Trondheim 1931. 8vo. 31 s. Orig. omslag. Ein del Merknader i delar av teksta. Ein loddrett brett i heftet. Vedlegg: Eksamensreglement for Norges tekniske høiskole (23 s.). 1931.
NOK: 160,00  Boknr: 405854
Oslo 1954. (Aschehougs metodeverk). Liten 4to. (4), 299, (2) sider. Originalbind med vareomslag. Rufsete omslag. Namnetrekk og stempel på tittelsida. Nokre få merknarar i margen. 1954.
NOK: 145,00  Boknr: 137433
Oslo 1954. (Aschehougs metodeverk). Liten 4to. (4), 429, (2) sider. Originalbind med vareomslag. Rufsete omslag. Nokre småsår på fordekkelen. Namnetrekk og stempel på tittelsida. 1954.
NOK: 145,00  Boknr: 137432
Bergen 1890. 8vo. 63 s. Hefta, originalt omslag. Namnetrekk. Omslaget er litt småpletta. 1890.
NOK: 180,00  Boknr: 180900
Bergen 1953. Stor 8vo. 182 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Ein aning rufsete omslag. Dedikasjon frå Johan Steen 1953.
NOK: 195,00  Boknr: 187497
(Bryne) 1999. 8vo. 115 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Med oversyn over avganselevar frå 1975 til 1999. 1999.
NOK: 130,00  Boknr: 192820
(Bryne) 1999. 8vo. 115 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Med oversyn over avganselevar frå 1975 til 1999. 1999.
NOK: 130,00  Boknr: 192823
Bryne 1999. 8vo. 115 s. Hefta, originalt omslag.
NOK: 125,00  Boknr: 208147
Oslo 1963. Stor 8vo. 139 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag.
NOK: 190,00  Boknr: 213018
Ekspedisjon: Steenske Forlag 1926. 8vo. 616, 16 sider. Samtidig, profesjonelt utført privatbind.
NOK: 180,00  Boknr: 223801
Ekspedisjon: Steenske Forlag 1930. 8vo. 522 s. Samtidig, profesjonelt utført privatbind.
NOK: 180,00  Boknr: 223804
Oslo 1973. Det norske Samlaget. (Orion Debatt 138). Liten 8vo. 123, (1), (4). Med artiklar av Gunnar Skirbekk, Svein Lundevall, Per Borten, Einar Førde, Sigrid Straand, Jostein Nærbøvik, Ingjald Ørbeck Sørheim 1973.
NOK: 95,00  Boknr: 137390
Published by Manchester University Press 1957. 8vo. 345 s. Med eit fyldig register. Originalbind. Namnetrekk.
NOK: 180,00  Boknr: 221643
Oslo 1964. Stor 8vo. 196 s. Illustrert. Originalbind. Namnetrekk på forsatsen. Ein aning smuss på bakdekkeln. 1964.
NOK: 160,00  Boknr: 408768
Oslo 1941. 8vo. 69 sider. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Namnetrekk på foromslaget. Forlagsstempel (blindstempel) på foromslaget. 1941.
NOK: 145,00  Boknr: 137436
Sandane 1976. 8vo. 104 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Helsing på forsatsbladet. Fint eksemplar. 1976.
NOK: 150,00  Boknr: 192084
Oslo 1969. (Forsøk og reform 19). 8vo. 116, (2) sider. Hefta, originalt omslag. 1969.
NOK: 95,00  Boknr: 137416
Oslo, NKS-forlaget, 1982. Stor 8vo. 238 sider. Hefta, originalt omslag. 1982.
NOK: 95,00  Boknr: 137395
Oslo 1982. 8vo. 207 sider. Hefta, originalt omslag. Falma rygg. 1982.
NOK: 95,00  Boknr: 137396
Oslo 1965. (Forsøk og reform i skolen 10). 8vo. 170, (1) sider. Originalbind. 1965.
NOK: 165,00  Boknr: 137434
Elverum 1992. Stor 8vo. 256 s. Rikt illustrert. Originalbind. Eit trykt ark med rettingar ligg ved.
NOK: 170,00  Boknr: 234724
Sarpsborg 1968. Stor 8vo. 86 s + annonsesider. Illustrert. Vedlegg: Eit stort avisklypp frå 1975 og spritstensilert salsbrev til tidlegare studentar. Originalbind. 1968.
NOK: 200,00  Boknr: 191255
Lillehammer 1946. 8vo. 22 sider. Hefta, (stifta), originalt omslag. Helsing på tittelsida. Solstripa baksomslag. 1946.
NOK: 175,00  Boknr: 137446
Oslo, Arneberg forlag 2010. 8vo. 312 s. Fotoplansjar. Originalbind med vareomslag. Helsing på forsatsbladet.
NOK: 180,00  Boknr: 212745
Oslo, Samlaget, 2001. Stor 8vo. 254 s. Hefta, originalt omslag. 2001.
NOK: 130,00  Boknr: 410169
Kristiania, Bjørnstad & Co's Bogtrykkeri 1880. 8vo. 20 s. Hefta. Nokre mindre bruksspor. 1880.
NOK: 150,00  Boknr: 181102
Bergen, Floors Forlag utan år. Liten 8vo 31, (1), (3) sider. Hefta, originalt omslag.
NOK: 190,00  Boknr: 181110
Oslo 1947. 8vo. 58 s. Hefta, originalt omslag. Vedlegg: Lov av 13. desember 1948 om endring i lov om folkeskolen i kjøpstedene av 16. juli 1936, det same av 30 juni 1955, Lov av 17. juli 1953 om barnevern, Brev fra Den norske kirkes biskoper til Stortingets Kirke- og undervisningskomité ang. Ot.prp. nr. 30 (1958): Lov om folkeskolen. Alle på fire sider 1947.
NOK: 175,00  Boknr: 131918
Utgjevar: Sogn og Fjordane fylkeskommune, Leikanger 1998. Stor 8vo. 120 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag.
NOK: 170,00  Boknr: 217976
Oslo 1964. Stor 8vo. 299 + (5) s. Orig granitolryggbd. Med vareomslag. Originalt foromslag medbunde. Nokre smårifter i omslaget. 1964.
NOK: 145,00  Boknr: 137479
Nesna 1968. Stor 8vo. 254 s. Hefta, originalt omslag. Forsatsbladet litt småpletta. Litt og på omslaget, elles fin.
NOK: 150,00  Boknr: 212126
Nesna 1968. 8vo. 254 sider. Illustrert. Hefta, Originalt omslag. Litt laus rygg. 1968.
NOK: 130,00  Boknr: 137112
Trondheim (1957). (NLA-bladet 3). 8vo. 67 sider. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Ein aning misfarga. 1957.
NOK: 95,00  Boknr: 137483
Trondheim 1953. 8vo. 167 sider. Hefta, originalt omslag. 1953.
NOK: 95,00  Boknr: 137482
Bergen 1898. 8vo. 56, 4 sider. Vedlegg: Ordensreglar, festplan og «madvise». Hefta, originalt omslag. Omslaget er litt pletta. Eit bykart over Bergen laga til dette programheftet er fastlima til titelbladet 1898.
NOK: 500,00  Boknr: 131919
Kristiania (1917). 8vo. 64 s. Hefta, originalt omslag. Nokre småskadar på omslaget. 1917.
NOK: 175,00  Boknr: 132287
Oslo 1927. Liten 8vo. 57 s. Originalt omslag. Namnetrekk. Nokre få notatar med blyant. 1927.
NOK: 100,00  Boknr: 409075
Utgjevar: Noregs pedagogiske landslag, Levanger 1926. Stor 8vo. 172 s. Hefta, originalt omslag. Redaksjonskomité: Professor dr.phil. Ragnvald Iversen (formann), Helga Eng, Johan Gjøstein, Otto Grenness, Torstein Høverstad og Hans Viksjø 1926.
NOK: 190,00  Boknr: 182712
Privat, profesjonelt utført sjirtingbd. 1925.
NOK: 160,00  Boknr: 105883
Ti hefte bunta saman. Omslaga litt falma. Elles eit fint sett. 1946.
NOK: 180,00  Boknr: 191036