EFI-utgave, Oslo 1984. Stor 8vo. 235 s. Illustrert. Originalbind med vareomslag.
NOK: 200,00  Boknr: 222820
New York, Cross River Press 1987. Tverr stor 8vo. 202 s. Illustrert. Originalbind med vareomslag. Namnetrekk. Frå nybyggjartida i USA.
NOK: 240,00  Boknr: 167879
Oslo, LO Media 2016. Stor 8vo. 239 s. Illustrert. Originalbind. Frå innhaldet: Christine Myrvang: Kunsten å lage store mengder helt like ting. En disiplineringshistorie om 1800-tallets våpenproduksjon, Knut Grove: På leit etter ein vestnorsk arbeidarkultur, Bjørn Bandlien: Arbeid i middelalderen, Trine Rogg Korsvik: Jentene på Holmenkollbanen.
NOK: 140,00  Boknr: 223993
Utgjevarar: The Metropolitan Museum of Art, New York and Yale University Press, New Haven and London 2000. Stor 4to. Illustrert. 636 s. Hefta, originalt omslag. Ulesen.
NOK: 375,00  Boknr: 162424
New York, A & W Publishers, 1979. Tverr 8vo. Upaginert. Gjennomillustrert. Originalbind med vareomslag.
NOK: 200,00  Boknr: 232761
New York 1951. Stor 4to/folioformat. 223 s. Originalbind. Elegante, kunstneriske teikningar og målingar av dyr 1951.
NOK: 350,00  Boknr: 161934
Utgjevar: Vestlandske Kunstindustrimuseum 1968. 8vo. 184, (24). Med fotoplansjar og lysingar. Hefta, originalt omslag. Eit kåserimanus om laugsvesenet i Noreg ligg ved (fem maskinskrivne sider).
NOK: 200,00  Boknr: 218006
Bergen 1912. 8vo. 288 sider. Hefta, originalt omslag. Litt pletting på omslaget og på dei første og suste sidene. Nokre eseløyre. 1912.
NOK: 135,00  Boknr: 167252
Oslo 1933. Liten 4to. Upaginert. Hefta, originalt omslag. Nokre mindre teikn til bruk. To solstriper på omslaget. 1933.
NOK: 275,00  Boknr: 160770
Oslo 1985. Stor 8vo. 252 s. Med helsingsliste. Illustrert. Originalbind. Med namnelapp. Frå innhaldet: Peter Anker: Retardering eller renessanse? Om draker ograbrbrablader i 16-1700-årenes folkelige kunsthåndverk, Inger Lise Christie: Brikkevevde bånd i Norge. Levende tradisjon og glemte teknikker, Randi Johannessen: Kinesisk porselen og trollregnskaper, Jorunn Fossberg: Baard gullsmed i Fredrikstad. 1985.
NOK: 170,00  Boknr: 201561
Bielefeld und Leipzig 1925. Stor 8vo. 123 185, 119 s. Originalt skinn halvbind med fem opphøgde bind. Ryggen er litt bleika. Elles fin. Nokre av kunstavbildingane er i fire fargar. 1925.
NOK: 265,00  Boknr: 161931
København 1935. Stor 8vo. 680 s. Illustrert. Originalt skinn halvbind med fire opphøgde bind. Ein brett på nokre få sider, elles eit fint og solid eksemplar.
NOK: 280,00  Boknr: 232201
Oslo 1958. Ny, forøket utgave. 8vo. 343 s. Originalbind med vareomslag. Bokeigarmerke. Litt bruksslitasje på omslaget.
NOK: 190,00  Boknr: 217886
Göttingen 2010. Stor 8vo. 376 s. Illustrert. Vedlegg: Brosjyre om utstilinga i 2020. Originalbind med vareomslag. Eit fint eksemplar. 2010.
NOK: 300,00  Boknr: 180392
Utgitt av Athenaion og Dreyers Forlag 1958. 8vo. 152 s. Hefta, originalt omslag. Omslaget litt småpletta. Inneheld m.a. Ørnulf Ranheimsæter: Kunstneren og hans etiske ansvar, Asbjørn Aarnes: Albert Camus og den hvileløse bevissthet.
NOK: 130,00  Boknr: 210221
Utgiver: Børrehaug & Co. Kunstforlag, Oslo i samarbeid med Norsk Kennel Klub. Utan år. Stor 8vo. 483 s. Illustrert. Originalt heilskinnbind. Fint eksemplar.
NOK: 280,00  Boknr: 200575
Kristiania 1917. 4to. 230 s. Gjennomillustrert med skrifttypar. Originalbind. Litt bruksslitasje på permen. Med to kunstnariske utførde bokeigarmerke. Namnetrekk. Fin materie.
NOK: 360,00  Boknr: 224489
København 1969. Stor 8vo. 264 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag. 1969.
NOK: 130,00  Boknr: 163113
Lysaker, Dinamo forlag 2002. 2. opplag. Stor 4to (folioformat). 123 s. Med fargefoto av natur og mat og med matoppskrifter ved Arne Brimi. Originalbind med vareomslag. Ei rift på framomslaget reparert med blank limband. Tekster eller kunst av Ørnulf Opdahl, Jan Erik Vold, Torgeir Garmo, Marianne Heske, Anders Kjær, Morten Krogvold, Annbjørg Lien, Bjørn Halvorsen, Georg Johannesen, Arne Brimi.
NOK: 225,00  Boknr: 241827
Skald forlag, Leikanger 2012. 4to. 191 s. Originalbind med vareomslag. I samarbeid med Sogn og Fjordane Teater. Ei delikat kunstbok med design ved Aud Gloppen 2012.
NOK: 300,00  Boknr: 131515
Utgitt av Riksantikvaren og Fortidsminneforeningen, Oslo 1994. Tverr stor 8vo. 285 s. Rikt illustrert. Originalbind med vareomslag. Tekster av m.a. Hild Sørby, Ola Storsletten, Sigrid Christie, Øystein Ekroll, Hans-Emil Lidén, Arne Berg.
NOK: 350,00  Boknr: 231234
Oslo, Stenersenmuseet/ Labyrinth Press, 1999. Stor 4to. 208 s. Gjennomillustrert praktverk. Originalbind med vareomslag. 1999.
NOK: 260,00  Boknr: 411659
Utgjevar: Blaafarveværket 2001. 8vo. 175 s. Illustrert. Originalbind. Namnetrekk.
NOK: 160,00  Boknr: 242286
Bergen 1946. 4to. 155 s. Illustr. Hefta, originalt omslag. Eir originalt papiromslag utanpå foromslaget er laust langs ryggen. 1946.
NOK: 165,00  Boknr: 187059
Bergen, John Griegs Forlag 1946. Stor 4to (folioformat). 155 s. Illustrert.Originalbind. Nummer 1417 av 1600 førehandstinga, nummererte eksemplar.
NOK: 230,00  Boknr: 212691
Published by Booth-Clibborn Editions 1987. 4to. 239 s. Gjennomillustrert kunstbok. Originalbind.
NOK: 200,00  Boknr: 231617
Trdje upplagan Holger Schildts förlag, Helsingfors 1947. Stor 8vo. 159 s. Illustrert. Originalbind med vareomslag. Omslaget er litt smårufsut langs kantane.
NOK: 125,00  Boknr: 186881
Norsk folkemuseums årbok 1999, Oslo 1999. Stor 8vo. 216 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag.
NOK: 225,00  Boknr: 234682
Oslo 1950. 8vo. 68, (1) sider. Hefta, originalt omslag. Delvis spretta. Små rifter i nedre kant. Ei lesestripe på ryggen. 1950.
NOK: 120,00  Boknr: 147641
Oslo 1927. 8vo. 296 s. Illustrert. Originalbind. Bleika rygg. 1927.
NOK: 250,00  Boknr: 163125
Harpefoss 2018. Stor 8vo. 168 s. Originalbind. Bokserien TILT blir utgjeven av Harpefoss hotell. Utgangspunktet for serien er skjønnlitterære essays, sakprosa og kunstprosjekt som legg vekt på nye plattformer….
NOK: 175,00  Boknr: 211257
Malmö 1957. Liten 4to. 71 s. To avisklypp ligg ved. Originalbind. Bokeigarmerke. Permen litt pletta. 1957.
NOK: 180,00  Boknr: 192444
Oslo, DnB, 1977. Stor 4to. 110 s. Gjennomillustrert. Originalbind med vareomslag. Namnetrekk. 1977.
NOK: 275,00  Boknr: 410100
Utgjeve av Noregs Bokilag og Seljord kunstforening 1974. Stor 4to. 168 s. Rikt ilustrert. Originalbind med vareomslag. Namnetrekk. 1974.
NOK: 200,00  Boknr: 209938
Oslo 1994. Stor 8vo. 186, (1) sider. Originalbind. 1994.
NOK: 165,00  Boknr: 197826
Utgiver: Skribent-studio, København 1948. 8vo. 105 s. Illustrert. Trykt etter maskinskriven original. Hefta, originalt omslag. 1948.
NOK: 170,00  Boknr: 197479
Moss 2013. Ny utgave. 4to. 88 s. Illustrert. Grand meny 2013 ligg ved. Originalbind. 2013.
NOK: 180,00  Boknr: 201280
Utgjevar: Vestby kunstforening 2008. 4to. 161 s. Gjennomillustrert. Originalbind. Namnetrekk på forsatsbladet, elles fin.
NOK: 200,00  Boknr: 237630
Oslo, Press 2001. 4to. 192 s. Gjennomillustrert. Origbd. m/vareomslag. 2001.
NOK: 300,00  Boknr: 101464
Octopus Books, London 1972. 8vo. 158 sider. Gjennomillustrert. Originalbind med vareomslag. Litt falma rygg. 1972.
NOK: 95,00  Boknr: 147452