Oslo 1945. Mittet & co. Fotofolder med 4 bilete (av 10). «Hjemmestyrkene utenfor slottet, 9. mai». «De første engelske tropper, 10. mai». «Norske topper hjem fra Sverige, 11. mai». «Kromrins Olavs ankomst, 13 mai» 1945.
NOK: 125,00  Boknr: 137310
Oslo, Orion Forlag 2008. 8vo. 223 s. Med stort skodespelarregister. Fotobok. Originalbind med vareomslag. Fint eksemplar.
NOK: 225,00  Boknr: 202434
Oslo, Littera forlag 1997. 8vo. 145 s. Originalbind. Forlagsstempel. 1997.
NOK: 140,00  Boknr: 211526
Oslo 1929. Stor 8vo. 207 s. Med 108 illustrasjoner i teksten. Hefta, originalt omslag. Omslaget litt misfarga på ryggen, elles fin. Frå innhaldet: Fylkesmann Hroar Olsen: Kulturmonumenter i bruk, Antikvar Anders Bugge: Krist Kirkegårds nedleggelse og bevaringen av minnesmerkene over de døde Gylne fløier, O. Delphin Amundsen: Tøien i gamle dager.
NOK: 190,00  Boknr: 217974
Utan år (mellom 1968 og 1975). 4to. Upaginert (120 sider). Privatbind. Gjennomillustrert. 30 norske byer presentert i med 3 sider for kvar by (ei tekside og ei dobbeltside med fotografi. Mellom kvar by er det ei heilside med ein reklame.
NOK: 295,00  Boknr: 187083
Utgiver: Hallvard Skauge 2010. 4to. 47 s. Hefta, originalt omslag. Teikningar av atten norske avisteiknarar.
NOK: 150,00  Boknr: 201613
Utgiver: Hallvard Skauge 2011. 4to. 47 s. Hefta, originalt omslag. Teikningar av nitten norske avisteiknarar.
NOK: 150,00  Boknr: 201614
Oslo 1985. 2. utgave. Stor 8vo. 196 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag.
NOK: 180,00  Boknr: 223318
Det Norske Samlaget, Oslo 1983. 8vo. 58, (3) sider. Hefta, originalt omslag. Litt falma på ryggen.
NOK: 95,00  Boknr: 147647
Oslo 2004. Stor 8vo. 311 + 318 + 327 sider. Originalbind i original kartong. Det store nynorske klassikarverket 2004.
NOK: 600,00  Boknr: 177571
Oslo, J.M. Sten ersens forlag 1941. 8vo. 119 s. Illustrert. Originalbind. Samtidig påskehelsing. Nokre mindre teikn til bruk på permen. Frå innhaldslista: Mors hånd ordner verden, Morsmålet, Mors steme, Hva andre folk sier, Hva sier de norske diktere, Vi trenger mødre, av sekretær O.H. Langeland, Vi trenger erkjennelsen av et nytt verdensbillede, I mors sted, av res.kap. Ingv. B. Carlsen, Hvorledes samfunnet hjelper mødrene. Dikt med notar 1941.
NOK: 145,00  Boknr: 142498
Oslo, Forlaget Press 2002. Tverr stor 8vo. 197 s. Rikt illustrert. Originalbind med vareomslag.
NOK: 270,00  Boknr: 171514
Oslo 1993. 4to. 264 s. Illustrert. Originalbind med vareomslag. Helsing på smusstittelbladet. Reparert rift i omslaget. 1993.
NOK: 180,00  Boknr: 407294
Fjærland 2021. Stor 8vo. 160 s. Illustrert. Originalbind. Jubileumsboka til Den norske bokbyen, med både kulturhistorie, bygdeutvikling, litteraturformidling og personlege anekdotar.
NOK: 300,00  Boknr: 215139
Oslo 2008. 8vo. 200 s. Originalbind med vareomslag. Fint eksemplar. Tekster av m.a. Musa Mutaev, Easterine Kire Iralu, Mansur Rajih, Chenjerai Hove.
NOK: 160,00  Boknr: 200164
Utan år. 8vo. 7, (1) sider. Hefta, originalt omslag.
NOK: 125,00  Boknr: 188845
Oslo 1963. Stor 8vo. 139 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag.
NOK: 190,00  Boknr: 213018
Udgivet af «Forening for reiselivet i Norge» (1910). 8vo. 187 s. Hefta, originalt omslag. Omslaget litt falma langs kantane og med ein brett i nedre hjørnet av framomslaget.
NOK: 175,00  Boknr: 217182
Utgiver: Nordnorsk Forfatterlag og Tiden Norsk Forlag 1981. 8vo. 116 s. Originalbind med vareomslag. Tekster av m.a. Charlot Bugge Baustad, Kirsten Bergh, Abraham W.S. Brun, Nordahl Grieg, Rolf Jacobsen, Aase kristofersen, Louis Kvalstad, Hans Lind, Cornelius Moe, Carl Schøyen, Otto Sinding, Rolf Thesen.
NOK: 180,00  Boknr: 221207
(Oslo) (1961). 8vo. 35, (1) s. Hefta (stifta), originalt omslag. små bruksspor. 1961.
NOK: 75,00  Boknr: 195345
Faksimileutgåve, Ikaros forlag, Oslo 1980. 8vo. 81 s. Hefta, originalt omslag. Med bokeigarmrket åt ein norsk folklorist. Forord ved Ingrid Espelid Hovig.
NOK: 130,00  Boknr: 230337
Oslo 1940. Stor 8vo. 208 s. Illustr. Orig.bd. Omslaget noko bleika på ryggen og på toppen av fordekkelen. Bokeigarmerke. 1940.
NOK: 140,00  Boknr: 400218
Horten 1883 (H. Andersens forlag). Andet oplag. Liten 8vo. 127 sider. Samtidig privatbind. Nokre notatar og litt rabbel med penn på for- og ettersatsen. Ettersatsbladet er borte. Nokre av dei første og siste sidene er litt småpletta. Materien elles er fin. 1883.
NOK: 225,00  Boknr: 177388
Oslo, Boksenteret 1995. 3. opplag. 4to. 192 s. Rikt illustrert. Originalbind med vareomslag. …lettfattelig og informativ informasjon om fjellet og hvordan det ble til, beskrivelser av naturen - dyre- og planteliv, vær og klimaforhold….hvordan du bruker fjellet og det utstyret du trenger når du skal legge ut på tur. 1995.
NOK: 240,00  Boknr: 210323
Sunndalsøra, Ulvund tekst & forlag 1997. 2. utgave, 2. opplag. 4to. 255 s. Rikt illustrert. Originalbind.
NOK: 260,00  Boknr: 224019
Kristiania 1914. 8vo. XI, 144 s. Dekorert originalbind. Namnetrekk. Bitar klypt ut frå sidene 1-4 og 37-42. Nokre overstrekingar med penn. 1914.
NOK: 200,00  Boknr: 162596
Utgjevar: Den norske Matfestivalen, Ålesund 1995. 4to. 119 s. Illustrert. Originalbind. Inneheld og oppskrifter 1995.
NOK: 200,00  Boknr: 303336
Oslo, Fabritius 1933. Stor 8vo. 256 s. Originalt skinn halvbind med seks opphøgde bind. Nokre mindre bruksspor på permen, elles fin.
NOK: 150,00  Boknr: 161388
Utarbeidet av Sjøfartskontoret 1934. 8vo. 317 s. Vedlegg: "Rettelser til innklebning i Skibskontrollens regler 1934 (Oslo 1936, upaginert). Originalbind. 1934.
NOK: 200,00  Boknr: 108664
Utarbeidet av Sjøfartskontoret, Oslo 1949. Stor 8vo. 393 s. Originalbind. Permen er litt bleika og med nokre bruksspor. Namnetrekk. 1949.
NOK: 175,00  Boknr: 162044
Oslo 1959. Stor 8vo. 354 sider, (1) utbrettskart. Samtidig privatabind med skinnrygg. Ryggen falma og utan tekst. Namnetrekk. Elles fint eksemplar. Det originale omslaget er medbunde. 1959.
NOK: 180,00  Boknr: 197585
Oslo 1946. 8vo. 258 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag.
NOK: 150,00  Boknr: 229080
Oslo 1938. 8vo. 288 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Litt slitasje på omslaget, elles eit fint eksemplar. 1938.
NOK: 140,00  Boknr: 201184
Oslo 1932. 8vo. 314, (2) sider. Originalbind. 1932.
NOK: 190,00  Boknr: 187736
Kristiania 1903. 8vo. 268 s. Samtidig, profesjonelt utført privatbind med dekor og tekst i gull på ryggen. Namnetrekk Det originale omslaget er ikkje medbunde. 1903.
NOK: 800,00  Boknr: 187738
Kristiania 1923. 8vo. 220 s. Illustrert. Profesjonelt utført privatbind med tekst og dekor i gull på ryggen. Del av ei rekke med same innbinding og lik rygg. Det originale omslaget medbunde. Fint eksemplar. Frå innhaldet: Samferdsleveigjer og samferdsle i Gudbrandsdalen til ymse tider og lite um bygningsskikken. Av Ivar Kleiven, Planteveksten langs Dovrebanen. Av Rolf Nordhagen, Litt om dyrelivet langs Dovrebanen. Av Rolf Nordhagen, Dovre i sagn og digtning. Av Francis Bull, Over Bergensfjeldene 1865. Av Anton Bergh. 1923.
NOK: 475,00  Boknr: 193374
Kristiania 1924. 8vo. 234, (4) sider. Illustrert. Profesjonelt utført privatbind med tekst og dekor i gull på ryggen. Del av ei rekke med same innbinding og lik rygg. Det originale omslaget medbunde. Fint eksemplar. Frå innhaldet: Nordmarken, sommer- og vinterlivet på skauen. Av protokollsekretær H. Durban-Hansen, Nordmarken. Av forstmester W. Kildal, Skogfinnene i Nordmarken. Av reninspektør Kristian Nissen, Kristiania-feltet. Av dosent W. Werenskiold, I Bernhard Herres fotspor. Av overingeniør Sigvard Heber. 1924.
NOK: 475,00  Boknr: 193375
Oslo 1925. Stor 8vo. 287 sider + lysingar. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Nokre mindre teikn til bruk på omslaget, elles fin. Frå innhaldet: William Slingsby: Camping and Climbing in southern Lofoten, Thyra Freding: Efter Nordlandskuster, P.W. Zapffe: Fire korstog mot Pigtind.
NOK: 200,00  Boknr: 229082
Oslo 1927. Stor 8vo. 258 sider + fotosider og annonsesider. Hefta, originalt omslag. 1927.
NOK: 195,00  Boknr: 162754
Oslo 1928. 8vo. 268 s. + lysingssider. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Frå innhaldslista: H. Tønsberg: Nordmannen som viste oss veien til våre egne tinder, mange artiklar om turar i Jotunheimen, m.a. Michae Lie: Et par skiturer på høifjellet for 35-40 år siden.
NOK: 200,00  Boknr: 202712
Oslo 1931. 8vo. 308 s. Illustrert. Profesjonelt utført privatbind med tekst og dekor i gull på ryggen. Del av ei rekke med same perm og like ryggar. Det originale omslaget er medbunde. Frå Innhaldet: Østlandets grensebygder mot Sverige. Av ingeniør N.Rustad, Østerdalsfjell. Av gardbrukar K. Kveberg, Streiftog i den nøitrale sone. Av skolebestyrer Edvin Haug, Østlandske folketyper. Av ingeniør G.J. Stousland, Somer pre-war fishing in Norway. By J. Arthur Hutton. 1931.
NOK: 240,00  Boknr: 193382
Oslo 1932. 8vo. 314 s. Illustrert. Profesjonelt utført privatbind med tekst og dekor i gull på ryggen. Del av ei rekke med same perm og like ryggar. Det originale omslaget er medbunde. Fint eksemplar. Frå innhaldet: Rogaland. Av statsråd Lars Oftedal, Rogalands høifjell. Av kjøbmann Peder Eeg, Folkelynde og folkeskikkar i Rogaland. Av fylkesskulestyrar Aamund Salveson, Gamal bygdebunad i Rogaland. Av lærar Magnus Våge, Sauda og fjellovergangene derfra. Av ingeniør Fr. L. Christiansen. 1932.
NOK: 240,00  Boknr: 193383
Oslo 1932. Stor 8vo. 314 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Sprekk i ryggen og svekka i falsen. Litt bruksslitasje på omslaget. Namnetrekk.
NOK: 160,00  Boknr: 213622
Oslo 1937. Stor 8vo. 288 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Nokre mindre bruksspor, elles fin. Frå innhaldet: Bergingeniør R. Støren: Kongsbergsølvet og Telemarks smykkeindustri, gymnastikkinspektør Hans Hegna: Lifjell, oberstløitnant Toralf Øyen: Gausta, overingeniør A. Dahle: Gamle og nye veier, Terjei Vesaas: Tele-lynde, Dr. Arne Næss: Nye klatreruter i JOtunheimen og Nord-Norge, Peter Wessel Zapffe: Stedtind.
NOK: 160,00  Boknr: 211271
Oslo 1946. 8vo. 258 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Litt bruksslitasje på omslaget. Frå innhaldet: Karl Bendiksby: Uvdal og uvdølingene, Johannes Dahl: Uvdalsvidda, Elles Ellefsen: P.A. Munchs norgeskart og reisehåndbok, J.C. Holst: Nore kraftverk.
NOK: 150,00  Boknr: 228616
Oslo 1947. 8vo. 256 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Litt bruksslitasje på omslaget. Frå innhaldet: Ole F. Harbek: I Olav Geirstad-Alvs rike, Jakob Kleiven: Sæter og sæterliv, Anders Bugge: Vestfold gamle kirker, Harald Hals: Godser og storgårder i Vestfold.
NOK: 150,00  Boknr: 228617