849
Oslo 1966. 8vo. 63 s. Hefta, originalt omslag. Dedikasjon frå Peter R. Holm åt ein annan norsk lyrikar. To avisklypp og eit handskrive kort frå Peter R. Holm til den andre forfattaren i konvolutt ligg ved.
NOK: 500,00  Boknr: 224294
Oslo 1963. 8vo. 65 s. Hefta, originalt omslag. Ein tom konvolutt boka har lege i, adressert åt Orgland, med Holm som avsendar. Frimerket inntakt, ligg ved. Dedikasjon åt ein annan norsk lyrikar: "Til Ivar Orgland. Mange takk for boken! De beste hilsener Nina og Peter R. Holm".
NOK: 300,00  Boknr: 224388
Oslo 1959. 8vo. 59 s. Hefta, originalt omslag. Nokre mindre spor etter bruk, elles fin. Dedikasjon frå Peter R. Holm åt Eugenia Kielland.
NOK: 500,00  Boknr: 214442
Oslo 1974. 8vo. 61 s. Hefta, originalt omslag. Forlagsstempel. Omslaget litt bleika langs ryggen, elles eit fint eksemplar. 1974.
NOK: 100,00  Boknr: 201514
Oslo 1970. 8vo. 91 s. Hefta, originalt omslag. Nokre mindre bruksspor. Bokeigarmerke. Uspretta. Omslag ved Jens Johannessen. Dedikasjon til ein norsk kulturpersonlegdom. 1970.
NOK: 200,00  Boknr: 193021
Oslo 1965. 8vo. 86 s. Hefta, originalt omslag. Omslaget litt gulna langs kantane, elles fint eksemplar.
NOK: 100,00  Boknr: 201004
Oslo 1977. 8vo. 107 s. Hefta, originalt omslag. Uspretta. Omslag av Reidar Gjørven.
NOK: 130,00  Boknr: 241393
Oslo, Dreyer 1988. Stor 8vo. 53 s. Originalbind med vareomslag. 1988.
NOK: 135,00  Boknr: 158123
Stockholm, Albert Bonniers Förlag 1944. 8vo. 298 s. Hefta, originalt omslag. Uspretta. Dedikasjon: "Martin Tran mæl med hjärtlig hälsning Henry Peter Matthis".
NOK: 300,00  Boknr: 202441