Stockholm 1998. Stor 4to. 108 s. Rikt illustrert. Originalbind med vareomslag. Om katastrofevarsel, alarmsentralar m.m. opp gjennom tidene. Om m.a. Titanic, verdas første alarmnummer, nødsignal, SOS, Mayday m.m. 1998.
NOK: 175,00  Boknr: 412357
Berlin, Verlag des Vereines deutscher Ingenieure 1921. Liten 4to. 408 s. Originalbind. Ein del bruksspor. Med tekniske teikningar.
NOK: 200,00  Boknr: 162707
(Sverige) utan år. 8vo. 19 sider. Hefta, originalt omslag.
NOK: 125,00  Boknr: 167169
Oslo 1985. Stor 8vo. 252 s. Med helsingsliste. Illustrert. Originalbind. Med namnelapp. Frå innhaldet: Peter Anker: Retardering eller renessanse? Om draker ograbrbrablader i 16-1700-årenes folkelige kunsthåndverk, Inger Lise Christie: Brikkevevde bånd i Norge. Levende tradisjon og glemte teknikker, Randi Johannessen: Kinesisk porselen og trollregnskaper, Jorunn Fossberg: Baard gullsmed i Fredrikstad. 1985.
NOK: 170,00  Boknr: 201561
Oslo, Teknologisk Forlag 1982. Stor 8vo. 183 s. Med sakregister og illustrasjonar. Originalbind med vareomslag.
NOK: 230,00  Boknr: 242215
Seld
Fahlcrantz & Co, Stockholm 1890. 4to. 559, XXIII s. Illustrert. Med eit fyldig register. Dekorert originalbind. Bleika rygg. 1890.
NOK: 275,00  Boknr: 131544
Oslo 1945. 16mo. 16 sider. Hefta, (stifta), originalt omslag. 1945.
NOK: 95,00  Boknr: 157233
Nordiska ministerrådet 1979. 8vo. 233, (4) sider. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Svake bruksspor. NU-rapport a 1974: 4.
NOK: 145,00  Boknr: 167161
Nordiska ministerrådet 1977. 8vo. 114 sider. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Namn på tittelbladet. Forkorta utgåve av NU-rapport a 1977:7.
NOK: 145,00  Boknr: 167162
Oslo 1947. 8vo. 80 sider. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Solstripe på foromslaget. 1947.
NOK: 95,00  Boknr: 167006
Oslo 1986. 4to. 195 sider. Hefta, originalt omslag. Nesten laust omslag. Namneetikett på bakomslaget, Tittel påskreve med penn på ryggen. 1986.
NOK: 115,00  Boknr: 167000
NKS, Omlag 8vo. 150 sider. Oslo (1938). Gulldekorert heilsjirting. 12 brevkurs. Om elektrisk handsaming.
NOK: 145,00  Boknr: 167003
Oslo 1950-1954. 8vo. 30, 34, 35 s. I tre originalhefte. Omslaga er litt falma, elles fine. 1950.
NOK: 185,00  Boknr: 130272
1960. International Civil Aviation Organization doc 8087-c/925 August 1960. Stor 8vo. 118, (8), (41) sider. Hefta, originalt omslag. Svak slitasje på ryggen. Vedlegg: Addendum No. 1 (December 1961). Addendum no. 2 (June 1962) 1960.
NOK: 195,00  Boknr: 167172
Ansvarshavende redaktør og utgiver av Tidens teknikk er ingeniør Gunstein Wahl. Redaktør for Teknikk og Fysikk er Dipl.ing. J.C. Holst. Bruksspor, spesielt på to av hefta.
NOK: 160,00  Boknr: 190571
Kristiania 1913. 8vo. 149 s. Rikt illustrert med tekniske teikningar og fotografi. Utbrettsteikning. Originalbind. Namnetrekk framme og bokeigarmerke bak i boka. Utbrettsteikning: «Oversigt over mindre vandkraftanlæg med rør og spiralturbin.» 1913.
NOK: 325,00  Boknr: 108547
Stockholm, Fahlcrantz & Co 1878. Liten 4to. 706, 723, 719 s. Samtidige skinnryggbind med tekst og dekor i gull. Bokeigarmerke. Med mange interessante tekniske teikningar.
NOK: 500,00  Boknr: 162698
Oslo 1950 - 1952. 8vo. 1664 sider (samla). Originalbind. Illustrert. Bruksspor. 1950.
NOK: 295,00  Boknr: 167044
Oslo 1970 (Emnebiblioteket). Liten 8vo. 63 sider. Rikt illustrert. Originalbind. Redaksjonskommité. Torbjørn Faarlund, Nils Sjøberg og Torleif Øisang 1970.
NOK: 125,00  Boknr: 167194
London, Chatto & Windus 2001. Stor 8vo. 228 s. Med register. Fotoplansjar. Originalbind med vareomslag.
NOK: 150,00  Boknr: 237062
Oslo, Damm 2004. 8vo. 330 s. Med register. Originalbind med vareomslag.
NOK: 200,00  Boknr: 214233
(1960). Liten 8vo. 56 sider. Rikt illustrert. Litt smuss på fordekkel. 1960.
NOK: 145,00  Boknr: 167091
Oslo, Humanist forlag 2004. Stor 8vo. 390 s. Med eit fyldig register. Originalbind med vareomslag.
NOK: 200,00  Boknr: 233761
Forlaget Allehånde, Oslo 1994. 4to. 288 s. Gjennomillustrert. Originalbind. 1994.
NOK: 245,00  Boknr: 302844
Oslo, Vega Forlg 2018. 8vo. 332 s. Originalbind med vareomslag.
NOK: 180,00  Boknr: 231920
Det Norske Samlaget. Oslo 1980. (Orion bøkene) . Liten 8vo. 93, (1) sider. Hefta, originalt omslag.
NOK: 95,00  Boknr: 167195
Oslo, Grøndahl Dreyer 1994. Andre opplag. 4to. 168 s. Illustrert. Originalbind med vareomslag. 1994.
NOK: 225,00  Boknr: 167460
Oslo 1940. 8vo. 250 sider. Illustrert. Heilshirtingbind Bruksspor. Sprekk i forsatsfals. 1940.
NOK: 125,00  Boknr: 196094
Oslo 1984. 8vo. 157 sider. Rikt illustrert. Originalbind med vareomslag. Om Halleys komet 1984.
NOK: 145,00  Boknr: 167213
Oslo, J.M. Stenersens forlag 1940. 8vo. 193 s. Fotoplansjar. Innbunde i eit samtidig elegant og solid privat skinn halvbind. Med fem opphøgde bind og tekst og dekor i gull på ryggen. Ryggen er litt bleika, elles fin. 1940.
NOK: 140,00  Boknr: 151406
Kristiania 1899. 8vo. 205 s. Med illustrationer. Med register. Originalt samtidig dekorert heilsjirtinglbind. Eigarstempel. 1899.
NOK: 165,00  Boknr: 130712
Utgitt av Chr. Michelsens Institutt og Teknisk Presse A.S. Bergen og Oslo 1978. 8vo. 252 s. Hefta, originalt omslag. Dedikasjon frå Helmer Dahl åt ein journalist i Bergens Tidende.
NOK: 200,00  Boknr: 210246
Bergen, Vigmostad & Bjørke 2021. 8vo. 223 s. Originalbind med vareomslag. Forlagsstempel.
NOK: 190,00  Boknr: 221478
Bergen, Vigmostad & Bjørke 2021. 8vo. 223 s. Originalbind med vareomslag.
NOK: 190,00  Boknr: 233666
Trykt i mai 1954. 4to. 16 s. Maskinskrive og stensilert. Hefta, med trykt omslag.
NOK: 140,00  Boknr: 160780
Oslo, Samlaget 2016. 8vo. 218 s. Originalbind med vareomslag.
NOK: 175,00  Boknr: 233640
Det Norske Samlaget Oslo 1930. (Frå vitskap og samfundsliv IV). 8vo. 134 sider. Illustrert. Originalbind. Svakt smussa foromslag.
NOK: 125,00  Boknr: 167201
Oslo 1911. Liten 8vo. 67 sider. Bibliotekssentralens heilgranitolbind. 1911.
NOK: 95,00  Boknr: 167217
Oslo 1950. 8vo. 224 s. Illustrert. Originalbind med vareomslag. Omslaget er litt ufriskt. Elles eit fint eksemplar. 1950.
NOK: 140,00  Boknr: 152227
Bergen 1975. Stor 8vo. 621 s. Originalbind med vareomslag. Fribladet borte, elles eit fint eksemplar.
NOK: 200,00  Boknr: 222520
(Trondheim) 1946. 4to. 66 s. Enkelt originalbind. Namnetrekk. Stensilert og innbunde. 1946.
NOK: 200,00  Boknr: 210956
New York 1996. Tverr 4to. 175 s. Rikt illustrert. Originalbind med vareomslag. 1996.
NOK: 185,00  Boknr: 130578