Trondheim 1931. 8vo. 31 s. Orig. omslag. Ein del Merknader i delar av teksta. Ein loddrett brett i heftet. Vedlegg: Eksamensreglement for Norges tekniske høiskole (23 s.). 1931.
NOK: 160,00  Boknr: 405854
Oslo, Kolibri forlag 2004. Revidert utgave, 6. opplag. 8vo. 248 s. Originalbind. Utgjeve i samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund.
NOK: 180,00  Boknr: 212563
Christianai 1872. 8vo. 1288 s. Originalt skinn halvbind med tekst og dekor i gull på ryggen. Ein del slitasje på permen. Eigarstempel. Ei rift i den fremre, indre falsen og ein liten flekk på tittelsida. Elles fin materie.
NOK: 300,00  Boknr: 223999
new York, Mallard Press 1989. 4to. 256 s. Illustrert. Originalbind med vareomslag. 1989.
NOK: 275,00  Boknr: 207560
Dølaringen boklag, Lillehammer (1990). 8vo. 174 s. Illustrert. Originalbind med vareomslag.
NOK: 125,00  Boknr: 147941
Nordens bogforlag 1950. Stor 4to. 452 s. Originalt skinn halvbind med ti opphøgde bind. 1950.
NOK: 300,00  Boknr: 161937
Printed at Oslo 1969. Stor 4to/folioformat. 259 s. XLVI plansjesider. Originalbind. Eit fint eksemplar.
NOK: 400,00  Boknr: 162237
Printed at Oxford 1955. Stor 4to/folioformat. 244 s. Med LXX plansjesider. Originalbind. Ein skade (misfarging) på permen. Forsatsen er noko brun. Namnetrekk. By Charles Batey.
NOK: 280,00  Boknr: 162235
Printed at Oxford 1959. Stor 4to/folioformat. 242 s. Med LXXX plansjesider. Originalbind. Ein skade (misfarging) på permen. Forsatsen er noko brun. Namnetrekk. By Vivian Ridler.
NOK: 280,00  Boknr: 162236
New York 1951. Stor 4to/folioformat. 223 s. Originalbind. Elegante, kunstneriske teikningar og målingar av dyr 1951.
NOK: 350,00  Boknr: 161934
Utgjevar: Hardanger Forlag 1986. Stor 4to (folioformat). 296 s. Med personnamnregister. Rikt illustrert. Originalbind.
NOK: 250,00  Boknr: 223156
Adresseavisen, (Trondheim) 1993. 4to. 8 bretta plansjar i folioformat i original perm. Små bruksspor på permen, materien pen. Kartografisk materiale. Plansjar med kart og tekst. Overskrifter: «En verden i krig», «Europa», «Asia», «Afrika», «Nord- og mellom-Amerika», «Sør Amerika», «Polarområdene» og «En jord - siste sjanse» 1993.
NOK: 95,00  Boknr: 157382
Utgjevar: Baker Hansen AS utan år. 8vo. 80 s. Illustrert. Originalbind. Bok med brødoppskrifter.
NOK: 160,00  Boknr: 231347
Stockholm/Oslo/København 1933. Stor 8vo. 101 s. Hefta, orginalt omslag. Namnetrekk. Frå innhaldet: Dr. philos. Edvard Bull: Byene i Norge i middelalderen. Artiklar om Sverige og Danmark av fii.dr. Adolf Schück, Dr.philos. Hugo Matthiessen, dr.phioos Poul Johs. Jørgensen.
NOK: 160,00  Boknr: 237540
Oslo (1996). 4to. 112 s. Illustrert. Originalbind. 1996.
NOK: 175,00  Boknr: 130582
Stockholm 1891. Tredje upplagan.8vo. Utan gjennomgåande paginering. Originalt mjukbind. Litt laus i den indre falsen. Namnetrekk. Slitasje på permen. Karta er i fin stand.
NOK: 250,00  Boknr: 160753
Utgjevar: Utanriksdepartementet 2015. 4to. 465, 690, 659, 621 sider. Hefta, originale omslag. I den originale kassetten. Fint sett. Bind 1: Uds og norsk dipomatis historie. Det elvstendige Norge. Okkupasjonsårene. Bind 2: Krig og allianser, Bind 3: Nærområder, kald krig, mekling og internasjonal rettsorden, Bind 4: Samarbeidm, aktører og utøvere.
NOK: 650,00  Boknr: 232627
Kjøbenhavn 1875. 8vo. 320, 320 s. s. Ein og to samla i eitt band. Samtidig skinn halvbind med fire opphøgde band og dekor og tekst i gull. Laus i den indre falsen. Noko ufrisk for- og ettersats. Materien er og litt småpletta (brune prikkar) Namnetrekk. 1875.
NOK: 300,00  Boknr: 138773
Anden forøgede og omarbeidede udgave Kjøbenhavn 1888. 8vo. 695 s. Originalt skinn halvbind. Slitasje på permen, snitta prega av alder. Den indre falsen er litt forsterka. Materien er fin. 1888.
NOK: 180,00  Boknr: 177770
København, Axel E. Aamodts eft. Forlag 1913. 8vo. 312 s. Originalbind. Med bokeigarmerket åt ein norsk folklorist.
NOK: 200,00  Boknr: 230403
Oslo 1990. Damm. 8vo. 8vo. 219 sider. Originalbind. Med noveller frå mellom anna Anne-Kristin Mathisen, Grete Helene Moen, Marit Nerem, Per Domaas, Erik Vendel, Anne B. Ragde, Ella Griffiths, Egil Teige, Richard Macker 1990.
NOK: 165,00  Boknr: 137862
Dreyers forlag, Oslo 1970. Stor 4to. 275 s. Originalbind med vareomslag. 1970.
NOK: 285,00  Boknr: 302381
Oslo 1970. Folio. 275 s. Originalb. m/vareomslag. Fint eksemplar. Praktverk illustrert med tresnitt av Ørnulf Ranheimsæter 1970.
NOK: 425,00  Boknr: 100251
Utgitt av United States Information Service, Oslo 1953. Stor 8vo. 161 s. Illustrert. Originalt skinn halvbind.
NOK: 160,00  Boknr: 213613
Oslo, Hjemmenes Forlag 1980. Stor 4to (folioformat). 112 s. Gjennomillustrert praktverk. Originalbind med vareomslag. Bokeigarmerke.
NOK: 230,00  Boknr: 237532
Oslo 2008. Stor 4to (folioformat). 256 s. Gjennomillustrert praktbok. Originalbind med vareomslag.
NOK: 275,00  Boknr: 232183
Degernes 1997. Stor 4to (folioformat). 265 s. Rikt illustrert. Originalbind.
NOK: 250,00  Boknr: 223652
Seld
Oslo 2001. 2. utgave, 2. opplag. Stor 8vo. 313 s. Illustrert. Originalbind.
NOK: 200,00  Boknr: 223263
Oslo 2000. Ny, revidert utgave. Stor 8vo. 313 s. Illustrert. Originalbind.
NOK: 200,00  Boknr: 223855
Kristiania 1923. 8vo. 258 s. Dekorert originalbind med marmorerte snitt. Litt bruksslitasje på permen. C.J. Hambro vart sjølv stortingsrepresentant i mange år og m.a. stortingspresident i 1940.
NOK: 140,00  Boknr: 221014
Faksimileutgåve, Ikaros forlag, Oslo 1980. 8vo. 81 s. Hefta, originalt omslag. Med bokeigarmrket åt ein norsk folklorist. Forord ved Ingrid Espelid Hovig.
NOK: 130,00  Boknr: 230337
Horten 1883 (H. Andersens forlag). Andet oplag. Liten 8vo. 127 sider. Samtidig privatbind. Nokre notatar og litt rabbel med penn på for- og ettersatsen. Ettersatsbladet er borte. Nokre av dei første og siste sidene er litt småpletta. Materien elles er fin. 1883.
NOK: 225,00  Boknr: 177388
Utgjevar: Den norske Matfestivalen, Ålesund 1995. 4to. 119 s. Illustrert. Originalbind. Inneheld og oppskrifter 1995.
NOK: 200,00  Boknr: 303336
Oslo 2007. Stor 8vo. 192 s. Illustrert. Originalbind med det originale bandet rundt framomslaget.
NOK: 200,00  Boknr: 232591
Utgitt i Noreg av Allers Familie-journal 1986. Stor 8vo. 186 s. Rikt illustrert. Originalbind. Eit namnetrekk er overlakka.
NOK: 160,00  Boknr: 214073
Norsk bokforlag, Oslo 1987. 5. opplaget. 4to. 120 s. Gjennomillustrert. Originalbind. 1987.
NOK: 165,00  Boknr: 302849
Aalborg 1849. Liten 8vo. 233 s. Samtidig skinn halvbind. Litt småpletta, fuktskade på fire sider. Helsing frå 1853. 1849.
NOK: 250,00  Boknr: 108918
Kristiania 1917. 4to. 230 s. Gjennomillustrert med skrifttypar. Originalbind. Litt bruksslitasje på permen. Med to kunstnariske utførde bokeigarmerke. Namnetrekk. Fin materie.
NOK: 360,00  Boknr: 224489
Utgiver: Toro næringsmiddelindustri, Rieber & Søn, Bergen 1991. 4to. 115 s. Rikt illustrert. Originalbind. Fint eksemplar. Rettane er laga og gjennomgått av kjøkkensoussjef Roy Berentsen.
NOK: 200,00  Boknr: 217332
Utgiver: Toro næringsmiddelindustri, Rieber & Søn, Bergen 1991. 4to. 115 s. Rikt illustrert. Originalbind. Fint eksemplar. Rettane er laga og gjennomgått av kjøkkensoussjef Roy Berentsen.
NOK: 200,00  Boknr: 217335
Fem programhefte frå mellom 1947 og 1958. I lite format og kring 30 sider på kvart program. Eitt på fire sider frå slutten av 1930-talet eller andre verdskrigen. I programmet står det «Etter ordre fra Det sivile luftvern blir forestillingen avbrutt allerede ved forvarsel som gis pr. telefon. På den måten kan publikum komme seg heim i god tid før eventuell flyalarm. Billettene kan i tilfelle byttes innen en uke. Carl Johan-Scenen».
NOK: 500,00  Boknr: 177563
Kristiania, Det Norske Bibelselskaps Forlag 1914. 4de Upplaget. 8vo. 279, 68, 4 sider. Originalbind. Slitasje og bruksspor på permen. Namnetrekk frå 1919. Ein brett i øvre hjørne på dei to siste sidene. Fin materie. 1914.
NOK: 1 200,00  Boknr: 202863
Folioformat. Enkelt, samtidig skinnryggbind. Ein del skadar og bruksslitasje på permen. Fuktflekkar på dei første 21 numra. Småpletta (brune prikkar) på dei fleste numra. Siste vel 20 numra likevel i bra stand. To eldre avisklypp følgjer, det eine frå Gula Tidend, det andre frå Aftenposten.
NOK: 5 000,00  Boknr: 220930
Utgitt av Bergens arkitektforening 1941. Folioformat. L, (4) sider. Hefta, originalt omslag. Nokre mindre bruksspor på omslaget. Bokeigarmerke og ein liten merknad skrive med blyant på forsatsbladet. 1941.
NOK: 375,00  Boknr: 200747
Bergen 1943. Folioformat. L, (12) sider. Hefta, originalt omslag. Omslaget er noko bleika langs kantane og på ryggen. Elles eit fint eksemplar. 1943.
NOK: 375,00  Boknr: 200748
Utgj. Stavanger Aftenblad 1993. Folioformat. 304 s. Gjennomillustrert. Stikkordregister. Originalbind med vareomslag. Omslaget litt smårufsut langs kantane. Elles fin. 1993.
NOK: 295,00  Boknr: 407131