Periferi og sentrum i historien. Foredrag ved Nordisk fagkonferanse for historisk metodelære på Røros 16.-20. juni 1974.
Periferi og sentrum i historien. Foredrag ved Nordisk fagkonferanse for historisk metodelære på Røros 16.-20. juni 1974.

Oslo 1974. 8vo. 196 s. Hefta, originalt omslag. Merke etter ein prislapp. Tekster av Johan Galtung, Olof Wärneryd, Jarle Simensen, Patrick Bruun, Jens Arup Seip, Stein Rokkan, Jørn Sandnes, Eva Österberg.
#Norsk