Oslo, Det Beste 1994. 4to. 448 s. Illustrert. Originalbind med vareomslag. Så godt som ulesen. Forord ved Stig Bruset og Viljen Poleszynski 1994.
NOK: 265,00  Boknr: 171240
Kristianai, Mittets forlag 1899. 2det oplag. 8vo. 194, XIV s. Originalbind. Mykje slitasje på permen, teikn til bruk.
NOK: 120,00  Boknr: 151420
Bergen 1963. 8vo. 216 s. Illustrert. Originalt omslag. Ein loddrett brett. Inneheld m.a. Anders Hagen: Arkeologiske vassdragsundersøkelser, Nanna Ebbing: De gamle steinbroene og Kaare Jølberg: Bondhusbreen 1963.
NOK: 85,00  Boknr: 108352
Utgjevar: Hardanger forlag 1986 - 1988. 4to. 296, 424 s. Rikt illustrert praktverk. Originalbind med originale vareomslag. To vedlegg: Brosjyre frå foralget då første bandet kom og salsbrevet då andre bandet kom.
NOK: 750,00  Boknr: 213266
Oslo, Grøndahl & Søn 1982. 4to. 134 s. Originalbind med vareomslag. Forlagsstempel på toppsnittet.
NOK: 240,00  Boknr: 193913
Utgitt av Sogn og fjordane naturvern i samarbeid med Berg Breheimen, Førde 1986. 8vo. 117 s. Hefta, originalt omslag.
NOK: 115,00  Boknr: 207619
Årdal 1971. 8vo. 955 s. Illustrert. Originalbind med vareomslag. Med to namnetrekk.
NOK: 400,00  Boknr: 212635
Published by Folklore of Ireland society 1993. 8vo. 324 s. Hefta, originalt omslag. Med bokeigarmerket åt ein norsk folklorist. Frå innhaldet: Bo Almqvist: Irish migratory legends on the supernatural. Sources, studies and problems, Éilís Ní Anluain: The cardplayers and the devil. Regional and social variations in Ireland, Anne O'Connor: Infants killed before baptism haut mother. Perspectives on a legend type absent in Ireland.
NOK: 140,00  Boknr: 230706
London 1810. 8vo. Løpande sidetal frå band til band. I denne boka har vi side 1237 til og med 1282. I tillegg kjem 46 plansjar med firefargars teikningar av ulike plantar. Ei upaginert tekstside følgjer ein del av plansjane. Eit kort frå utgjevaren med teknisk informasjon er lima inn på den fremre forsatsen. Eit profesjonelt utført band frå 1800-talet med ryggtekst. Fremre og bakre forsats er noko brunspetta. Loddrette brettar på nokre få av dei første sidene. Dei aller fleste sidene er i fin stand. 1810.
NOK: 2 700,00  Boknr: 132296
Oslo, Boksenteret 1995. 3. opplag. 4to. 192 s. Rikt illustrert. Originalbind med vareomslag. …lettfattelig og informativ informasjon om fjellet og hvordan det ble til, beskrivelser av naturen - dyre- og planteliv, vær og klimaforhold….hvordan du bruker fjellet og det utstyret du trenger når du skal legge ut på tur. 1995.
NOK: 240,00  Boknr: 210323
Oslo 1946. 8vo. 258 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag.
NOK: 150,00  Boknr: 229080
Oslo 1938. 8vo. 288 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Litt slitasje på omslaget, elles eit fint eksemplar. 1938.
NOK: 140,00  Boknr: 201184
Oslo 1932. 8vo. 314, (2) sider. Originalbind. 1932.
NOK: 190,00  Boknr: 187736
Kristiania 1903. 8vo. 268 s. Samtidig, profesjonelt utført privatbind med dekor og tekst i gull på ryggen. Namnetrekk Det originale omslaget er ikkje medbunde. 1903.
NOK: 800,00  Boknr: 187738
Kristiania 1923. 8vo. 220 s. Illustrert. Profesjonelt utført privatbind med tekst og dekor i gull på ryggen. Del av ei rekke med same innbinding og lik rygg. Det originale omslaget medbunde. Fint eksemplar. Frå innhaldet: Samferdsleveigjer og samferdsle i Gudbrandsdalen til ymse tider og lite um bygningsskikken. Av Ivar Kleiven, Planteveksten langs Dovrebanen. Av Rolf Nordhagen, Litt om dyrelivet langs Dovrebanen. Av Rolf Nordhagen, Dovre i sagn og digtning. Av Francis Bull, Over Bergensfjeldene 1865. Av Anton Bergh. 1923.
NOK: 475,00  Boknr: 193374
Kristiania 1924. 8vo. 234, (4) sider. Illustrert. Profesjonelt utført privatbind med tekst og dekor i gull på ryggen. Del av ei rekke med same innbinding og lik rygg. Det originale omslaget medbunde. Fint eksemplar. Frå innhaldet: Nordmarken, sommer- og vinterlivet på skauen. Av protokollsekretær H. Durban-Hansen, Nordmarken. Av forstmester W. Kildal, Skogfinnene i Nordmarken. Av reninspektør Kristian Nissen, Kristiania-feltet. Av dosent W. Werenskiold, I Bernhard Herres fotspor. Av overingeniør Sigvard Heber. 1924.
NOK: 475,00  Boknr: 193375
Oslo 1925. Stor 8vo. 287 sider + lysingar. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Nokre mindre teikn til bruk på omslaget, elles fin. Frå innhaldet: William Slingsby: Camping and Climbing in southern Lofoten, Thyra Freding: Efter Nordlandskuster, P.W. Zapffe: Fire korstog mot Pigtind.
NOK: 200,00  Boknr: 229082
Oslo 1927. Stor 8vo. 258 sider + fotosider og annonsesider. Hefta, originalt omslag. 1927.
NOK: 195,00  Boknr: 162754
Oslo 1928. 8vo. 268 s. + lysingssider. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Frå innhaldslista: H. Tønsberg: Nordmannen som viste oss veien til våre egne tinder, mange artiklar om turar i Jotunheimen, m.a. Michae Lie: Et par skiturer på høifjellet for 35-40 år siden.
NOK: 200,00  Boknr: 202712
Oslo 1931. 8vo. 308 s. Illustrert. Profesjonelt utført privatbind med tekst og dekor i gull på ryggen. Del av ei rekke med same perm og like ryggar. Det originale omslaget er medbunde. Frå Innhaldet: Østlandets grensebygder mot Sverige. Av ingeniør N.Rustad, Østerdalsfjell. Av gardbrukar K. Kveberg, Streiftog i den nøitrale sone. Av skolebestyrer Edvin Haug, Østlandske folketyper. Av ingeniør G.J. Stousland, Somer pre-war fishing in Norway. By J. Arthur Hutton. 1931.
NOK: 240,00  Boknr: 193382
Oslo 1932. 8vo. 314 s. Illustrert. Profesjonelt utført privatbind med tekst og dekor i gull på ryggen. Del av ei rekke med same perm og like ryggar. Det originale omslaget er medbunde. Fint eksemplar. Frå innhaldet: Rogaland. Av statsråd Lars Oftedal, Rogalands høifjell. Av kjøbmann Peder Eeg, Folkelynde og folkeskikkar i Rogaland. Av fylkesskulestyrar Aamund Salveson, Gamal bygdebunad i Rogaland. Av lærar Magnus Våge, Sauda og fjellovergangene derfra. Av ingeniør Fr. L. Christiansen. 1932.
NOK: 240,00  Boknr: 193383
Oslo 1932. Stor 8vo. 314 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Sprekk i ryggen og svekka i falsen. Litt bruksslitasje på omslaget. Namnetrekk.
NOK: 160,00  Boknr: 213622
Oslo 1937. Stor 8vo. 288 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Nokre mindre bruksspor, elles fin. Frå innhaldet: Bergingeniør R. Støren: Kongsbergsølvet og Telemarks smykkeindustri, gymnastikkinspektør Hans Hegna: Lifjell, oberstløitnant Toralf Øyen: Gausta, overingeniør A. Dahle: Gamle og nye veier, Terjei Vesaas: Tele-lynde, Dr. Arne Næss: Nye klatreruter i JOtunheimen og Nord-Norge, Peter Wessel Zapffe: Stedtind.
NOK: 160,00  Boknr: 211271
Oslo 1946. 8vo. 258 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Litt bruksslitasje på omslaget. Frå innhaldet: Karl Bendiksby: Uvdal og uvdølingene, Johannes Dahl: Uvdalsvidda, Elles Ellefsen: P.A. Munchs norgeskart og reisehåndbok, J.C. Holst: Nore kraftverk.
NOK: 150,00  Boknr: 228616
Oslo 1947. 8vo. 256 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Litt bruksslitasje på omslaget. Frå innhaldet: Ole F. Harbek: I Olav Geirstad-Alvs rike, Jakob Kleiven: Sæter og sæterliv, Anders Bugge: Vestfold gamle kirker, Harald Hals: Godser og storgårder i Vestfold.
NOK: 150,00  Boknr: 228617
Oslo 1950. Stor 8vo. 252 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Frå innhaldet: Jacob R. Kuhnle: Det bergenske folkelynne, Ragnvald Jørgensen: Fjellbønder og fjellgårder vestpå, Gerhard Munthe: Byfjellene, Per Sæbø: Voss og Vossafjelli, Øystein L. Eskeland: Voss før og no, Olav H. Hauge: Fjellet kring Upsæte, Hallingskeid og Finse i eldre tid.
NOK: 175,00  Boknr: 220474
Oslo 1951. 8vo. 253 s. Illustrert. Originalbind. Tema: Narvikområdet 1951.
NOK: 125,00  Boknr: 181561
Oslo 1954. 8vo. 257 s. Illustrert. Originalbind. Det originale omslaget medbunde.
NOK: 150,00  Boknr: 201339
Oslo 1955. 8vo. 256 s. Illustrert. Originalbind. Det originale omslaget medbunde.
NOK: 150,00  Boknr: 201341
Oslo 1956. 8vo. 255 s. Illustrert. Tre samtidige brosjyrar og informasjonsark frå turistforeininga følgjer. Originalbind. Det originale omslaget er medbunde.
NOK: 150,00  Boknr: 201342
Oslo 1957. 8vo. 253 s. Illustrert. Originalbind. Det originale omslaget er medbunde.
NOK: 150,00  Boknr: 201343
Oslo 1964. 8vo. 256 s. Illustrert. Originalbind. Detoriginale omslaget er medbunde.
NOK: 130,00  Boknr: 201346
Oslo 1974. 8vo. 222 s. Originalbind. Det originale omslaget medbunde.
NOK: 125,00  Boknr: 201347
Oslo 1989. 8vo. 240 s. Illustrert. Originalbind. 1989.
NOK: 95,00  Boknr: 301919
Omre A/S 1993. 8vo. 349 s. Med eit fyldig register. Originalbind. En rådgiver for hele familien 1993.
NOK: 170,00  Boknr: 410712
Oslo 1992 (Den norske turistforening). 4to. 143 s. Gjennomillustrert. Originalbind. 1992.
NOK: 150,00  Boknr: 107203
Oslo 1991. 4to. 168 s. Rikt illustrert. Originalbind med vareomslag. 1991.
NOK: 195,00  Boknr: 177227
Oslo 1991. Bokklubb. 4to. 168 s. Gjennomillustrert praktverk. Originalbind med vareomslag.
NOK: 225,00  Boknr: 192787
Mjølner forlag, Oslo 1962. 4to. 477, 454 s. Illustrert. Originale skinn halvbind. Namnetrekk i båe binda. 1962.
NOK: 795,00  Boknr: 130732
Oslo 1995. 4to. 191 s. Rikt illustrert praktbok. Originalbind med vareomslag.
NOK: 260,00  Boknr: 220788
Trdje upplagan Holger Schildts förlag, Helsingfors 1947. Stor 8vo. 159 s. Illustrert. Originalbind med vareomslag. Omslaget er litt smårufsut langs kantane.
NOK: 125,00  Boknr: 186881
Dreyer, Oslo utan år. Stor 8vo. 96 sider. Rikt illustrert. Originalbind med vareomslag. Nokre smårifter i omslaget.
NOK: 145,00  Boknr: 188895
Dreyer, Oslo utan år. Stor 8vo. 96 sider. Rikt illustrert. Originalbind.
NOK: 135,00  Boknr: 188896
Straume 1996. Stor 8vo. 496 s. Originalbind med vareomslag. Ei lengre helsing skrive på forsatsbladet, elles fin.
NOK: 400,00  Boknr: 211893
Oslo 1995. 4to. 120 s. Orig.bd. Med skjønnlitterære tekstar og fotografi! 1995.
NOK: 170,00  Boknr: 404282
Oslo 1992. 8vo. 239 s. Illustrert. Originalbind. Tema: Ryfylke- og Setesdalsheiene. 1992.
NOK: 100,00  Boknr: 201551
Oslo 1965. 4to. 192 s. Illustrert. Eiga kartavdeling i lomme på bakomslaget. Hefta, originalt omslag.
NOK: 200,00  Boknr: 224374
Oslo 1998. 4to. 192 s. Rikt illustrert. Originalbind med vareomslag. Litt småpletta på botnsnittet. 1998.
NOK: 225,00  Boknr: 411332