Utvandringshistorie fra Nordmøre. Stangvik og Surnadal prestegjeld. Samlet og utgitt av Dordi Glærum Skuggevik

Surnadal 1986. 4to. 460 sider. Illustrert. Helsing frå forfattaren. Originalbind. Den ytre falsen er litt svekka. Ein liten skade nedst på ryggen.
#Utvandring