Utarbeidet av Generalinspektøren for Ingeniørvåpnet 1963. 8vo. Utan gjennomgåande paginering. Hefta, originalt omslag. Nokre mindre bruksspor. 1963.
NOK: 125,00  Boknr: 197034
Utarbeidet av Generalinspektøren for Ingeniørvåpnet 1963. 8vo. Utan gjennomgåande paginering. Hefta, originalt omslag. Nokre mindre bruksspor. 1963.
NOK: 125,00  Boknr: 197035
Utgjevar: Forsvarsdepartementet, Oslo 2000. Stor 8vo. 129 sider + fotosider. Illustrasjonar i teksta og. Originalbind med vareomslag.
NOK: 225,00  Boknr: 237125
Hvalsmoen 1986. Stor 8vo. 256 s. Illustrert. Originalbind. Helsing frå Hvalsmoen til ein forelesar.
NOK: 200,00  Boknr: 217372
Oslo, Forlaget Spektrum 2008. 4to. 256 s. Gjennomillustrert. Originalbind med vareomslag.
NOK: 280,00  Boknr: 224333
Oslo 2008. Stor 4to (folioformat). 256 s. Gjennomillustrert praktbok. Originalbind med vareomslag.
NOK: 275,00  Boknr: 232183
Oslo 2009. Stor 8vo. 328 s. Illustrert. Originalbind. 2009.
NOK: 185,00  Boknr: 130436
Utgiver: Luftkrigsskolen, Trondheim 2017. Stor 8vo. 172 s. Hefta, originalt omslag. Ei rift i eit hjørne på bakomslaget, elles eit fint eksemplar.
NOK: 115,00  Boknr: 210238
Utgitt av Krigsskolens Venner, Oslo utan år, men etter år 2000. 4to. 222 sider. Rikt illustrert. Originalbind med vareomslag.
NOK: 280,00  Boknr: 229188
Bergen, Eide Forlag 2007. Stor 8vo. 196 s. Illustrert. Originalbind med vareomslag.
NOK: 175,00  Boknr: 221308
Oslo 2000. Stor 8vo. 353 s. Illustrert. Originalbind med vareomslag. Litt bruksspor på omslaget. Elles fin.
NOK: 200,00  Boknr: 228389
Utgitt av Oslo Militære Samfund 1975. Stor 8vo. 380 s. Originalbind med vareomslag.
NOK: 180,00  Boknr: 230712
Kristiania 1910. Liten 8vo. 58 s. Originalbind. Namnetrekk på frampermen, elles fin. Ubruka. 1910.
NOK: 200,00  Boknr: 178079
Kristiania 1917. Liten 8vo. 180, (3), 13, (6) sider. Originalbind. Ufrisk perm, bra materie. 1917.
NOK: 100,00  Boknr: 177529
Kristiania 1915. Liten 8vo. 148 s. Originalbind. Nokre bruksspor. 1915.
NOK: 175,00  Boknr: 130555
Oslo 1952. 8vo. 245 sider+ åtte sider med våpenstriper og gradmerke i fire fargar. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Bruksspor. Nynorsk utgåve. 1952.
NOK: 170,00  Boknr: 200091
Oslo 1952. 8vo. 245 sider + plansjevedlegg. Illustrert. Originalt militærgrønt mjukbind. Fint eksemplar. Nynorksutgåve!.
NOK: 190,00  Boknr: 228313
Oslo 1951. 8vo. 245 sider, + fargesider med militære distingsjonar. Originalbind. 1951.
NOK: 140,00  Boknr: 210326
Sjøforsvaret 1965. 8vo. 301, (18) s. Illustrert. Originalbind. 1965.
NOK: 100,00  Boknr: 301094
Oslo 1954. 8vo. 46 sider. Originalbind. Liten brett på framsida. 1954.
NOK: 125,00  Boknr: 138072
Utgiver: Hærens overkommando 1966. 8vo. 231 s + firefargars blansjar med uniformer, distingsjonar og flagg.
NOK: 130,00  Boknr: 193082
Grøndahl, Kristiania 1900. Liten 8vo. 57 s. Originalt mjukbind. Tre eigarstempel. Namnetrekk. Eit fint eksemplar. 1900.
NOK: 300,00  Boknr: 130884
Oslo 1991. 4to. 158 s + (8) s. Illustr. Vedlegg: Program for gardemusikkens konsert i Oslo Konserthus 15. desmber 1991. 1991.
NOK: 175,00  Boknr: 195332
Oslo, Vega forlag 2016. 3. opplag. Stor 8vo. 528 s. Rikt illustrert praktverk. Originalbind. Fint eksemplar.
NOK: 290,00  Boknr: 214826
Bergen, Eide Forlag 2001. 4to. 344 s. Gjennomillustrert praktverk. Originalbind med vareomslag. 2001.
NOK: 270,00  Boknr: 229183
Fredrikshald, E. Sem 1921. 8vo. 288 s. Illustrert. Originalbind. Med lysingar. Namnelapp og namnetrekk frå ein ordboksredaktør. Litt slitasje på permen, elles fin.
NOK: 350,00  Boknr: 221505
Utgjevar: Presidiet för de nordiska reservofficersorganisationerna Karlskrona 1985. 8vo. 197 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Helsing til general Paal Frisvold.
NOK: 130,00  Boknr: 160492
Selja forlag, Førde 2011. 4to. 144 s. Illustrert. Originalbind. Tekst på norsk og engelsk 2011.
NOK: 150,00  Boknr: 130591
London, Bison Books Ltd. 1981. 4to. 256 s. Gjennomillustrert praktverk. Originalbind med vareomslag. History has shown that every great general earned his reputation on the basis of one great victory. The victors" describes the 16 battles in which the 16 most famous generals in modern history made their reputations.".
NOK: 240,00  Boknr: 215083
Stavanger utan år. 8vo, 144 sider. Hefta, originalt omslag. 1962.
NOK: 125,00  Boknr: 197384
Oslo, E. Greens forlag 1970. 8vo. 240 s. Originalbind med vareomslag. Med fyldig personliste, stadsliste og skipsliste. Kart. Tordenskiold var admiral i den dansk-norske marinen - drepen i duell 12. november 1720. Født i Trondheim som Peter Wessel 1690.
NOK: 190,00  Boknr: 231379
Bergen 2005. 4to. 185 s. Illustrert. Originalbind. Ulesen. 2005.
NOK: 225,00  Boknr: 160875
Lysaker, Dinamo Forlag 2011. 8vo. 212 s. Illustrert. Originalbind med vareomslag.
NOK: 175,00  Boknr: 221305
Hønefoss 2005. Stor 8vo. 256 s. Illustrert. Originalbind.
NOK: 240,00  Boknr: 232446
Utgiver: Marinens Reserveoffiserers Forbund 1984. 4to. 166 s. Riktillustrert. Originalbind. Fint eksamplar. 1984.
NOK: 260,00  Boknr: 193405
Oslo, Kagge forlag 2007. 2. opplag. 8vo. 319 s. Fotoplansjar. Originalbind med vareomslag.
NOK: 180,00  Boknr: 213745
Oslo 1935. Smal 4to. 483 s. Originalbind. Litt slakk i den bakre, indre falsen. Noko slitasje på permen og mindre bruksspor. Dedikasjon frå Beutlich på smusstittelsida 1935.
NOK: 500,00  Boknr: 181767
Oslo 1929. Liten 8vo. 140 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Litt bruksslitasje på omslaget. Helsing på forsatsbladet.
NOK: 190,00  Boknr: 223493
Oslo, Elanders forlag 1997. 2. utgave. 4to. 595 s. Illustrert. Originalbind med vareomslag.
NOK: 240,00  Boknr: 232191
Oslo, Fabritius Forlag 1990. 4to. 598 s. Illustrert. Originalbind. Ein brett i siste arket. Nummer 2479 av 5800 nummererte eksemplar.
NOK: 240,00  Boknr: 233482
Utgjeve i samarbeid med Forsvarets overkommando, Presse- og informasjonsavdelingen 1999. 8vo. 246 s. Illustrert. Originalbind. Helsing frå Moland.
NOK: 195,00  Boknr: 142756
(Drøbak) 2009. Ny, revidert og utvidet utgave. Stor 8vo. 129 s. Rikt illustrert. Originalbind. 2009.
NOK: 160,00  Boknr: 232163
Oslo, Pegasus Forlag 2009. 4to. 360 s. Gjennomillustrert praktverk. Originalbind med vareomslag.
NOK: 270,00  Boknr: 237279
New York, Mallard Press 1990. 4to. Fotobok utan gjennomgåande paginering. Originalbind med vareomslag.
NOK: 225,00  Boknr: 215133
Zürich 1997. 4. Auflage. 4to. 207 s. Originalbind med vareomslag.
NOK: 225,00  Boknr: 217376