Oslo, Ex Libirs forlag 1997. Liten 8vo. Upaginert. Originalbind med vareomslag. Ein lapp frå Odd Johan på brevark frå Bergens Tidende med helsing åt ein kollega. Dedikasjon åt den same kollegaen i boka.
NOK: 175,00  Boknr: 220267
Oslo 2021. 8vo. 504 s. Hefta, originalt omslag.
NOK: 150,00  Boknr: 221489
Utgjevar: Folkeaksjonen mot utbygging av Alta/Kautokeinovassdraget 1981. 8vo. 168 s. Hefta, originalt omslag.
NOK: 150,00  Boknr: 233698
Published by The American Jewish Committee, New York 1999. 8vo. 754 s. Med ein fyldig index. Originalbind med vareomslag. Helsing frå utgjevaren til ein besøkande.
NOK: 190,00  Boknr: 234591
Oslo, forlaget Oktober 1977. Liten 8vo (pocket). 224 s. Hefta, originalt omslag. Politiske artiklar frå Klassekampen.
NOK: 130,00  Boknr: 228055
Oslo 2009. Tverr 8vo. 383 s. Hefta, originalt omslag. Barneombudet gir i Barn" sitt syn på hvilke temaer som er mest betydningsfulle for barns oppvekst i Norge i dag. Boken gir unike perspektiver på barn og unges oppvekstvilkår…." Tekster av m.a Anja Bredal, Jesper Juul, Vibeke Moe, Håvard Bjerke, Arne Johan Vetlesen, Loveleen R. Brenna, Bjørn Erik Thon, Åse Strandbu, Magne Raundalen. 2009.
NOK: 230,00  Boknr: 210319
Oslo 1997. 8vo. 250 s. Med index. Originalbind med vareomslag.
NOK: 190,00  Boknr: 232686
Oslo 1958. Ny, forøket utgave. 8vo. 343 s. Originalbind med vareomslag. Bokeigarmerke. Litt bruksslitasje på omslaget.
NOK: 190,00  Boknr: 217886
Utan år. 8vo. 7, (1) sider. Hefta, originalt omslag.
NOK: 125,00  Boknr: 188845
Baltimore, The John Hopkins University Press 2009. 8vo. 185 s. Med fyldig indeks. Originalbind med vareomslag.
NOK: 150,00  Boknr: 223796
Utgitt av Athenaion og Dreyers Forlag 1958. 8vo. 152 s. Hefta, originalt omslag. Omslaget litt småpletta. Inneheld m.a. Ørnulf Ranheimsæter: Kunstneren og hans etiske ansvar, Asbjørn Aarnes: Albert Camus og den hvileløse bevissthet.
NOK: 130,00  Boknr: 210221
Utgjevar: Sigma Forlag 1982. 8vo. 196 s. Hefta, originalt omslag. Ryggen bleika.
NOK: 150,00  Boknr: 217895
Rånåsfoss, Svein Sandnes bokforlag 2020. 8vo. 406 s. Hefta, originalt omslag. Forlagsstempel. Frå innhaldet: Stein Reegård: Sort og smått; rødt og blått - eksempler på hvordan en regjering tilpasser seg internasjonaliseringens utfordringer, Ole Gunnar Austvik: Norsk energipolitikk. Statlig forvaltning, markedstilpasning og klimarisiko.
NOK: 160,00  Boknr: 212773
Utgjeve av Norsk Form, Oslo 1999. Liten 8vo. 159 s. Hefta, originalt omslag.
NOK: 130,00  Boknr: 231017
Oslo 1981. 8vo. 290 s. Hefta, originalt omslag. Namnetrekk. Litt bruksspor på omslaget.
NOK: 100,00  Boknr: 228018
Oslo 1954. 8vo. 60 s. Orig. omsl.. Helsing. Litt pletta på foromslaget. 1954.
NOK: 75,00  Boknr: 186949
Sonderdruck aus dem Internationalen Jahrbuck für Geschichts- und Geographieunterricht Band XI-1967. 8vo. 44 s. Hefta, originalt omslag.
NOK: 115,00  Boknr: 211457
Utgitt av Foreningen av politiske fanger 1940 - 1945. Stor 8vo. 200 s. Originalbind. Namnetrekk overklussa, elles fin.
NOK: 190,00  Boknr: 234959
Oslo 1952. 8vo. 285 s. Originalbind med vareomslag. Omslaget litt pletta. Eit brev frå Justis- og politidepartementet til fylkesmennene dagsett 8. desember 1959, om behandlinga av ekteskaps- og bidragssaker ligg ved.
NOK: 170,00  Boknr: 224200
Kristiania 1916. (Hjemmenes universitet. Populærvidenskapelig bibliotek). Liten 8vo. 143, (1) sider. Dekorert heilsjirtingbind. Namnetrekk på tittelsider. 1916.
NOK: 145,00  Boknr: 139883
Kiøbenhavn 1793. 8vo. (8) sider. Hefta. Godt brukt. 1793.
NOK: 275,00  Boknr: 190916
Oslo 1997. 8vo. 131 sider. Hefta. Nou 1997 :15 1997.
NOK: 125,00  Boknr: 138387
Oslo, Universitetsforlaget 1970. 8vo. 170 s. Hefta, originalt omslag. Inneheld m.a. Helge Pharo: Kald krig. Tolkninger av USA's utenrikspolitikk 1945-47. Geir Lundestad: Sojetisk utenrikspolitikk 1944-48, spesielt med henblikk på Øst-Europa. Jenny Holmen: Sovjets Tysklandspolitikk 1949-55.Roar Strandberg: Vest-Tyskland 1949-55. 1970.
NOK: 140,00  Boknr: 200098
Stockholm/Stehag, Brutus Östlings Bokförlag Symposion 2002. 8vo. 278 s. Hefta, originalt omslag. Fint eksemplar. 2002.
NOK: 160,00  Boknr: 197470
Bergen, Norges fiskerimuseum 2004. stor 8vo. 471 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Ulesen. Inneheld mellom anna : Karl Egil Johansen: Proletar eller småborgar? Fiskarane i politikk og samfunn, Årstein Svihus: Skrei, krise, plan og sosialisme - Ein analyse av Arbeiderpartiets fiskeripolitiske profil 1930-1940, Harald Nordstrand: Landnotfiske: Landnotbruket på Golta 2004.
NOK: 180,00  Boknr: 177960
Oslo, Ad Notam Gyldendal 1995. 2. utgave. Stor 8vo. 551 s. Rikt illustrert. Originalbind.
NOK: 230,00  Boknr: 232902
Oslo 2008. 2. opplag. Stor 8vo. 669 s. Originalbind. Litt bruk av markørpenn somme stader i boka. Namnetrekk, elles fin.
NOK: 175,00  Boknr: 233034
USA 2001. Stor 8vo. 234 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Inneheld mellom anna ein artikkl på 48 sider om The Tiananmen Papers på 48 sider 2001.
NOK: 100,00  Boknr: 182249
Oslo 1974. A4-format. 66 sider maskinskrive tekst. Vedlegg: Stortingsmelding (1974-75): Innstilling fra kirke- og undervisningskomitéen om kulturarbeid og kulturpolitikk (St.meld. Nr. 8 og nr. 52 for 1973-74). 32 sider. Hefta, originalt omslag. 1974.
NOK: 170,00  Boknr: 181542
Oslo, Tiden 1990. 8vo. 256 s. Hefta, originalt omslag. Forlagsstempel. Distriktspolitikk.
NOK: 115,00  Boknr: 217402
Oslo, Vidarforlaget 2014. 8vo. 314 s. Med eit fyldig personregister. Originalbind med vareomslag. Som ulesen.
NOK: 200,00  Boknr: 210962
Christiania 1862. Stor 8vo. 416 + 416 sider. Originalt dekorert heilsjirtingbind. Bruksspor. Samtidig namnetrekk på tittel- og flyblad. Svake blyantnotatar på tittelsidai førse bok. 1862.
NOK: 235,00  Boknr: 157387
Utgitt av Liberalt Forskningsinstitutt 1997. 8vo. 125 s. Hefta, originalt omslag.
NOK: 120,00  Boknr: 210247
Oslo, Spartcus forlag 1997. 8vo. 256 s. Hefta, originalt omslag. Med ei handskrive helsing på tittelsida.
NOK: 140,00  Boknr: 223960
Oslo 2022. Stor 8vo. 300 s. Hefta, originalt omslag. Forlagsstempel på botnsnittet.
NOK: 160,00  Boknr: 230566
Leicester 1992. Stor 4to. 132 s. Gjennomillustrert. Originalbind med vareomslag. Omslaget er litt rufsut langs kantane. 1992.
NOK: 180,00  Boknr: 108635
Oslo 1906. 8vo. 56 s. Hefta, originalt omslag. Omslaget er falma langs kantane og med nokre mindre teikn til bruk. Elles eit bra eksemplar. I skriftserien norske folkeskrifter 1906.
NOK: 100,00  Boknr: 190462
København og Kristiania 1919. Stor 8vo. 476, 412 s. Originalt skinn halvbind med tekst og dekor i gull på ryggen. Litt slitasjespor på permen, elles fin. Samla i eitt originalbind.
NOK: 350,00  Boknr: 233348