Dølaringen boklag, Lillehammer (1990). 8vo. 174 s. Illustrert. Originalbind med vareomslag.
NOK: 125,00  Boknr: 147941
Nordens bogforlag 1950. Stor 4to. 452 s. Originalt skinn halvbind med ti opphøgde bind. 1950.
NOK: 300,00  Boknr: 161937
Stor 8vo. 207 s. Illustrert. Originalt skinnryggbind. Litt slitasje på permen. Nummer 11 av 100 nummererte eksemplar. Samla opplag var 600 eks. Dedikasjon frå Fr. Berentzen til distriktssjef Bern. Berthelsen. Med bokeigarmerket etter ein journalist i Bergen. Ein maskinskrive, signert og datgert brev frå Berentzen til Berthelsen ligg ved. Det same gjer eit trykt kort frå jubilanten og eit fotografi frå ei teateroppsetning, kanskje som ein del av jubileet.
NOK: 300,00  Boknr: 224026
Bergen, John Griegs Forlag 1902. Stor 8vo. 47, (24), (3) sider. Tjuefire sider med foto. Utdrag av årsrekneskapane for 1894-1908 innlima, klypt frå ei avis. Med to nyare bokmerke. Handskrive tekst "Red af. Aftenposten fra forleggeren". Nyare tillegg "og til journalisten & fotografen ....". Innbunde i eit elegant og profesjonelt utført eldre privatbind med tekst og dekor i gull på skinnryggen og fire opphøgde bind. Det originale omslaget er medbunde.
NOK: 500,00  Boknr: 231196
Trondheim 1935. 8vo. Hefta, originalt omslag. Bruksspor. 1935.
NOK: 95,00  Boknr: 187184
Utgjevarar: Norsk revyfaglig senter og Marcus forlag 1993. Stor 8vo. 348 s + lysingar. Originalbind.
NOK: 200,00  Boknr: 241987
Oslo 1963. Stor 8vo. 488 s. Med eit fyldig register. Illustrert. Originalbind. Namnetrekk.
NOK: 190,00  Boknr: 231451
Oslo, Samlaget 1938. Stor 8vo. 236 s. Illustrert. Originalbind med vareomslag.
NOK: 230,00  Boknr: 200623
Oslo, Samlaget 1963. 4to. 488 s. Illustrert. 39 avisklypp ligg ved. Originalbind med vareomslag. Nokre mindre bruksspor. 1963.
NOK: 400,00  Boknr: 188876
Fem programhefte frå mellom 1947 og 1958. I lite format og kring 30 sider på kvart program. Eitt på fire sider frå slutten av 1930-talet eller andre verdskrigen. I programmet står det «Etter ordre fra Det sivile luftvern blir forestillingen avbrutt allerede ved forvarsel som gis pr. telefon. På den måten kan publikum komme seg heim i god tid før eventuell flyalarm. Billettene kan i tilfelle byttes innen en uke. Carl Johan-Scenen».
NOK: 500,00  Boknr: 177563
Drammen 1970. 8vo. 31, (1) sider. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Vedlegg: «Program for festforestilingen 9. februar 1970 i anledning Drammens Teaters 100 års jubileum» 1970.
NOK: 125,00  Boknr: 137367
Stockholm 1965. 8vo. 147 sider. Hefta, originalt omslag. Illustrert.
NOK: 100,00  Boknr: 168433
Oslo, Transit forlag 2013. Stor 8vo. 287 s. Rikt illustrert og med eit fyldig personregister. Oversyn over avgangselevane med fotografi. Originalbind med vareomslag.
NOK: 225,00  Boknr: 241023
Skald forlag, Leikanger 2012. 4to. 191 s. Originalbind med vareomslag. I samarbeid med Sogn og Fjordane Teater. Ei delikat kunstbok med design ved Aud Gloppen 2012.
NOK: 300,00  Boknr: 131515
London, u.å. Stor 8vo. 1128 s. Orig. omslag. Snittet litt pletta. Elles bra.
NOK: 160,00  Boknr: 404628
Trondheim 1961. 8vo. 136 s. Med kulturhistorisk interessante lysingar. Hefta, originalt omslag.
NOK: 100,00  Boknr: 181564
Trondheim 1961. 8vo. Hefta, originalt omslag. «Y-dag» påtrykt på forsida. 1961.
NOK: 95,00  Boknr: 187196
Tverr-8vo. (1943). 12 s. + 48 plansjer (fotoportrettar). Innbunden med framsida bakerst (papp-perm), noko pletta ((stearin), utan ryggtittel. 1943.
NOK: 195,00  Boknr: 208326
Oslo 2002. (Thorleif Dahls Kulturbibliotek) 8vo. 380 s. Origiginalbind med vareomslag. Litt ufriskt omslag. 2002.
NOK: 170,00  Boknr: 195807
Utgitt av Friteatrets Forlag, Porsgrunn 1990. Stor 8vo. 136 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Ein brett i det nedre hjørnet av framomslaget.
NOK: 190,00  Boknr: 210727
Trondheim 1953. 8vo. Hefta, originalt omslag. 1953.
NOK: 95,00  Boknr: 187185
Trondheim 1953. 8vo. Hefta, originalt omslag. Bruksspor. 1953.
NOK: 95,00  Boknr: 187186
Trondheim 1953. 80 s. Hefta, originalt omslag. Bakomslaget er pletta. 1953.
NOK: 180,00  Boknr: 177162
Bergen, John Griegs trykkeri 1933. Stor 4to (folioformat). 56 sider, inkludert lysingssider. Hefta, originalt omslag.
NOK: 250,00  Boknr: 218247
Stavanger 2011. Stor 8vo. 221 s. Med eit svært fyldig rolle- og medlemslister 1886-2011. Rikt illustrert. Originalbind med vareomslag.
NOK: 230,00  Boknr: 241025
Trondheim 1989. 8vo. Hefta, originalt omslag. 1989.
NOK: 80,00  Boknr: 187209
Trondheim 1967. 8vo. Hefta, originalt omslag. Bruksspor. 1967.
NOK: 95,00  Boknr: 187203
Trondheim 1959. 8vo. Hefta, originalt omslag. 1959.
NOK: 95,00  Boknr: 187192
Trondheim 1959. 8vo. Hefta, originalt omslag. Årstal påskrive forsida. 1959.
NOK: 95,00  Boknr: 187193
Trondheim 1959. 8vo. Hefta, originalt omslag. Årstal påskrive forsida. «G-dag» påtrykt. 1959.
NOK: 95,00  Boknr: 187194
Trondheim 1959. 8vo. Hefta, originalt omslag. Årstal påskrive forsida. Vedlegg: programfoldar og fotografi. 1959.
NOK: 95,00  Boknr: 187195
Trondheim 1957. 8vo. Hefta, originalt omslag. Kvit utgåve. 1957.
NOK: 95,00  Boknr: 187188
Trondheim 1957. 8vo. Hefta, originalt omslag. Gul utgåve. 1957.
NOK: 95,00  Boknr: 187189
Trondheim 1957. 8vo. Hefta, originalt omslag. Helsing. Gul utgåve. Bruksspor. 1957.
NOK: 95,00  Boknr: 187190
Berkeley, University of California Press 1988. 8vo. 615 s. Med eit fyldig register. Hefta, originalt omslag. Nokre mindre teikn til bruk, elles eit fint eksemplar. Namnetrekk. 1988.
NOK: 160,00  Boknr: 200408
Bergen (1923). Smal, stor 8vo. Utan gjennomgåande paginering men minst hundre sider. Fotoplansjar med portrett av mange skodespelarar og mange artige annonsesider. Hefta, originalt omslag.
NOK: 180,00  Boknr: 237538
Bergen (1923). Smal, stor 8vo. Utan gjennomgåande paginering men minst hundre sider. Fotoplansjar med portrett av mange skodespelarar og mange artige annonsesider. Hefta, originalt omslag. Omslaget litt småpletta.
NOK: 160,00  Boknr: 237542
Bergen 1923. Stor 8vo. 40, (31), (55) s. Rikt illustrert med portrettfoto av den tids skodespelarar. Hefta, originalt omslag. Ei rift i og bleika rygg. 1923.
NOK: 140,00  Boknr: 196075
Bind IV, hefte 2. Oslo 1933. Stor 8vo. (94) sider. Vedlegg: Trykt innkaling til medlemsmøte 8. nov. 1933 på Teaterkafèens 2. etage, Oslo. Hefta, originalt omslag. Uspretta. Inneheld mellom anna: Slegten Fleischer paa Grønland og presten Peter Abildgaards selvbiografi. Ved sogneprest H. Ostermann, Slegten Mathiesen (Linderud). Om dens oprindelse. Ved godseier Jørgen Mathiesen, Lidt om den yngre slegt paa gaarden Bjølstad i Hedalen. Av fhv. statsarkivar E.A. Thole, Norsk-islandske slegtsforbindelser i Middelalderen. Av N. Stene. 1933.
NOK: 160,00  Boknr: 181151
Bergen, John Griegs trykkeri 1923. Stor 8vo. 40, (32 s. portrett), 50 sider annonsar). Hefta, originalt omslag. Ryggen er litt bleika. Uspretta.
NOK: 165,00  Boknr: 177611
Kristiania 1918-1919. 8vo. 55, 62, 56, 27, 67, 53, 44, 43, 55, 37 sider. Eit elegant og profesjonelt utført skinn halvbind. Med fire opphøgde bind og tekst og dekor i gull på ryggen. Eit bokeigarmerke er forsøkt fjerna frå forsatsen. Eit elegant og fint eksemplar. Tekster om Hauk Aabel, Harald Stormoen, Johanne Juel, Ingolf Schanche, Ragna Wettergreen, Stub Wiberg, Erik Bye, August Oddvar, Gyda Christensen, Gunnar Tolnæs 1918.
NOK: 875,00  Boknr: 170261
Trondheim 1969. 8vo. Hefta, originalt omslag. Vedlegg: Progamfoldarar. 1969.
NOK: 95,00  Boknr: 187205
Forlaget Røde Hane 1972. Tverr 8vo. 310 s. Hefta, originalt omslag.
NOK: 125,00  Boknr: 180332
Oslo 1971. 8vo. 196 s. Hefta, originalt omslag. Bokeigarmerke. Ryggen noko falma og med ein brett i bakomslaget. Delvis uspretta.
NOK: 170,00  Boknr: 218372
Bøstad, Marius Evjebergs forlag, utan år men truleg i midten a 1950-talet. Liten 8vo. 39 s. Hefta, originalt omslag. Ein brett i framomslaget. OMslaget er litt falma. Elles bra.
NOK: 140,00  Boknr: 157906
Oslo 1995. 4to. 172 s. Rikt illustrert. Originalbind med vareomslag. 1995.
NOK: 175,00  Boknr: 196073
Trondheim 1955. 8vo. Hefta, originalt omslag. 1955.
NOK: 95,00  Boknr: 187187
Madrid utan år. 8vo. 99 s. Gjennomillustrert fotobok. Originalbind. Ein liten innbindingsfeil på dei siste fire sidene. Elle så godt som ulesen.
NOK: 140,00  Boknr: 191805
Bergen, Nord 4 bokverksted 1988. Stor 8vo. 157 s. Rikt illustr. Originalbind med vareomslag. 1988.
NOK: 150,00  Boknr: 196051