Oslo 1968. 4to. 175 s. Rikt illustrert. Dekorert originalbind. ørsmå bruksspor. 1968.
NOK: 125,00  Boknr: 195346
Bergen 1917. Stor 8vo. 27 s. Hefta, originalt omslag. Brettar i hjørna. Hefta, originalt omslag. Meddelse nr 1 fra Vestlandetrs forstlige forsøksstation 1917.
NOK: 140,00  Boknr: 162486
Oslo 1955. 8vo. 724, 742, 677, 877 sider. Originale skinn halvbind. Litt slitasjespor på permane, elles eit fint sett.
NOK: 590,00  Boknr: 241198
Noregs bondelag/Landbruksforlaget 1971. 8vo. 24 sider. Hefta, originalt omslag. Små bruksspor. 1971.
NOK: 95,00  Boknr: 197059
Odense MCMXXXV (1935). Stor 4to. 235 s. Illustrert. Originalt heillerretsbind. 1935.
NOK: 195,00  Boknr: 195282
Kiøbenhavn 1803. Trygte hos Johan Rudolf Thiele. 8vo. 131 s. Med bokeigarmerke. Samtidig privatbind. Litt oppskrapa, men ryggtittelen er tydeleg. 1803.
NOK: 500,00  Boknr: 303457
Kristiania 1910. 8vo. 20 s. Hefta, originalt omslag. Namnetrekk. Vedlegg: Peter Nøvik: Grønsagers dyrkning, Christiania 1899. Liten 8vo. 32 s. Hefta, originalt omslag. Noko ufrisk. Dessutan "Vore Nyttevæxter". Tidsskrift. 9de Aargang 1914. nr. 3. 8vo. 24 s. Hefta, originaltomslag. Nokre mindre teikn til elde og litt bruk. 1910.
NOK: 300,00  Boknr: 183444
Oslo 1949. 4to. 416, 297 s. Illustrert. Originale striebind. Siste bandet er svekka i den indre falsen rett før bakre forsats. Litt skeiv. Elles fin. 1949.
NOK: 285,00  Boknr: 142212
(Drammen) 1958. Stor 8vo. 263 s. Illustrert. Originalbind med vareomslag. Eit trykt kort frå skogeigrforeininga følgjer. nokre mindre bruksspor på omslaget, elles fin.
NOK: 200,00  Boknr: 217403
Oslo 1973. 4to. 166, (1) sider. Illustrert. Originalbind. 1973.
NOK: 125,00  Boknr: 208290
Utgjeve av Hjeltneslaget1981. Stor 8vo. 121 sider + lysingar. Illustrert. Hefta, originalt omslag. To mindre avisklypp følgjer.
NOK: 130,00  Boknr: 218201
Kristiania 1907. Stor 8vo. 614 s. I samtidig enkelt privatbind med skinnrygg. Eit fint eksemplar.
NOK: 650,00  Boknr: 233611
Asker/Bærum 1984. Stor 8vo. 167 s. Illustrert. Originalbind. Ein strek går over frampermen og nokre mindre rteikn til bruk, elles fin. 1984.
NOK: 180,00  Boknr: 197589
Oslo (1966). 8vo. 39 s. Hefta, originalt omslag. 1966.
NOK: 90,00  Boknr: 191975
Oslo, Landbruksforlaget 1988. Stor 8vo. 144 s. Illustrert. Originalbind. Frå innhaldslista: Jon Leirfall: Hestane på garden, Even Bratberg: Framvekst av hagebruket i Norge, Anna Helene Tobiassen: Kjøreokser. Om bruk av okser som trekkdyr i Norge, Stein Tveite: Kvinner i bondesamfunn og bondenæring.
NOK: 130,00  Boknr: 218202
Kristiania 1919. Stor 8vo. 504 spalter. Illustrert med tekmniske teikningar ognokre foto. Originalbind. Ein svikt i den indre falsen. Litt bleika rygg. Elles fin.
NOK: 200,00  Boknr: 228519
Oslo 1955. 8vo. 14 s. Vedlegg: Eit maskinskrive brev åt ordføraren i Herdla dagsett 7/7-1955. Hefta, originalt omslag. 1955.
NOK: 150,00  Boknr: 160259
Kristiania 1913. 8vo. 15 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag. 1913.
NOK: 120,00  Boknr: 183449
Klones 1969. 8vo. 135 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Fuktskade nedst på dei siste sidene, omslaget noko småpletta.
NOK: 130,00  Boknr: 233152
Oslo, Landbruksforlaget 1980. Tverr 8vo. 72 s. Illustrert med tekniske teikningar og fotografi. Originalbind.
NOK: 150,00  Boknr: 240647
Utgitt av Agro Silvestris og Norsk Landbruksjournalistlag 2001. Stor 8vo. 200 s. Illustrert. Originalbind. Helsing åt ein norsk journalist.
NOK: 140,00  Boknr: 218203
Rakkestad 2001. 4to. 101 s. Illustrert. Originalbind. Papiret er ein aning bølgut etter temperaturforskjell. Elles fin. 2001.
NOK: 160,00  Boknr: 180368
Rakkestad 2001. 4to. 101 s. Illustrert. Originalbind. 2001.
NOK: 200,00  Boknr: 180369
Oslo, Bøndenes forlag utan år. Stor 8vo. 93 paginerte sider + Gjestebok (upaginert og utan linjer). Originalbind. Ubrukt.
NOK: 180,00  Boknr: 228596
Utgivere: Norges skogeigerforbund i samarbeid med Landbruksforlaget, Oslo 2003. 3. opplag. Stor 8vo. 159 s. Illustrert. Originalbind.
NOK: 190,00  Boknr: 215106
Namsos 1988. Tverr 8vo. 59 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag. 1988.
NOK: 115,00  Boknr: 193780
Arendal 1980. 8vo. 192 s. Illustrert. Hefta originalt omslag. Eit femtiårskort frå jubilanten følgjer.
NOK: 150,00  Boknr: 222825
Oslo 1929-1937. 8vo. Innbundne i eitt skinn halvbind. Utan gjennomgåande paginering, men nokre hundre sider. Den indre falsen er litt svekka, men eit solid band. Litt sliotasje på permen, elles eit fint eksemplar. Inneheld m.a. "Forsøk med blandsæd av havre og ert i årene 1919-29" av Knut Vik, "Arvelighetsundersøkelser i bygg" ved Aksel P. Lunden, "Havresortforsøk på forsøksgåden Vollebekk" av Knut Vik, "Forsøk med tidligpotetsorterpå forsøksgården Vollebekk og på spedte felter, i årene 1929-32. 1929.
NOK: 750,00  Boknr: 180346
Christiania, Jac. Dybwad 1866. 12 mo. 172 s. Originalbind. Bleika på ryggen og langs kantane. Fin materie. 1866.
NOK: 450,00  Boknr: 187993
Utgjevar: Per Bondessons Landbruks A.B., Malmö 1914. 8vo. 44 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag.
NOK: 130,00  Boknr: 192625
Oslo 1984. 4to. 224 s. Illustrert. Originalbind med vareomslag. Ufriskt omslag. 1984.
NOK: 140,00  Boknr: 195274
Sarpsborg 1955. Liten 4to. 123 s. Originalbind.
NOK: 200,00  Boknr: 211591
Christiania 1898. 8vo. 511, XXVII, 154 sider. Samtidig skinn halvbind med tekst dekor i gull på ryggen. Nokre mindre slitasjespor, elles fin. 1898.
NOK: 200,00  Boknr: 177522
Oslo 2000. Stor 8vo. 280 s. Ill. Originalbind med vareomslag. 2000.
NOK: 190,00  Boknr: 401138
Samlaget, Oslo 2000. Stor 8vo. 280 s. Illustrert. Originalbind med vareomslag. Ulesen. 2000.
NOK: 165,00  Boknr: 142431
Bergen 1995. 8vo. 189, 48, 54 sider. Illustrert. Originalbind.
NOK: 175,00  Boknr: 228203
Oslo 1968. Stor 8vo. 51 sider. Hefta, originalt omslag. Solfarga. 1968.
NOK: 175,00  Boknr: 187399
8vo. 256 s. Illustrert. Originalbind. 1955.
NOK: 75,00  Boknr: 195271
Globusforlaget, Trondheim 1933. 182, (1) sider. Illustrert. Originalbind. Svakt falma rygg. Han var avhaldsmann, venstrepolitikar og landbruksminister.
NOK: 145,00  Boknr: 149004
Örebro, N.M. Lindh 1829. Andra upplagan. Liten 8vo. (2), 92, (2) sider. Originalt gråpapirliknande omslag. Noko ufriskt eksemplar, men til dels fin materie.
NOK: 300,00  Boknr: 180712
Eige forlag 2021. Stor 8vo. 422 s. Med fyldig personregister. Fotoplansjar. Originalbind. «Få personer har betydd så mye for utviklingen av norsk landbruk og norsk landbrukspolitikk på 1900-tallet som Arne Rostad…» Dagens Tine er et resultat av hans arbeid….
NOK: 200,00  Boknr: 222017
(Ås utan år, men på 1890-talet). 8vo. 397 s. Trykt etter eit handskrive manus. Samtidig skinn halvbind med tekst og dekor i gull på ryggen. Permen er litt oppskrapa, elles fin.
NOK: 225,00  Boknr: 151999
Oslo, Landbruksforlaget 1995. Stor 8vo. 136 s. Rikt illustrert. Originalbind med vareomslag. Fint eksemplar. Artiklar av m.a. Hermann Henriksveen, Sigurd Telnes, Tove Skinnarland, Skule Waksvik, Nils AasSigmund Lystrup, Kåre Orud. 1995.
NOK: 260,00  Boknr: 208240
Oslo, Landbruksforlaget 1998. Stor 8vo. 160 s. Illustrert. Originalbind med vareomslag. Namnetrekk.
NOK: 150,00  Boknr: 221557
Risør, Erik Gunleikson 1913. 8vo. 49 s. Hefta, originalt omslag. Omslaget er litt falma langs kantane. Uspretta. Fint eksemplar. Landbrukspolitikk.
NOK: 200,00  Boknr: 171566
Oslo, Landbruksforlaget 1996. 8vo. 160 s. Originalbind med vareomslag. Ulesen. Utforming: Bjørn Stangebye 1996.
NOK: 150,00  Boknr: 162896
Oslo, Bøndenes Forlag 1961. 8vo. 224 s. Originalbind. Namnetrekk. Litt bruksspor. Vedlegg: Rundskriv frå Landbruksdepartementet. "Statsstønad m.m. til senkings- og uttappingsarbeid i jordbruket.".
NOK: 160,00  Boknr: 224228
Oslo, Landbruksforlaget 1994. 8vo. 119 s. Originalbind med vareomslag.
NOK: 180,00  Boknr: 240001