Oslo 1980. Stor 8vo. 207 s. Illustrert. Originalbind med vareomslag. 1980.
NOK: 175,00  Boknr: 167918
Oslo 1980. Stor 8vo. 207 s. Illustrert. Originalbind med vareomslag. Med artiklar av Knut Mykland, Mentz Schulerud, Jhn Solheim og Finn Jor. With English Summary.
NOK: 190,00  Boknr: 221368
Oslo 1929. Stor 8vo. 207 s. Med 108 illustrasjoner i teksten. Hefta, originalt omslag. Omslaget litt misfarga på ryggen, elles fin. Frå innhaldet: Fylkesmann Hroar Olsen: Kulturmonumenter i bruk, Antikvar Anders Bugge: Krist Kirkegårds nedleggelse og bevaringen av minnesmerkene over de døde Gylne fløier, O. Delphin Amundsen: Tøien i gamle dager.
NOK: 190,00  Boknr: 217974
Oslo 1999. 8vo. 187 s. Originalbind med vareomslag.
NOK: 180,00  Boknr: 242254
London, Octopus Books 1973. 4to. 144 s. Gjennomillustrert. Originalbind.
NOK: 180,00  Boknr: 217416
Oslo, Vega forlag 2007. 8vo. 143 s. Gjennomillustrert. Originalbind.
NOK: 130,00  Boknr: 213037
Utgjevar: Vestlandske Kunstindustrimuseum 1968. 8vo. 184, (24). Med fotoplansjar og lysingar. Hefta, originalt omslag. Eit kåserimanus om laugsvesenet i Noreg ligg ved (fem maskinskrivne sider).
NOK: 200,00  Boknr: 218006
Oslo 1933. Liten 4to. Upaginert. Hefta, originalt omslag. Nokre mindre teikn til bruk. To solstriper på omslaget. 1933.
NOK: 275,00  Boknr: 160770
London, Bloomsbury Books 1986. Stor 8vo. 700 s. Med 388 illustrasjonar, av desse 40 i fargar.Med eiliste over 25 000 klokkemakarar. Originalbind med vareomslag. Bruksspor på omslaget. Litt slakk i den indre falsen, elles fin.
NOK: 450,00  Boknr: 170263
Oslo 1985. Stor 8vo. 252 s. Med helsingsliste. Illustrert. Originalbind. Med namnelapp. Frå innhaldet: Peter Anker: Retardering eller renessanse? Om draker ograbrbrablader i 16-1700-årenes folkelige kunsthåndverk, Inger Lise Christie: Brikkevevde bånd i Norge. Levende tradisjon og glemte teknikker, Randi Johannessen: Kinesisk porselen og trollregnskaper, Jorunn Fossberg: Baard gullsmed i Fredrikstad. 1985.
NOK: 170,00  Boknr: 201561
Oslo, Hjemmenes Forlag 1980. Stor 4to (folioformat). 112 s. Gjennomillustrert praktverk. Originalbind med vareomslag. Bokeigarmerke.
NOK: 230,00  Boknr: 237532
Utgjevar: Sigma Forlag 1982. 8vo. 196 s. Hefta, originalt omslag. Ryggen bleika.
NOK: 150,00  Boknr: 217895
Oslo 2007. 4. opplag. Stor 4to (folio). 209 s. Gjennomillustrert praktverk. Originalbind med vareomslag. Fint eksemplar. 2007.
NOK: 300,00  Boknr: 207865
København 1969. Stor 8vo. 264 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag. 1969.
NOK: 130,00  Boknr: 163113
Oslo, VNU Books International - Erik Sandberg A/S 1981. 4to. 288 s. Gjennomillustrert praktbok. Originalbind med vareomslag.
NOK: 280,00  Boknr: 234412
1982. (Skrifter från Kungl Husgerådskammaren, 2). 19,5 x 21 cm. Gjennomillustrert. Hefta, originalt omslag. 1982.
NOK: 95,00  Boknr: 137673
Published by Booth-Clibborn Editions 1987. 4to. 239 s. Gjennomillustrert kunstbok. Originalbind.
NOK: 200,00  Boknr: 231617
Oslo 1964. 8vo. 336 s. Fotoplansjar. Hefta, originalt omslag. Nokre mindre teikn på bruk, elles fint eksemplar. Inneheld mellom anna vurderingar av fjernsynsapparat!, vaskemaskinar og symaskinar, fryseboksar og støvsugarar. Fleire ukjende norskproduserte modellar. 1964.
NOK: 200,00  Boknr: 191568
Vigmostad & Bjørke, Bergen 2009. Stor 8vo. 183 s. Gjenomillustrert. Originalbind med vareomslag. 2009.
NOK: 175,00  Boknr: 142063
Oslo 1960. Stor 8vo. 68 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Namnetrekket til Signe Rutlin. 1960.
NOK: 140,00  Boknr: 181727
Norsk folkemuseums årbok 1999, Oslo 1999. Stor 8vo. 216 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag.
NOK: 225,00  Boknr: 234682
Oslo 1964. 8vo. 336 s. Hefta, originalt omslag. 1964.
NOK: 140,00  Boknr: 170212
Oslo 1965. 8vo. 255 s. Hefta, originalt omslag. 1965.
NOK: 140,00  Boknr: 170213
Oslo, Forlaget Press og Frelsesarmeen 2003. 4to. 176 s. Gjennomillustrert fotobok. Originalbind med vareomslag. Så godt som ulesen. Tekster av Trond Moi (Måltidets evangelium), Johannes Møllehave (Å bygge i orkanen), Helge Klemp (Uteseileren), Fredrik Bull-Hansen (Krigerens ettertanker), Nils Arne Eggen (Godfotens apostel), Kari Bremnes (Melankoliens mørke sødme) 2003.
NOK: 225,00  Boknr: 150823
Stavanger utan år. Original mappe med 8 lause fargeplansjar. Namnestempel.
NOK: 195,00  Boknr: 137708
Oslo, Samlaget 1967 (Norsk kulturarv). 8vo. 175 s. Illustrert. Originalbind. Permen litt gulna. Bokeigarmerke. Reimund Kvideland si melding av boka i BT følgjer.
NOK: 160,00  Boknr: 217806
F. Bruns bokhandel, Trondheim 1941. Stor 8vo. 61 s. Illustrert. Originalbind. 1941.
NOK: 125,00  Boknr: 138982
Utgiver: Kreativt Forum utan år. 4to. 192 s. Rikt illustrert. Originalbind med vareomslag.
NOK: 200,00  Boknr: 221631
Utgiver: Kreativt Forum utan år. 4to. 227 s. Rikt illustrert. Originalbind.
NOK: 200,00  Boknr: 221632
(København), Chr. Erichsens Forlag 1946. Stor 8vo. 379, 424, 334 s. Rikt illustrert med praktiske, pedagogiske fotografi. Originale striebind. Eit dansk «Skikk og bruk».
NOK: 600,00  Boknr: 208028
Utgejve av Lars Müller Publishers 2010. Stor 8vo. 251 s. Originalbind. Litteratur, arkitektur, landskap.
NOK: 225,00  Boknr: 232095
Oslo, Dreyer 1985. Stor 8vo. 122 s. Illustrert. Originalbind med vareomslag. Skjønnlitterær antologi.
NOK: 200,00  Boknr: 217413
Oslo, DnB 1986. 4to. 418 s. Illustrert. Originalbind med vareomslag. Eigarlapp.
NOK: 300,00  Boknr: 170165
(Oslo) 1926. Stor 16mo. 48 sider. Hefta, originalt omslag. 1926.
NOK: 145,00  Boknr: 177279
Published by Nasjonalmuseet i Oslo and Arnoldsche Art Publishers 2015. 4to. 191 s. Rikt illustrert. Originalbind.
NOK: 240,00  Boknr: 233244
Oslo, Messel Forlag 1996. Stor 8vo. 290 s. Illustrert. Originalbind med vareomslag. Helsing på forsatsbladet.
NOK: 200,00  Boknr: 232899
Oslo, Pantagruel forlag 2009. 8vo. 552 s. Illustrert. Originalbind med vareomslag.
NOK: 180,00  Boknr: 247301
Oslo, J.M. Stenersens forlag 2001. Smal 4to. 47 s. Originalbind med vareomslag. Med dedikasjon frå Herbjørn S (ørebø) til Audun (Heskestad). Frå innhaldet: Forord av Inge Løning, Juleevangeliet, Joleevangeliet. Fra Christian III bibel, Herr Petters jul, av Karl Erik Harr, Christi naaderige fødsell, Ein folkekjær julesong, av Herbjørn Sørebø. Det lyser i stille grender, av Jakob Sande.
NOK: 300,00  Boknr: 242957
Oslo, Ex Libris forlag 1991. Stor 8vo. 144 s. Rikt illustrert. Originalbind.
NOK: 180,00  Boknr: 231570
Oslo, Ex Libris Forlag 1991. Stor 8vo. 144 s. Gjennomillustrert. Originalbind.
NOK: 180,00  Boknr: 237281
Utgjevar: NVE, Oslo 2010. Stor 4to. 382 s. Rikt illustrert. Originalbind.
NOK: 260,00  Boknr: 232950
Oslo 1989. 8vo. 60 sider. Hefta, originalt omslag. Uoppskåren. Nokre småbrettar i omslaget. 1989.
NOK: 95,00  Boknr: 196973
Utgiver: Riksantikvaren 2011. 8vo. 197 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag. To originale CD-ar ligg ved i lommar på bakre forsats.
NOK: 200,00  Boknr: 208189
Oslo 1950. 4to. 121 s. Gjennomillustrert fotobok. Originalt heilgranitolbind. Det originale omslaget medbunde. Med to bokeigarmerke.
NOK: 225,00  Boknr: 232949
Oslo, Norsk kulturråd, 2000. 8vo. 344 + (23) s. Hefta, originalt omslag. 2000.
NOK: 95,00  Boknr: 196228