Bygdelaget Nordhordlendingen. 40-års melding 1919-1959. 8vo. 22 s. Vedlegg: To avisklypp og tri eksemplar av ein hyllingssong til Nordhordaland ved 40-årsgildet til Nordhordlendingen 11. april 1959. Songen er skriven av Arne Bjørndal. 1959.
NOK: 130,00  Boknr: 188467
Oslo (2004). Stor 8vo. 317 s. Rikt illustrert. Originalbind. Eit lite stensilert songhefte til klubbfest i nov. 2007 ligg ved. Helsing åt ein mangeårig medlem i laget på forsatsbladet.
NOK: 200,00  Boknr: 240295
Gjøvik 1916. 8vo. 39 s. Hefta, originalt omslag. Nokre bruksspor. 1916.
NOK: 140,00  Boknr: 210937
Dølaringen boklag, Lillehammer (1990). 8vo. 174 s. Illustrert. Originalbind med vareomslag.
NOK: 125,00  Boknr: 147941
Steinkjer 1999. 8vo. 176 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Ulesen. Noregs ungdomslag 1999.
NOK: 135,00  Boknr: 141129
Utan stad og år (Blekinge 1944?). 240 sider + annonsar. Vedlegg: Eit avisklypp frå Aftenposten 1980. Hefta, originalt omslag. Namnetrekk.
NOK: 140,00  Boknr: 187976
Stavanger 1925. 8vo. 75 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Svært fint eksemplar. BUL-Stavanger 1925.
NOK: 240,00  Boknr: 140880
Utgjeve av Bondeungdomslaget Ervingen 1950. Stor 8vo. 167 s. Originalbind med vareomslag. 1950.
NOK: 200,00  Boknr: 193198
Bjørgvin, Gula Tidend Prenteverk (1928). 8vo. 16 s. Hefta, originalt omslag. Nokre mindre teikn til bruk, elles bra. 1928.
NOK: 100,00  Boknr: 188459
(New York) 1935. 8vo. 64 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Namnetrekk. Skriftnemnd: Gunnar Skavlan - sogeskrivar. Mons Breidvik har teikna umslaget og skrive fyreord.
NOK: 225,00  Boknr: 210896
Trondheim (1964). 8vo. 80 s. Hefta, originalt omslag. 1964.
NOK: 130,00  Boknr: 193546
Oslo 1950. 8vo. 152 (+ 4) s. Hefta. Eit lite sår på framsida. 1950.
NOK: 125,00  Boknr: 187734
Prenta hjå Norsk Prent L/L, Oslo 1950. Stor 8vo. 156 s. Hefta, originalt omslag.
NOK: 150,00  Boknr: 228397
Oslo 1950. 8vo. 156 s. Hefta, originalt omslag. Spor etter ein prislapp på framomslaget.
NOK: 150,00  Boknr: 228404
Oslo 1929. Stor 8vo. 344 s. Illustrert. Originalt sjirtingbind med marmorerte snitt. Teksta på permen er i gull. Svært fint eksemplar. 1929.
NOK: 250,00  Boknr: 147942
Oslo 1992. Stor 4to. 249 s. + lysingar. Rikt illustrert. Originalbind med vareomslag. Rift Nederst på omslaget reparert med tape. Falma rygg. Utgitt i samarbeid med Idrottslaget i Bondeungdomslaget i Oslo (BUL) 1992.
NOK: 145,00  Boknr: 157374
Oslo 1992. Stor 4to. 249 s. + lysingar. Rikt illustrert. Originalbind med vareomslag. Falma rygg. Utgitt i samarbeid med Idrottslaget i Bondeungdomslaget i Oslo (BUL) 1992.
NOK: 145,00  Boknr: 157375
Oslo 1992. Stor 4to. 249 s. + lysingar. Rikt illustrert. Originalbind med vareomslag. Ein liten bit er borte frå framomslaget. Falma rygg. Elles fin. Om Idrottslaget i Bondeungdomslaget i Oslo 1992.
NOK: 150,00  Boknr: 409163
Darbu 1984. 8vo. 130 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Helsing frå skulen på tittelsida.
NOK: 150,00  Boknr: 210996
Stavanger 1995. Stor 8vo. 123 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag. 1995.
NOK: 145,00  Boknr: 140878
Oslo 1921. Stor 8vo. 436 s. Hefta, originalt omslag. Plettar på omslaget (brune prikkar). Namnetrekk. Bruksspor elles på omslaget. Vedlegg: 29 avisklypp + Lover for Stord ungdsomlag frå 1919 1921.
NOK: 500,00  Boknr: 162807
(Flekkefjord) 2008. Stor 8vo. 144 s. Gjennomillustrert. Originalbind. Ulesen. Noregs ungdomslag 2008.
NOK: 175,00  Boknr: 141128
8vo. 84, 63, 80 sider. Illustrert. Med oversyn over elevar og tilsette. Hefta, originalt omslag. Ein blekkflekk på det eine heftet. Fint sett. Helsing frå Ole H. Vethal i alle tre hefta.
NOK: 275,00  Boknr: 220784
(Follo 1976). 8vo. 144 s. Originalbind. Eit trykt helsingskort frå skulen ligg ved.
NOK: 150,00  Boknr: 211880
Gvarv 1983. 8vo. 148 s. + lysingar. Illustr. Orig. omsl. 1983.
NOK: 100,00  Boknr: 404493
utgjeve av Høgskulebladet, Orkedalen 1919. 8vo. 64 s. Hefta, originalt omslag. Framomslaget er laust. Nokre mindre teikn til bruk. Namnetrekk. 1919.
NOK: 100,00  Boknr: 187972
Nidaros 1920. 8vo. 32 s. Med tretten fotografi. Av desse er tolv portrett av namngjevne personar. Hefta, originalt omslag. Nokre bruksspor. 1920.
NOK: 135,00  Boknr: 150856
Brandbu 1924. 8vo. 88 s. Hefta, originalt omslag. Pletta og laust omslag. Sidene 55-58 er kopierte i seinare tid og ligg laust inni. Uvanleg. Noregs ungdomslag 1924.
NOK: 120,00  Boknr: 141119
Utgjeve av Elevlaget og Utgarden folkehøgskule Kopervik 1976. 8vo. 87 s. Illustrert. Originalbind. Ei lengre helsingpå forsatsbladet. I redaksjonskomitén m.a.: Rasmus Skeie og Bjørg Myksvoll Garvik.
NOK: 140,00  Boknr: 163061
Bergen 1938. 8vo. 100 sider, medrekna lysingar. Illustrert. Hefta, originalt omslag. 1938.
NOK: 200,00  Boknr: 183436
Bergen 1938. 8vo. 100 s. Illustrert. Eit personleg handskrive brev til ein tidlegare elev o han vil skriva i "Gamal Grunn". Eit eldre avisklypp ligg og ved. Hefta, originalt omslag. 1938.
NOK: 250,00  Boknr: 190231
Bergen 1965. Stor 8vo. 182 s. Vedlegg: "Bindelekken. Meldingsblad for elevar og vener av Fana folkehøgskule", mars 1963 (8 sider). Hefta, originalt omslag. Helsing på forsatsbladet. 1965.
NOK: 130,00  Boknr: 181585
Bergen 1972. Stor 8vo. 127 s. Hefta, originalt omslag. 1972.
NOK: 100,00  Boknr: 181587
Bergen 1968. Stor 8vo. 112 s. Vedlegg: Postgiroblankett. Hefta, originalt omslag. 1968.
NOK: 100,00  Boknr: 181586
Fana 1952. 8vo. 96 sider. Illustrert. originalt omslag. 1952.
NOK: 125,00  Boknr: 187731
Fana 1968. 8vo. 112 sider. Illustrert. Hefta, originalt omslag. 1968.
NOK: 125,00  Boknr: 187729
Fana 1968. 8vo. 112 sider. Illustrert. Hefta, originalt omslag. 1968.
NOK: 125,00  Boknr: 187730
Fana 1972. 8vo. 127 sider. Illustrert. Hefta, originalt omslag. 1972.
NOK: 125,00  Boknr: 187728
Nidaros og Trøndelagens trykkeri 1969. 8vo. 159 s. Hefta, originalt omslag.
NOK: 125,00  Boknr: 192042
Utgjevar: Aust-Agder ungdomslag 1996. Stor 8vo. 288 s. Illustrert. Originalbind. Ulesen. Noregs ungdomslag 1996.
NOK: 175,00  Boknr: 141123
Ål 1983. 8vo. 346 s. Vedlegg: Oversyn over nøkkeltal for kvart år. Illustrert. Originalbind med vareomslag. 1983.
NOK: 225,00  Boknr: 140883
(Øystese) 1963. 8vo. 134 s. Illustrert. Originalbind.
NOK: 175,00  Boknr: 220770
Oslo 2014. Stor 8vo. 207 s. Illustrert. Originalbind. Prislapp på bakpermen.
NOK: 225,00  Boknr: 220778
Utgjeve av Hordaland Ungdomslag, Voss 1974. 8vo. 208 s. Originalbind. Den indre falsen er litt strekt for skuld vedlegga. Elles eit fint eksemplar. Tretten avisklypp, tri hefte og eit brev ligg ved 1974.
NOK: 340,00  Boknr: 188473
Oslo 1969. Stor 8vo. 184 s. Illustrert. Med eit fyldig stikkordregister. Originalbind med vareomslag. Nokre mindre bruksspor på omslaget, elles fin. 1969.
NOK: 160,00  Boknr: 187016
Oslo 1969. Stor 8vo. 184 s. Illustrert. Stikkordregister. Originalbind med vareomslag. Noregs ungdomslag 1969.
NOK: 185,00  Boknr: 141124
Udgivet i 1982 af Foreningen Le Crau du Sapts Venner og Nordens folkliga akademi, Kungälv, Sverige. 8vo. 59 s. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Helsing til ein norsk folkehøgskulelærar frå Olav Klonteig.
NOK: 100,00  Boknr: 220674