Oslo 1945. Mittet & co. Fotofolder med 4 bilete (av 10). «Hjemmestyrkene utenfor slottet, 9. mai». «De første engelske tropper, 10. mai». «Norske topper hjem fra Sverige, 11. mai». «Kromrins Olavs ankomst, 13 mai» 1945.
NOK: 125,00  Boknr: 137310
Oslo, Littera forlag 1997. 8vo. 145 s. Originalbind. Forlagsstempel. 1997.
NOK: 140,00  Boknr: 211526
Oslo 1929. Stor 8vo. 207 s. Med 108 illustrasjoner i teksten. Hefta, originalt omslag. Omslaget litt misfarga på ryggen, elles fin. Frå innhaldet: Fylkesmann Hroar Olsen: Kulturmonumenter i bruk, Antikvar Anders Bugge: Krist Kirkegårds nedleggelse og bevaringen av minnesmerkene over de døde Gylne fløier, O. Delphin Amundsen: Tøien i gamle dager.
NOK: 190,00  Boknr: 217974
Utan år (mellom 1968 og 1975). 4to. Upaginert (120 sider). Privatbind. Gjennomillustrert. 30 norske byer presentert i med 3 sider for kvar by (ei tekside og ei dobbeltside med fotografi. Mellom kvar by er det ei heilside med ein reklame.
NOK: 295,00  Boknr: 187083
Utgiver: Hallvard Skauge 2010. 4to. 47 s. Hefta, originalt omslag. Teikningar av atten norske avisteiknarar.
NOK: 150,00  Boknr: 201613
Utgiver: Hallvard Skauge 2011. 4to. 47 s. Hefta, originalt omslag. Teikningar av nitten norske avisteiknarar.
NOK: 150,00  Boknr: 201614
Oslo 1985. 2. utgave. Stor 8vo. 196 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag.
NOK: 180,00  Boknr: 223318
Det Norske Samlaget, Oslo 1983. 8vo. 58, (3) sider. Hefta, originalt omslag. Litt falma på ryggen.
NOK: 95,00  Boknr: 147647
Oslo 2004. Stor 8vo. 311 + 318 + 327 sider. Originalbind i original kartong. Det store nynorske klassikarverket 2004.
NOK: 600,00  Boknr: 177571
Oslo, J.M. Sten ersens forlag 1941. 8vo. 119 s. Illustrert. Originalbind. Samtidig påskehelsing. Nokre mindre teikn til bruk på permen. Frå innhaldslista: Mors hånd ordner verden, Morsmålet, Mors steme, Hva andre folk sier, Hva sier de norske diktere, Vi trenger mødre, av sekretær O.H. Langeland, Vi trenger erkjennelsen av et nytt verdensbillede, I mors sted, av res.kap. Ingv. B. Carlsen, Hvorledes samfunnet hjelper mødrene. Dikt med notar 1941.
NOK: 145,00  Boknr: 142498
Oslo 1993. 4to. 264 s. Illustrert. Originalbind med vareomslag. Helsing på smusstittelbladet. Reparert rift i omslaget. 1993.
NOK: 180,00  Boknr: 407294
Oslo, Grøndahl & Søn Forlag 1987. 8vo. 181 s. Illustrert. Originalbind med vareomslag. Om norske krigsseglarar under andre verdskrigen.
NOK: 200,00  Boknr: 237292
Oslo 2008. 8vo. 200 s. Originalbind med vareomslag. Fint eksemplar. Tekster av m.a. Musa Mutaev, Easterine Kire Iralu, Mansur Rajih, Chenjerai Hove.
NOK: 160,00  Boknr: 200164
Utan år. 8vo. 7, (1) sider. Hefta, originalt omslag.
NOK: 125,00  Boknr: 188845
Oslo 1963. Stor 8vo. 139 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag.
NOK: 190,00  Boknr: 213018
Utgiver: Nordnorsk Forfatterlag og Tiden Norsk Forlag 1981. 8vo. 116 s. Originalbind med vareomslag. Tekster av m.a. Charlot Bugge Baustad, Kirsten Bergh, Abraham W.S. Brun, Nordahl Grieg, Rolf Jacobsen, Aase kristofersen, Louis Kvalstad, Hans Lind, Cornelius Moe, Carl Schøyen, Otto Sinding, Rolf Thesen.
NOK: 180,00  Boknr: 221207
(Oslo) (1961). 8vo. 35, (1) s. Hefta (stifta), originalt omslag. små bruksspor. 1961.
NOK: 75,00  Boknr: 195345
Horten 1883 (H. Andersens forlag). Andet oplag. Liten 8vo. 127 sider. Samtidig privatbind. Nokre notatar og litt rabbel med penn på for- og ettersatsen. Ettersatsbladet er borte. Nokre av dei første og siste sidene er litt småpletta. Materien elles er fin. 1883.
NOK: 225,00  Boknr: 177388
Sunndalsøra, Ulvund tekst & forlag 1997. 2. utgave, 2. opplag. 4to. 255 s. Rikt illustrert. Originalbind.
NOK: 260,00  Boknr: 224019
Oslo, Fabritius 1933. Stor 8vo. 256 s. Originalt skinn halvbind med seks opphøgde bind. Nokre mindre bruksspor på permen, elles fin.
NOK: 150,00  Boknr: 161388
Oslo 1958. 8vo. 289 s. Hefta, originalt omslag.
NOK: 160,00  Boknr: 241012
Utarbeidet av Sjøfartskontoret, Oslo 1949. Stor 8vo. 393 s. Originalbind. Permen er litt bleika og med nokre bruksspor. Namnetrekk. 1949.
NOK: 175,00  Boknr: 162044
Oslo 1959. Stor 8vo. 354 sider, (1) utbrettskart. Samtidig privatabind med skinnrygg. Ryggen falma og utan tekst. Namnetrekk. Elles fint eksemplar. Det originale omslaget er medbunde. 1959.
NOK: 180,00  Boknr: 197585
Oslo 1946. 8vo. 258 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag.
NOK: 150,00  Boknr: 229080
Oslo 1938. 8vo. 288 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Litt slitasje på omslaget, elles eit fint eksemplar. 1938.
NOK: 140,00  Boknr: 201184
Oslo 1932. 8vo. 314, (2) sider. Originalbind. 1932.
NOK: 190,00  Boknr: 187736
Kristiania 1903. 8vo. 268 s. Samtidig, profesjonelt utført privatbind med dekor og tekst i gull på ryggen. Namnetrekk Det originale omslaget er ikkje medbunde. 1903.
NOK: 800,00  Boknr: 187738
Kristiania 1923. 8vo. 220 s. Illustrert. Profesjonelt utført privatbind med tekst og dekor i gull på ryggen. Del av ei rekke med same innbinding og lik rygg. Det originale omslaget medbunde. Fint eksemplar. Frå innhaldet: Samferdsleveigjer og samferdsle i Gudbrandsdalen til ymse tider og lite um bygningsskikken. Av Ivar Kleiven, Planteveksten langs Dovrebanen. Av Rolf Nordhagen, Litt om dyrelivet langs Dovrebanen. Av Rolf Nordhagen, Dovre i sagn og digtning. Av Francis Bull, Over Bergensfjeldene 1865. Av Anton Bergh. 1923.
NOK: 475,00  Boknr: 193374
Kristiania 1924. 8vo. 234, (4) sider. Illustrert. Profesjonelt utført privatbind med tekst og dekor i gull på ryggen. Del av ei rekke med same innbinding og lik rygg. Det originale omslaget medbunde. Fint eksemplar. Frå innhaldet: Nordmarken, sommer- og vinterlivet på skauen. Av protokollsekretær H. Durban-Hansen, Nordmarken. Av forstmester W. Kildal, Skogfinnene i Nordmarken. Av reninspektør Kristian Nissen, Kristiania-feltet. Av dosent W. Werenskiold, I Bernhard Herres fotspor. Av overingeniør Sigvard Heber. 1924.
NOK: 475,00  Boknr: 193375
Oslo 1925. Stor 8vo. 287 sider + lysingar. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Nokre mindre teikn til bruk på omslaget, elles fin. Frå innhaldet: William Slingsby: Camping and Climbing in southern Lofoten, Thyra Freding: Efter Nordlandskuster, P.W. Zapffe: Fire korstog mot Pigtind.
NOK: 200,00  Boknr: 229082
Oslo 1927. Stor 8vo. 258 sider + fotosider og annonsesider. Hefta, originalt omslag. 1927.
NOK: 195,00  Boknr: 162754
Oslo 1928. 8vo. 268 s. + lysingssider. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Frå innhaldslista: H. Tønsberg: Nordmannen som viste oss veien til våre egne tinder, mange artiklar om turar i Jotunheimen, m.a. Michae Lie: Et par skiturer på høifjellet for 35-40 år siden.
NOK: 200,00  Boknr: 202712
Oslo 1931. 8vo. 308 s. Illustrert. Profesjonelt utført privatbind med tekst og dekor i gull på ryggen. Del av ei rekke med same perm og like ryggar. Det originale omslaget er medbunde. Frå Innhaldet: Østlandets grensebygder mot Sverige. Av ingeniør N.Rustad, Østerdalsfjell. Av gardbrukar K. Kveberg, Streiftog i den nøitrale sone. Av skolebestyrer Edvin Haug, Østlandske folketyper. Av ingeniør G.J. Stousland, Somer pre-war fishing in Norway. By J. Arthur Hutton. 1931.
NOK: 240,00  Boknr: 193382
Oslo 1932. 8vo. 314 s. Illustrert. Profesjonelt utført privatbind med tekst og dekor i gull på ryggen. Del av ei rekke med same perm og like ryggar. Det originale omslaget er medbunde. Fint eksemplar. Frå innhaldet: Rogaland. Av statsråd Lars Oftedal, Rogalands høifjell. Av kjøbmann Peder Eeg, Folkelynde og folkeskikkar i Rogaland. Av fylkesskulestyrar Aamund Salveson, Gamal bygdebunad i Rogaland. Av lærar Magnus Våge, Sauda og fjellovergangene derfra. Av ingeniør Fr. L. Christiansen. 1932.
NOK: 240,00  Boknr: 193383
Oslo 1937. Stor 8vo. 288 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Nokre mindre bruksspor, elles fin. Frå innhaldet: Bergingeniør R. Støren: Kongsbergsølvet og Telemarks smykkeindustri, gymnastikkinspektør Hans Hegna: Lifjell, oberstløitnant Toralf Øyen: Gausta, overingeniør A. Dahle: Gamle og nye veier, Terjei Vesaas: Tele-lynde, Dr. Arne Næss: Nye klatreruter i JOtunheimen og Nord-Norge, Peter Wessel Zapffe: Stedtind.
NOK: 160,00  Boknr: 211271
Oslo 1947. 8vo. 256 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Litt bruksslitasje på omslaget. Frå innhaldet: Ole F. Harbek: I Olav Geirstad-Alvs rike, Jakob Kleiven: Sæter og sæterliv, Anders Bugge: Vestfold gamle kirker, Harald Hals: Godser og storgårder i Vestfold.
NOK: 150,00  Boknr: 228617
Oslo 1951. 8vo. 253 s. Illustrert. Originalbind. Tema: Narvikområdet 1951.
NOK: 125,00  Boknr: 181561
Oslo 1954. 8vo. 257 s. Illustrert. Originalbind. Det originale omslaget medbunde.
NOK: 150,00  Boknr: 201339
Seld
Oslo 1955. 8vo. 256 s. Illustrert. Originalbind. Det originale omslaget medbunde.
NOK: 150,00  Boknr: 201341
Seld
Oslo 1964. 8vo. 256 s. Illustrert. Originalbind. Detoriginale omslaget er medbunde.
NOK: 130,00  Boknr: 201346
Seld
Oslo 1974. 8vo. 222 s. Originalbind. Det originale omslaget medbunde.
NOK: 125,00  Boknr: 201347
Oslo 1989. 8vo. 240 s. Illustrert. Originalbind. 1989.
NOK: 95,00  Boknr: 301919
Oslo, Pax Forlag 1969. 8vo. 97 s. hefta, originalt omslag. Nokre mindre plettar på omslaget. Litt skeiv. 1969.
NOK: 95,00  Boknr: 197181
Oslo 1963. Stor 8vo. 488 s. Med eit fyldig register. Illustrert. Originalbind. Namnetrekk.
NOK: 190,00  Boknr: 231451
Oslo, Samlaget 1938. Stor 8vo. 236 s. Illustrert. Originalbind med vareomslag.
NOK: 230,00  Boknr: 200623
Oslo 1992 (Den norske turistforening). 4to. 143 s. Gjennomillustrert. Originalbind. 1992.
NOK: 150,00  Boknr: 107203
Faksimileutgåve utgitt i Trondheim 1964. 8vo. 44 s. + (1) utbrettsfaksimile. Vedlegg: Trykt julekort frå Norges Tekniske Høgskole ved rektor. Originalbind. Nummer 485 av 800 nummererte eksemplar.
NOK: 165,00  Boknr: 181428