Köln 1996. Reprint. 4to. 440 s. Gjennomillustrert praktverk. Originalbind med vareomslag.
NOK: 300,00  Boknr: 215136
Utgiver: Interfoto AS utan år. Tverr stor 8vo. Upaginert, men meir enn hundre sider. Praktbok. Originalbind med vareomslag. Fint eksemplar.
NOK: 230,00  Boknr: 200679
EFI-utgave, Oslo 1984. Stor 8vo. 235 s. Illustrert. Originalbind med vareomslag.
NOK: 200,00  Boknr: 222820
New York, Cross River Press 1987. Tverr stor 8vo. 202 s. Illustrert. Originalbind med vareomslag. Namnetrekk. Frå nybyggjartida i USA.
NOK: 240,00  Boknr: 167879
Oslo, LO Media 2016. Stor 8vo. 239 s. Illustrert. Originalbind. Frå innhaldet: Christine Myrvang: Kunsten å lage store mengder helt like ting. En disiplineringshistorie om 1800-tallets våpenproduksjon, Knut Grove: På leit etter ein vestnorsk arbeidarkultur, Bjørn Bandlien: Arbeid i middelalderen, Trine Rogg Korsvik: Jentene på Holmenkollbanen.
NOK: 140,00  Boknr: 223993
Utgjevarar: The Metropolitan Museum of Art, New York and Yale University Press, New Haven and London 2000. Stor 4to. Illustrert. 636 s. Hefta, originalt omslag. Ulesen.
NOK: 375,00  Boknr: 162424
New York, A & W Publishers, 1979. Tverr 8vo. Upaginert. Gjennomillustrert. Originalbind med vareomslag.
NOK: 200,00  Boknr: 232761
New York 1951. Stor 4to/folioformat. 223 s. Originalbind. Elegante, kunstneriske teikningar og målingar av dyr 1951.
NOK: 350,00  Boknr: 161934
Utgjevar: Vestlandske Kunstindustrimuseum 1968. 8vo. 184, (24). Med fotoplansjar og lysingar. Hefta, originalt omslag. Eit kåserimanus om laugsvesenet i Noreg ligg ved (fem maskinskrivne sider).
NOK: 200,00  Boknr: 218006
Bergen 1912. 8vo. 288 sider. Hefta, originalt omslag. Litt pletting på omslaget og på dei første og suste sidene. Nokre eseløyre. 1912.
NOK: 135,00  Boknr: 167252
Oslo 1933. Liten 4to. Upaginert. Hefta, originalt omslag. Nokre mindre teikn til bruk. To solstriper på omslaget. 1933.
NOK: 275,00  Boknr: 160770
Bergen 2002. Utgjevarar: Kunsthøgskolen i Bergen og Vestlandske Kunstindustrimuseum. Tverr stor 8vo. 106 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Tekst på norsk og engelsk.
NOK: 170,00  Boknr: 217938
Oslo 1985. Stor 8vo. 252 s. Med helsingsliste. Illustrert. Originalbind. Med namnelapp. Frå innhaldet: Peter Anker: Retardering eller renessanse? Om draker ograbrbrablader i 16-1700-årenes folkelige kunsthåndverk, Inger Lise Christie: Brikkevevde bånd i Norge. Levende tradisjon og glemte teknikker, Randi Johannessen: Kinesisk porselen og trollregnskaper, Jorunn Fossberg: Baard gullsmed i Fredrikstad. 1985.
NOK: 170,00  Boknr: 201561
Bielefeld und Leipzig 1925. Stor 8vo. 123 185, 119 s. Originalt skinn halvbind med fem opphøgde bind. Ryggen er litt bleika. Elles fin. Nokre av kunstavbildingane er i fire fargar. 1925.
NOK: 265,00  Boknr: 161931
København 1935. Stor 8vo. 680 s. Illustrert. Originalt skinn halvbind med fire opphøgde bind. Ein brett på nokre få sider, elles eit fint og solid eksemplar.
NOK: 280,00  Boknr: 232201
Oslo 1958. Ny, forøket utgave. 8vo. 343 s. Originalbind med vareomslag. Bokeigarmerke. Litt bruksslitasje på omslaget.
NOK: 190,00  Boknr: 217886
Göttingen 2010. Stor 8vo. 376 s. Illustrert. Vedlegg: Brosjyre om utstilinga i 2020. Originalbind med vareomslag. Eit fint eksemplar. 2010.
NOK: 300,00  Boknr: 180392
Utgitt av Athenaion og Dreyers Forlag 1958. 8vo. 152 s. Hefta, originalt omslag. Omslaget litt småpletta. Inneheld m.a. Ørnulf Ranheimsæter: Kunstneren og hans etiske ansvar, Asbjørn Aarnes: Albert Camus og den hvileløse bevissthet.
NOK: 130,00  Boknr: 210221
Faksimileutgåve, Ikaros forlag, Oslo 1980. 8vo. 81 s. Hefta, originalt omslag. Med bokeigarmrket åt ein norsk folklorist. Forord ved Ingrid Espelid Hovig.
NOK: 130,00  Boknr: 230337
Utgjevar: Den norske Matfestivalen, Ålesund 1995. 4to. 119 s. Illustrert. Originalbind. Inneheld og oppskrifter 1995.
NOK: 200,00  Boknr: 303336
Utgiver: Børrehaug & Co. Kunstforlag, Oslo i samarbeid med Norsk Kennel Klub. Utan år. Stor 8vo. 483 s. Illustrert. Originalt heilskinnbind. Fint eksemplar.
NOK: 280,00  Boknr: 200575
Kristiania 1917. 4to. 230 s. Gjennomillustrert med skrifttypar. Originalbind. Litt bruksslitasje på permen. Med to kunstnariske utførde bokeigarmerke. Namnetrekk. Fin materie.
NOK: 360,00  Boknr: 224489
Bergen, John Grieg 1949. Tverr 8vo. Utan gjennomgåande paginering. Rikt illustrert. Hefta, originalt omslag. Med det kunstnariske bokeigarmerket åt ein bergensjournalist. Med denne helsinga "..Til minne om at felles nød er felles trøst….". To hefte ligg ved: Det Nyttige Selskabs prmie for god arkitektur for 1987 og 1990.
NOK: 240,00  Boknr: 231816
København 1969. Stor 8vo. 264 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag. 1969.
NOK: 130,00  Boknr: 163113
Utgjevar: Landsforeningen mot kreft, Oslo 1986. 4to. Upaginert fotobok. Originalbind med vareomslag. Ein flekk på siste sida og nokre mindre teikn til bruk, elles fin. Ei lengre helsing på forsatsbladet.
NOK: 190,00  Boknr: 223887
Utgjevar: Jølster kommune 1998. Stor 8vo. 92 s. Rikt illustrert. Originalbind med vareomslag. Namnetrekk på forsatsbladet.
NOK: 200,00  Boknr: 237241
Skald forlag, Leikanger 2012. 4to. 191 s. Originalbind med vareomslag. I samarbeid med Sogn og Fjordane Teater. Ei delikat kunstbok med design ved Aud Gloppen 2012.
NOK: 300,00  Boknr: 131515
Oslo, Forlaget Press 2015. 4to. 467 s. Rikt illustrert fotobok. Originalbind med det originale, smale omslaget. Fint eksemplar. I redaksjonen: Hanne Holm-Johnsen, Hege Oulie, Rune Døli & Thor Arvid Dyrerud.
NOK: 325,00  Boknr: 222766
Utgitt av Riksantikvaren og Fortidsminneforeningen, Oslo 1994. Tverr stor 8vo. 285 s. Rikt illustrert. Originalbind med vareomslag. Tekster av m.a. Hild Sørby, Ola Storsletten, Sigrid Christie, Øystein Ekroll, Hans-Emil Lidén, Arne Berg.
NOK: 350,00  Boknr: 231234
Oslo, Stenersenmuseet/ Labyrinth Press, 1999. Stor 4to. 208 s. Gjennomillustrert praktverk. Originalbind med vareomslag. 1999.
NOK: 260,00  Boknr: 411659
Bergen 1946. 4to. 155 s. Illustr. Hefta, originalt omslag. Eir originalt papiromslag utanpå foromslaget er laust langs ryggen. 1946.
NOK: 165,00  Boknr: 187059
Bergen, John Griegs Forlag 1946. Stor 4to (folioformat). 155 s. Illustrert.Originalbind. Nummer 1417 av 1600 førehandstinga, nummererte eksemplar.
NOK: 230,00  Boknr: 212691
Published by Booth-Clibborn Editions 1987. 4to. 239 s. Gjennomillustrert kunstbok. Originalbind.
NOK: 200,00  Boknr: 231617
Trdje upplagan Holger Schildts förlag, Helsingfors 1947. Stor 8vo. 159 s. Illustrert. Originalbind med vareomslag. Omslaget er litt smårufsut langs kantane.
NOK: 125,00  Boknr: 186881
Oslo 1950. 8vo. 68, (1) sider. Hefta, originalt omslag. Uoppskåren. Små rifter i nedre kant. 1950.
NOK: 125,00  Boknr: 147640
Oslo 1950. 8vo. 68, (1) sider. Hefta, originalt omslag. Delvis spretta. Små rifter i nedre kant. Ei lesestripe på ryggen. 1950.
NOK: 95,00  Boknr: 147641
Oslo 1927. 8vo. 296 s. Illustrert. Originalbind. Bleika rygg. 1927.
NOK: 250,00  Boknr: 163125
Harpefoss 2018. Stor 8vo. 168 s. Originalbind. Bokserien TILT blir utgjeven av Harpefoss hotell. Utgangspunktet for serien er skjønnlitterære essays, sakprosa og kunstprosjekt som legg vekt på nye plattformer….
NOK: 175,00  Boknr: 211257
Malmö 1957. Liten 4to. 71 s. To avisklypp ligg ved. Originalbind. Bokeigarmerke. Permen litt pletta. 1957.
NOK: 180,00  Boknr: 192444
Oslo, Norsk Kunstforlag utan år. Seinare utgåve. 8vo. 306 s. Originalbind.
NOK: 150,00  Boknr: 237636
Oslo, DnB, 1977. Stor 4to. 110 s. Gjennomillustrert. Originalbind med vareomslag. Namnetrekk. 1977.
NOK: 275,00  Boknr: 410100
Utgjeve av Noregs Bokilag og Seljord kunstforening 1974. Stor 4to. 168 s. Rikt ilustrert. Originalbind med vareomslag. Namnetrekk. 1974.
NOK: 200,00  Boknr: 209938
Oslo 1994. Stor 8vo. 186, (1) sider. Originalbind. 1994.
NOK: 165,00  Boknr: 197826