(Oslo) 1919. Stor 8vo. 546 s. Originalbind. Litt bruksslitasje på permen. Elles fin. Frå innhaldet: Hans E. Kinck: Rundt fænomenet Villon, Charles Kent: Tidens tanker og norsk novelistik.
NOK: 200,00  Boknr: 229099
Nitten hefte (1-19) + juleheftet med trefargars omslag. Liten 4to. Samla i eitt samtidig band. Litt slitasje på permen. Elles eit fint eksemplar.
NOK: 180,00  Boknr: 201597
Utgjevar: Oslo distriktsråd for barnelosjene av I.O.G.T, Oslo 1956. Stor 8vo. Sjirtingband. Bibliotekseksemplar. 1956.
NOK: 200,00  Boknr: 132483
Nr 1-20 + juleheftet med firefargars omslag laga av Magnus Hardeland. Liten 4to. Samla i eitt samtidig privatbind. Fint eksemplar.
NOK: 180,00  Boknr: 201598
Stockholm 1911. Stor 8vo. 960 s. Illustrert. Eit litt nyare, profesjonelt utført privatband. I fin stand.
NOK: 250,00  Boknr: 228981
Norges brannkasse. 8vo. ca. 1000 sider. Privat sjirtingryggbind. Prislapp på forsida. Svakt falma ryggar.
NOK: 1 190,00  Boknr: 167046
Folioformat. Enkelt, samtidig skinnryggbind. Ein del skadar og bruksslitasje på permen. Fuktflekkar på dei første 21 numra. Småpletta (brune prikkar) på dei fleste numra. Siste vel 20 numra likevel i bra stand. To eldre avisklypp følgjer, det eine frå Gula Tidend, det andre frå Aftenposten.
NOK: 5 000,00  Boknr: 220930
Kristiania 1891. Stor 4to. 400 s. Illustrert med teikningar. Eit enkelt privat samtidig skinnryggbind. 1891.
NOK: 285,00  Boknr: 412212
Kristiania 1896. 4to. 348 s. Illustrert. I eit samtidig privatbind. Bruksspor.
NOK: 240,00  Boknr: 220572
19de Aargang, Kristiania 1898. 4to. 348 s. + julenummer med firefargars omslag (40 s.). Samtidig skinnbind. Bandet er oppskrapa, men materien er fin. Med mange flotte illustrasjonar 1898.
NOK: 250,00  Boknr: 305086
20de Aargang, Kristiania 1899. 4to. 340 s. + julenummer med firefargars omslag (40 s.). Samtidig skinnbind. Bandet er oppskrapa; materien er fin. Namnetrekk. Med mange flotte illustrasjonar 1899.
NOK: 250,00  Boknr: 305087
21de Aargang, Kristiania 1900. 4to. 348 s. + julenummer med firefargars omslag (40 s.). Samtidig skinnbind. Bandet er oppskrapa;materien er fin. Namnetrekk. 1900.
NOK: 250,00  Boknr: 305090
22de Aargang, Kristiania 1901. 4to. 380 s. + julenummer med firefargars omslag (36 s.). Samtidig skinnbind. Bandet er noko oppskrapa; materien er fin. Namnetrekk. Med mange flotte illustrasjonar 1901.
NOK: 250,00  Boknr: 305088
Kristiania 1880. Liten 8vo. 580 s. Original skinn halvbind med tekst og dekor i gull på ryggen.
NOK: 250,00  Boknr: 210990
Kristiania 1885. 8vo. 495 s. Samtidig privatbind (Carl E. Foss, Bokbinder - Hamar). Eigarstempel. Nokre bruksspor på permen, elles eit fint eksemplar. 1885.
NOK: 260,00  Boknr: 183164
Kristiania 1884. 8vo. 389 s. Samtidig privatbind (Carl E. Foss, Bokbinder - Hamar). Eigarstempel. Nokre bruksspor på permen, elles eit fint eksemplar. 1884.
NOK: 260,00  Boknr: 183163
Kristiania 1886. 8vo. 415 s. Samtidig privatbind (Carl E. Foss, Bokbinder - Hamar). Eigarstempel. Nokre bruksspor på permen, elles eit fint eksemplar. 1886.
NOK: 260,00  Boknr: 183165
Årgangane 1894 og 1895 samla i eitt skinn halvbind. 4to. 396, 380 s. Dette er niande og tiande årgang. Permen er oppskrapa langs den ytre falsen og noko elles på permen. 1894.
NOK: 250,00  Boknr: 132627
(Oslo) (1904). Tverr 8vo. ca. 400 sider. Originalt dekorert heilsjirtingbind. Bruksspor. 1904.
NOK: 145,00  Boknr: 137375
Kjøbenhavn, Fr. Wøldikes Forlag 1876. 8vo. 476, 80 sider. Begge binda samla i ei bok. Frå andre bandet dei første 80 sidene. Samtidig profesjonelt utført skinnryggbind med tekst og dekor i gull på ryggen. Nokre mindre bruksspor på permen, ryggen litt bleika. Namnetrekk. Dei aller første sidene litt brunpletta, elles eit fint eksemplar. Frå innhaldet: General Robert Lee. Ved V. Lemvigh, Middelalderens fejder. Ved O. Furu. 1876.
NOK: 325,00  Boknr: 201261
Oslo 1946. Liten 8vo. 478 s. Originalbind. Litt bruksslitasje på permen og gulna papir (vanleg).
NOK: 550,00  Boknr: 223793
Oslo 1946. Liten 8vo. Illustrert. 478 s. Originalbind. Den indre falsen reparert. Ein del slitasje på permen. Materien gulna, men fin elles.
NOK: 480,00  Boknr: 230043
Oslo 1947. 8vo. 480 s. Originalbind. Permen skadd ved ryggen. Namnetrekk. Eit skjema på siste sida er fylt ut med blyant. Fin materie.
NOK: 400,00  Boknr: 220918
Oslo 1948. 8vo. 478 s. Originalbind. Tomindre bitar borte frå ryggen. Elles eit fint eksemplar.
NOK: 400,00  Boknr: 220919
Oslo 1949. 8vo. 480 sider + kart. Originalbind. Eit par mindre sprekkar ved ryggen. Elles eit fint eksemplar.
NOK: 260,00  Boknr: 220920
Oslo 1949. 8vo. 430 s. Med verdskart. Originalbind. Slakk i den indre falsen. Ei sprekkdanning på ryggen, likevel bra etter å vera denne årgangen.
NOK: 250,00  Boknr: 202805
Oslo 1951. 8vo. 512 s. Originalbind. Bleika rygg. 1951.
NOK: 200,00  Boknr: 182901
Oslo 1951. 8vo. 512, IV sider. Originalbind. Ryggen litt småpletta, elles eit fint eksemplar.
NOK: 180,00  Boknr: 220921
Oslo 1952. 8vo. 477 s. Originalbind. Namnetrekk. 1952.
NOK: 190,00  Boknr: 181827
Oslo 1953. 8vo. 478 s. Originalbind. Ein brett i dei to første sidene, elles fin. 1953.
NOK: 200,00  Boknr: 177922
Oslo 1953. 8vo. 478 s. Vedlegg: To eldre avisklypp. Originalbind. 1953.
NOK: 300,00  Boknr: 181828
Oslo 1955. 8vo. 479 s. Originalbind.
NOK: 200,00  Boknr: 211404
Oslo 1956. 8vo. 480 s. Originalbind.
NOK: 180,00  Boknr: 220925
Oslo 1957. Liten 8vo. 448 s. Originalbind.
NOK: 240,00  Boknr: 223802
Oslo 1958. 8vo. 388, (4) sider. Originalbind. 1958.
NOK: 200,00  Boknr: 181833
Oslo 1960. 8vo. 392 s. Originalbind. 1960.
NOK: 190,00  Boknr: 181835
Oslo 1960. 8vo. 392 s. Originalbind.
NOK: 180,00  Boknr: 211398
Oslo 1961. 8vo. 400 s. Originalbind.
NOK: 170,00  Boknr: 211403
Oslo 1963. 8vo. 384 s. Orig.bd. Namnetrekk. 1963.
NOK: 130,00  Boknr: 104383
Oslo 1962. 8vo. 384 s. Originalbind. 1962.
NOK: 140,00  Boknr: 181837
Oslo 1962. Liten 8vo. 384 s. Originalbind.
NOK: 190,00  Boknr: 228988
Oslo 1963. 8vo. 385 s. Originalbind. Namnetrekk. 1963.
NOK: 120,00  Boknr: 181838
Oslo 1964. 8vo. 416 s. Originalbind.
NOK: 160,00  Boknr: 211400
Oslo 1965. 8vo. 460 s. Orig.bd. 1965.
NOK: 115,00  Boknr: 101929
Oslo 1965. 8vo. 460 s. Rikt illustrert. Orig.bd. 1965.
NOK: 125,00  Boknr: 403904
Oslo 1966. 8vo. 500 s. Originalbind. Namnetrekk. 1966.
NOK: 120,00  Boknr: 181839