På rosa ark. Vår hverdag i kriminalomsorgen

Utgjevar: Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, Forlaget Aktuell 2005. 4to. 175 s. Originalbind. 2005.
#Politi