Kjøbenhavn 1919. Liten 8vo. 559 s. Dekorert originalbind med gullsnitt. Ryggen er bleika. Den indre falsen på bakre forsats er litt svekka. 1919.
NOK: 250,00  Boknr: 131561
Helsingborg, Söderström & Co 1928. Liten 8vo. 532 s. Originalbind. Ufrisk bakperm. 1928.
NOK: 295,00  Boknr: 150041
Skrevet og trykt 1811. Opptrykt i 1972 med tillegg fra 1923 og 1972. 8vo. 128 s. Illustrert. Originalbind med vareomslag. Ei lengre helsing på smusstittelbladet. Nr 15 av 100 nummererte eksemplar 1972.
NOK: 500,00  Boknr: 304159
Privattrykk frå slutten av 1950-talet. 8vo. 42 s. Med fotografi. Hefta, originalt omslag.
NOK: 200,00  Boknr: 143076
Oslo 1968. 8vo. 627 s. Originalbind. 1968.
NOK: 185,00  Boknr: 108074
Oslo 1987 (Dreyer). 8vo. 545 s. Originalbind med vareomslag. 1987.
NOK: 165,00  Boknr: 187727
Oslo 2008. Stor 8vo. 665 s. Originalbind. 2008.
NOK: 225,00  Boknr: 151885
Oslo 1948. 8vo. 616 s. Originalbind. 1948.
NOK: 160,00  Boknr: 181395
Oslo 1973. 8vo. 632 s. Originalbind. 1973.
NOK: 200,00  Boknr: 412004
Oslo 1984. 8vo. 627 s. Originalbind med vareomslag. Ein liten bit bortre frå omslaget. Elles fin. 1984.
NOK: 190,00  Boknr: 408788
Oslo 1930. 8vo. 462 s. Originalbind. Ein liten brest i den indre falsen. Falma rygg. 1930.
NOK: 125,00  Boknr: 141018
Kristiania 1916. 8vo. 969 s. Originalbind. Namnetrekk. Godt bruka. 1916.
NOK: 170,00  Boknr: 162359
Oslo 1944. 8vo. 128 s. Hefta, originalt omslag. Litt svekka i den bakre, indre falsen. 1944.
NOK: 185,00  Boknr: 157568
Oslo 1972. 8vo. 153 sider. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Namnetrekk og helsing på smusstittelsida. 1972.
NOK: 95,00  Boknr: 196270
Oslo, Grøndahl 1959. Andre oplaget. 8vo. 48 s. Hefta, originalt omslag. Ubruka.
NOK: 100,00  Boknr: 143075
Kristiania 1902. 8vo. 1282 spalter + XXVII. Originalt mjukbind. Nokre bruksspor. Namnetrekk. 1902.
NOK: 400,00  Boknr: 178057
Oslo, A.M. Hanches Forlag 1925. 8vo. 306 s. Originalbind med tekst i gull på permen. Noko slitasje på permen. Namnetrekk. Nokre mindre spor etter bruk, elles fint eksemplar. 1925.
NOK: 280,00  Boknr: 191597
Stv. (u.å). Stor 8vo. 1309 s. Orig.bd.
NOK: 325,00  Boknr: 105186
Oslo, A.M. Hanches forlag 1931. Stor 8vo. 285 s. Originalbind. Litt brunpletta på snitta, elles eit fint eksemplar.
NOK: 185,00  Boknr: 168325
Oslo 1927. 8vo. 1394 s. Originalt mjukbind. Bruksspor. 1927.
NOK: 200,00  Boknr: 188698
Oslo 1935. 8vo. 1408 spalter. Originalbind. Bleika rygg. Falsen er litt svekka. Eigarstempel. 1935.
NOK: 265,00  Boknr: 302822
Oslo 1936. 8vo. 1424 spalter. Hefta, originalt omslag.
NOK: 250,00  Boknr: 210020
Oslo 1973. 8vo. 1124 sider. Originalbind. Falma rygg. Namnetrekk. 1973.
NOK: 185,00  Boknr: 160502
Bind IV, hefte 2. Oslo 1933. Stor 8vo. (94) sider. Vedlegg: Trykt innkaling til medlemsmøte 8. nov. 1933 på Teaterkafèens 2. etage, Oslo. Hefta, originalt omslag. Uspretta. Inneheld mellom anna: Slegten Fleischer paa Grønland og presten Peter Abildgaards selvbiografi. Ved sogneprest H. Ostermann, Slegten Mathiesen (Linderud). Om dens oprindelse. Ved godseier Jørgen Mathiesen, Lidt om den yngre slegt paa gaarden Bjølstad i Hedalen. Av fhv. statsarkivar E.A. Thole, Norsk-islandske slegtsforbindelser i Middelalderen. Av N. Stene. 1933.
NOK: 160,00  Boknr: 181151
Nasjonaltrykkeriet, Oslo (1966). Liten 8vo. 56 sider. Hefta, originalt omslag. Svakt pletta foromslag.
NOK: 95,00  Boknr: 157250
Paul T. Dreyers forlag, Stavanger 1966. Stor 8vo. 1727 s. Portrettfoto og minibiografiar. Originalbind med vareomslag. Omslaga er ufriske. Boka eles er i fin stand. 1966.
NOK: 400,00  Boknr: 133032
New York 1959. 8vo. 718 sider. Originalbind. 1959.
NOK: 565,00  Boknr: 177396
New York 1960. 8vo. 700 sider Originalbind. 1960.
NOK: 565,00  Boknr: 177397
Trondhjem 1943/1912. 8vo. 36 s + mange ekstrasider dels skrive med penn, dels maskinskrivne. Mange notatar i teksta. Ingar Nickelsens forord til 1943-utgåva er innlima. Vedlegg: Fem mindre avisklypp. Fleire fotografi er innlima. Originalt brunt skinn halvbind. Ein del slitasje på permen. Den indre falsen er noko svekka mellom side 17 og 18. Eit unikt eksemplar.
NOK: 1 200,00  Boknr: 153318
Christiania 1912. Stor 8vo. 36 sider med tekst (berre trykk på høgre side), dessutan ein del blanke sider attarst for eigne notatar. Originalt skinn halvbind. Permen er noko oppskrapa. 1912.
NOK: 1 100,00  Boknr: 153000
Kristiania 1910. 8vo. 78 s. Hefta, originalt omslag. Fuktskade nedst på dei fjorten første sidene. Bakomslaget er litt småpletta, elles fin. 1910.
NOK: 95,00  Boknr: 133231
Kriatiania 1914 - 1915. 8vo. 1030, 964 sider. Heilgranitolbind for bibliotek. Med lomme på bakpermen i alle fire banda og ubrukt bibliotekeigarmerke på fremre forsats. Eit fint sett. 1915.
NOK: 2 000,00  Boknr: 190529
Oslo 1938. Stor 8vo. 145 s. Hefta, originalt omslag. Noko slitasje på omslaget. Ryggen forsterka med blank limband to stader. 1938.
NOK: 130,00  Boknr: 152952
Oslo 1956. Stor 8vo. 211 s. Minibiografiar med portrettfoto. Originalbind. Svært fint eksemplar. 1956.
NOK: 200,00  Boknr: 182222
Oslo 1932. Stor 8vo. 458 s. Originalbind. Bakpermen er litt pletta. Ei rift i den bakre, indre falsen. Elles eit fint eksmplar. 1932.
NOK: 180,00  Boknr: 182223
Oslo 1958. Stor 8vo. 192 s. Originalbind. Svært fint eksemplar. 1958.
NOK: 200,00  Boknr: 182224
Oslo 1958. Stor 8vo. 192 s. Originalbind. Namnetrekk. Svært fint eksemplar. 1958.
NOK: 180,00  Boknr: 182227
Trykt som manuskript, Oslo 1963. Stor 8vo. 286 s. Originalbind. Litt skeiv, elles fin. 1963.
NOK: 185,00  Boknr: 182221
Oslo 1942. 8vo. 303 s. Originalbind. Den indre falsen er litt laus. Bokeigarmerke. Permen er noko pletta. Elles eit bra eksemplar. 1942.
NOK: 165,00  Boknr: 181809
Oslo 1966. Stor 8vo. 364 s. Originalbind. Inneheld m.a. Nils J. Mührer: For 25 år siden og Didrik Arup Seip: Tale til de nye studenter 1/9 1941 attåt minibiografiar om studentane 1966.
NOK: 185,00  Boknr: 161497
Oslo 1950. Stor 8vo. 448 s. Miniportrett i foto og tekst. Originalt striebind. 1950.
NOK: 185,00  Boknr: 182220
Oslo 1966. Stor 8vo. 679 s. Originalt striebind. 1966.
NOK: 190,00  Boknr: 183136
Oslo 1967. Stor 8vo. 679 s. Originalt striebind. 1967.
NOK: 190,00  Boknr: 183137
Kristiania 1901. Stor 8vo. 288 s. Originalt skinn halvbind. Noko slitasje på permen. Namnetrekk. 1901.
NOK: 300,00  Boknr: 182176