Trondheim, Nidaros forlag 1983. 4to. 127 s. Rikt illustrert. Originalbind med vareomslag. Omslaget er litt rufsut langs kantane. Elles fin. Frå avisa Nidaros.
NOK: 150,00  Boknr: 152281
Fredrikstad 1998. Stor 8vo. 295 s. Illustrert. Originalbind med vareomslag.
NOK: 200,00  Boknr: 213053
Stavanger, Dreyer Bok 1987. Liten 4to. 77 s. Illustrert. Eit trykt brev frå Fylkeslegen i Rogaland ligg ved. Originalbind. Fint eksemplar. 1987.
NOK: 200,00  Boknr: 192236
Utgitt av Andresen & Butenschøn for Akershus Slotts Venner, Oslo 2001. 4to. 374 sider. Med emneregister til biografien og forfattarregister til biografien. Register til artiklane. Originalbind med vareomslag.
NOK: 275,00  Boknr: 228384
(Drammen) 1979. Liten 8vo. Utan gjennomgåande paginering. Originalbind. Fint eksemplar. Innleiing ved dr. philos. Halfdan O. Christophersen. Delar av boka er faksimile av "Anmærkninger over Drammens Oeconomiske Beskaffenhed og nu værende Handel. Skrevne i Kiøbenhavn 1771 ved Christen Lohrmann, Kiøbmand udi Bragernes."Nummerert eksemplar (263). 1979.
NOK: 180,00  Boknr: 193515
Voss 1974. 8vo. 91 s. Illustrert. Originalbind.
NOK: 200,00  Boknr: 211983
Utgjevar: Aal sparebank 1955. Stor 8vo. 415 s. Illustrert. Originalt skinnryggsbind.
NOK: 380,00  Boknr: 241524
Oslo 1978 (Opptrykk etter førsteutgåva frå 1952). Stor 8vo. 425 s. Originalt skinnryggbind.
NOK: 390,00  Boknr: 241479
Ålesund (1936). Stor 4to (folio). 62 s. Illustrert. Med lysingar. Hefta, originalt omslag. Eit namnetrekk er overklussa med tusj. Nokre mindre teikn til bruk, eit fint hefte.
NOK: 230,00  Boknr: 208009
Oslo, Tryggve Juul Møller forlag 1967. Smal stor 8vo. 285 s. Illustrert. Med eit grundig register. Originalbind. Forord av Johan Borgen. Største delen av boka inneheld magister Bjørn Sverre Pedersen: Gatens arkitekturhistorie. Boka er ei gåve frå Forsikrings- Aktieselskabet Norden i jubileumsåret 1967.
NOK: 180,00  Boknr: 228383
Bergen 2000. 4to. 160 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag.
NOK: 150,00  Boknr: 232943
Utgjeve av Fredrikshalds bokforlag 2004. Stor 8vo. 672 s. Originalbind. Ein liten bit borte nedst på ryggen, elles eit fint eksemplar.
NOK: 360,00  Boknr: 224367
(Askim) 1988. Stor 8vo. 312 s. Illustrert. Originalbind med vareomslag.
NOK: 200,00  Boknr: 220963
Bergen 1947. 8vo. 148 s. Originalbind. Understrekingar. Meir enn 120 vedlegg, avisklypp, notatar m.m. 1947.
NOK: 1 000,00  Boknr: 162809
Utgjeve av Aurland sogelag 1962. Stor 8vo. 623 s. Originalbind med vareomslag. Kart følgjer i ein lomme på bakre forsats. 1962.
NOK: 600,00  Boknr: 210844
Utgjeve av Bamble historielag 2020. 8vo. 216 s. Illustrert. Originalbind. Inneheld mange artiklar om andre verdskrigen, m.a. Kjell Woje: Arrestasjoner i frigjøringsdagene 1945, Kåre Johnsen: Nils Andreas Nilsens krigsseilas. Elles finst m.a. Jostein Søreide: Fra nødhavn til ladested - Langesunds byutvikling fra 1550 til 1770, Pål Berg Svenungsen: Nedenunder og undergang - en utvandringshistorie fra Langesund til Australia på 1800-tallet.
NOK: 125,00  Boknr: 229059
Ørje 2001. 4to. 160 s. Gjennomillustrert. Originalbind. Eit trykt kort frå banken følgjer.
NOK: 200,00  Boknr: 224366
Stavanger 1970. 8vo. 144 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Eigarstempel. Ryggen litt bleika elles eit fint eksemplar. Frå innhaldet: Reidar Viland: Om det stavangreske bankvesen, Arne Gulbrandsen: Foreningen gjennom 50 år, tegning: Kåre Mossige.
NOK: 175,00  Boknr: 213176
Bergen (1935). 8vo. 52 s. Hefta, originalt omslag. Eit fint eksemplar. 1935.
NOK: 130,00  Boknr: 177472
Moss 1895. 8vo. 64 s. Hefta, originalt omslag. Nokre bruksspor. 1895.
NOK: 165,00  Boknr: 133013
I kommision hos John Griegs forlag 1914-1919. Stor 8vo. 614, 807, 595 s. Illustrert. Med fleire utbrettsplansjar. Brune, samtidige skinn halvbind. Med litt slitasje på permane, elles eit solid sett. Detoriginale omslaget medbunde på to av banda. Med bokeigarmerke etter finansminister Edvard Hagerup Bull (1889) og BT-journalist Lotte Schønfelder. Samla reelt opplag vart ca 500 etter at delar av det gtrykte opplaget til dei to første banda vart øydelagt under bybrannen i 1916.
NOK: 2 500,00  Boknr: 224028
Bergen 1901. Stor 8vo. 58, 6 sider. Hefta, originalt omslag. Namnetrekk. Vedlegg: Eit eldre avisklypp. Omslaget er litt småpletta, elles eit fint eksemplar. 1901.
NOK: 250,00  Boknr: 180808
Oslo, Kunnskapsforlaget 2009. Annen utgave. Stor 8vo. 524 s. + kart. Illustrert. Originalbind med vareomslag.
NOK: 240,00  Boknr: 242233
Bergen 1982-1985. Stor 8vo. Originalbind med vareomslag. Eit fint sett. Med bokeigarmerket åt BT-journalist Lotte Schønfelder.
NOK: 1 500,00  Boknr: 237231
Bergen 1945. Stor 8vo. 196 s. Hefta, originalt omslag. Uspretta. Omslaget litt småpletta. Elles bra. Frå innhaldet: Knut Fægri: Omkring nordgrensen for byområdet i middel, A.M. Wiesener: Opplysninger om slekten Balchen's eldre ledd, G. Stoltz: Bergens Katedralskoleselevprotokoll 1749-1814.
NOK: 140,00  Boknr: 213306
Bergen 1957. 8vo. 259 s. Illustrert. Originalbind. Med bokeigarmerket åt ein journalist i Bergen.
NOK: 175,00  Boknr: 221416
Stor 8vo. 207 s. Illustrert. Originalt skinnryggbind. Litt slitasje på permen. Nummer 11 av 100 nummererte eksemplar. Samla opplag var 600 eks. Dedikasjon frå Fr. Berentzen til distriktssjef Bern. Berthelsen. Med bokeigarmerket etter ein journalist i Bergen. Ein maskinskrive, signert og datgert brev frå Berentzen til Berthelsen ligg ved. Det same gjer eit trykt kort frå jubilanten og eit fotografi frå ei teateroppsetning, kanskje som ein del av jubileet.
NOK: 300,00  Boknr: 224026
Bergen 1939. 8vo. 190 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Bruksspor på omslaget. Vedlegg: 42 avisklypp 1939.
NOK: 600,00  Boknr: 162812
Bergen 2006. Stor 8vo. 176 sider. Illustrert. Hefta, originalt omslag. 2006.
NOK: 95,00  Boknr: 158404
Bergen 2007. Stor 8vo. 128 sider. Illustrert. Hefta, originalt omslag. 2007.
NOK: 95,00  Boknr: 158405
Bergen 2008. Stor 8vo. 219 sider. Illustrert. Hefta, originalt omslag. 2008.
NOK: 95,00  Boknr: 158406
Bergen 2009. Stor 8vo. 176 sider. Illustrert. Hefta, originalt omslag. 2009.
NOK: 95,00  Boknr: 158407
Bergen 2010. Stor 8vo. 184 sider. Illustrert. Hefta, originalt omslag. 2010.
NOK: 95,00  Boknr: 158408
Bergen 2011. Stor 8vo. 128 sider. Illustrert. Hefta, originalt omslag. 2011.
NOK: 95,00  Boknr: 158409
Bergen 2000. Stor 8vo. 172 sider. Illustrert. Hefta, originalt omslag. 2000.
NOK: 95,00  Boknr: 158398
Bergen 2001. Stor 8vo. 175 sider. Illustrert. Hefta, originalt omslag. 2001.
NOK: 95,00  Boknr: 158399
Bergen 2002. Stor 8vo. 132 sider. Illustrert. Hefta, originalt omslag. 2002.
NOK: 95,00  Boknr: 158400
Bergen 2003. Stor 8vo. 120 sider. Illustrert. Hefta, originalt omslag. 2003.
NOK: 95,00  Boknr: 158401
Bergen 2004. Stor 8vo. 152 sider. Illustrert. Hefta, originalt omslag. 2004.
NOK: 95,00  Boknr: 158402
Bergen 1953. Stor 8vo. 182 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Ein aning rufsete omslag. Dedikasjon frå Johan Steen 1953.
NOK: 195,00  Boknr: 187497
Bergen 1940. 4to. 67 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Ei rift i omslaget er reparert. Omslaget er litt småpletta. 1940.
NOK: 135,00  Boknr: 148296
Bergen, Ed. B. Giertsens Forlag utan år. Tverr 8vo. Upaginert fotohefte. Hefta, originalt omslag. Bokeigarmerke. Ufriskt omslag.
NOK: 230,00  Boknr: 221473
Utgjevar: Hardanger Forlag 1986. Stor 4to (folioformat). 296 s. Med personnamnregister. Rikt illustrert. Originalbind.
NOK: 250,00  Boknr: 223156
Bergen 1911. 8vo. 72 s. Bibliotekbind. Litt reparert i den indre falsen. Stempel "Utgått". Fleire andre stempel og. Nokre mindre spor etter bruk. 1911.
NOK: 100,00  Boknr: 181271
Prenta hjå Norsk Prent L/L, Oslo 1950. Stor 8vo. 156 s. Hefta, originalt omslag.
NOK: 150,00  Boknr: 228397
Oslo 1950. 8vo. 156 s. Hefta, originalt omslag. Spor etter ein prislapp på framomslaget.
NOK: 150,00  Boknr: 228404
Fredrikstad 1970. 8vo. 107 sider. Hefta, originalt omslag. 1970.
NOK: 95,00  Boknr: 149049
Fredrikstad 1973. 8vo. 151 sider. Hefta, originalt omslag. 1973.
NOK: 95,00  Boknr: 149050
Fredrikstad 1974. 8vo. 112 sider. Hefta, originalt omslag. 1974.
NOK: 95,00  Boknr: 149051